Eylül Esintisi - Jüpiter-Satürn Kavuşumu

Jüpiter-Satürn Kavuşumu

Jüpiter-Satürn kavuşumu 20 yıllık bir döngüdür. Bir önceki döngü 2000 yılının ilkbaharında Boğa burcunun yaklaşık 20-24 derecelerinde meydana gelmişti.

Bu kez 2020 yılının sonunda Oğlak burcunun son derecelerinde (Jüpiter 28 derece /Satürn 29 derece) yeniden birleşecekler. Bir ayağı Oğlak burcunda bir ayağı Kova burcunda olan Jüpiter-Satürn kavuşum açısı 12 Aralıkta başlayacak, 17 Aralıkta zirve yapacak ve 21 Aralıkta açı tamamlanacak. En yakın orbda verdiğimiz bu kavuşum açısının etkisi Aralık ayının tümüne yayılacak. Hatta yeni yılı da Kova burcundaki Jüpiter-Satürn enerjileri ile karşılayacağız.

Kova burcundaki Jüpiter- Satürn döngüsü yaklaşık 2 asırlık elementsel geçişe de aracılık edecek. 2021 yılından itibaren hakimiyet toprak elementi burçlardan hava elementi burçlara geçecek. Uzun periyotlu hava elementi serisi Kova burcu ile başlayacak ve diğer hava elementi burçlarla devam edecek. 2020 yılında Kova burcunda başlayan Jüpiter-Satürn döngüsü 2040 yılına dek sürecek. Akıl, bilim, yenilik, değişiklik, özgürlük, eşitlik, insan hakları, uzay, keşif ve icatlar, teknoloji, internet vb. Kovasal konular gündemimizde daha fazla yer tutmaya başlayacak.  

12 Aralıktaki Jüpiter-Satürn kavuşumunun ardından 17 Aralıkta Satürn, 19 Aralıkta da Jüpiter Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçecek. Böylece uzun süre etkili olan "üçlü ittifak" bozulacak, geriye sadece Pluto Oğlak burcunda kalacak. 2023-2024 yıllarında Pluto Kova burcuna geçtiğinde asıl reform ve dönüşümler o zaman başlayacak. Dolayısıyla Jüpiter-Satürn döngüsünü Kovasal değişimin bir ön hazırlığı olarak görmek yanlış olmayacaktır.

12 Aralıktaki Jüpiter-Satürn kavuşumdan 2 gün sonra 14 Aralıkta Yay burcunun 23 derece 08 dakikasında Tam (total) Güneş Tutulması var. Güneş tutulması başlı başına önemliyken, Jüpiter-Satürn gezegenlerinin tutulması da bu tabloya eklenince ekstra bir önem kazanacak. Bu katmerli etkiyi "çifte tutulma" etkisi olarak da adlandırabiliriz (1) Jüpiter-Satürn tutulması Oğlak burcunun son derecesinde (anaretic) ve Kova burcunun ilk derecesinde (sınırda) oluşacağı için bir hayli kritik (2) Başlangıçta bir belirsizlik, oturmamışlık, güvensizlik ve tekinsizlik durumu ortaya çıkabilir. Bu sıradan bir kavuşum olmayıp kaynaşma özelliği de taşıdığından etkileri oldukça karmaşıktır (3) Kaynaşma ilişkisi içinde ne Jüpiter ne de Satürn kendi öznelliğini koruyamayacağından bambaşka bir alaşım etkisi açığa çıkaracaklardır!

Jüpiter'in metali "kalay", Satürn'ün metali "kurşun" dur. İkisinin oluşturduğu alaşım da "lehim" dir. Yumuşak ve sert olmak üzere 2 tür lehim vardır (4) Peki, astrolojik çerçevede ele alırsak Jüpiter-Satürn alaşımı ne tür bir lehim etkisi açığa çıkarır? Yumuşak mı yoksa sert mi?

Bu sorunun cevabı iki aşamalıdır. İlk aşama Oğlak burcunda gerçekleşeceğinden kurşun oranı yüksek kalay oranı düşük yani kaba lehime karşılık gelecektir. Son aşama Kova burcunda gerçekleşeceğinden kalay oranı yüksek kurşun oranı düşük yani yumuşak lehime karşılık gelecektir. Ancak bu son aşamada adını Uranüs gezegeninden alan radyoaktif element Uranyum (U) da devreye gireceğinden bir alaşım oluşur mu? Oluşursa da buna lehim denilebilir mi? Bu alaşıma lehim diyemesek de bir tür kaplama diyebilir miyiz? Bu soruların cevabını da kimyagerlere bırakıyoruz (5)

Enerjileri sentezleyebilmek ancak astrolojinin can damarlarları olan doğa, simya, mitoloji ve astronomiyi dikkate almakla mümkündür. Bu kritik kavuşumu bir de mitolojik çerçevede değerlendirmek gerekir zira Satürn (Kronos) ile Jüpiter (Zeus) arasında derin ve karmaşık bir baba-oğul ilişkisi var. Burada konumuzla ilgili kısmı üzerinde duracağız. 

Yunan panteonunda Jüpiter tüm Olympos'u yöneten erktir. Jüpiter babası Satürn'ün iktidarına son vererek dünya egemenliğini ele geçirmiştir. Satürn ise doğan çocuklarını yutan bir babadır. En küçük oğlu Zeus haricinde tüm Yunan panteonu baba Kronos tarafından yutulmuştur.

Aslında "çocuklarını bir bir yutan baba" metaforu zamanın acımasızlığına ve entropiye vurgu yapar. Satürn de zaten nam-ı değer "Zaman Tanrısı Kronos" dur. Bu metaforda yeryüzünde tüm canlıların yaşamına hükmeden 2 temel enerjinin güç savaşı saklıdır. Biri herşeyi var eden, düzen kuran, besleyip büyüten yaşam enerjisi diğeri ise kurulu düzeni bozan, aşındıran, var edileni yutan ölüm enerjisidir. Bu iki temel enerjinin yaşam safında Jüpiter, ölüm safında da Satürn yer alır. Birbirinin antitezi olan bu iki gezegenden Jüpiter "Büyük Yararlı" ünvanına sahipken Satürn "Büyük Zararlı" ünvanına sahiptir.

Fizik yasalarına göre bir sistem içinde birbirine ters yönde kuvvet uygulayan enerjiler dolaşıma girdiğinde entropi açığa çıkar. Peki, nedir bu entropi? Fizik biliminde entropi termodinamiğin ikinci yasasıdır. Bu yasaya göre;

 "Yaşayan her şey bozulur.."

Çünkü zamanın özü akıştır. Durmaz, durdurulamaz. Dolayısıyla da hiç bir şey entropiden kaçamaz. Bu yasanın işleyişini hayatın her alanında görmek olasıdır. Zamanla otomobiller paslanır, binalar çürür, ağaçlar kurur, insanlar yaşlanır ve ölür...  Büyük bir hekim, filozof, astronom ve yazar İbn Sina da asırlar önce bu gerçeği vurgulamıştır;

 "Oluşan her şey bozuluşa uğrar hiç bir şey aynı kalmaz"

2020 yılını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde Pluto-Satürn-Jüpiter ittifakı son atımlık kurşununu kullanıp bir güç gösterisinde bulunup akabinde dağılacak. Entropi tekrar ivme kazanacak. Bu kaçınılmaz! Peki, entropiyi durdurmamız mümkün mü? DNA'mızda doğumdan ölüme kurulu sayacın nasıl işlediğini keşfedemediğimiz sürece entropiyi durdurmak mümkün olmayacak. Ancak entropiyi durduramasak da yavaşlatabiliriz.

21 Aralık Kış Gündönümünde Oğlak burcunun bizi aşağıya çeken etkileri, Kova burcunun bizi yukarıya çeken etkileri ile yer değiştirmeye başlayacak. Bilinç akışımız değişecek. Zaman ve mekan algımız değişecek. Yer çekimi etkisinden sıyrılıp hafiflemeye, doğrusal (lineer) zamandan döngüsel (circular) zamana geçmeye hazırlanacağız. Kova burcundaki Jüpiter-Satürn döngüsü entropiye karşı elimize bir koz verecek. Bu koz yıpranan bağlarımızı onarmaya ve kopan tellerimizi sıkıca tutturmaya yarayan lehimleme gücüdür. Dolayısıyla bu Kovasal döngü bize eşsiz bir dolgu malzemesi sunacak. Canımıza tak ettiği o en uç noktada bile "inceldiği yerden kopsun" psikolojisini, "inceldiği yerden lehimle" psikolojisine çevirmeyi başarmamız gerekecek...

Müsterih olun!

Aydınlığa çıkacağımız o alaca karanlık şafağındayız. Her şey daha kötüye değil daha iyiye gidecek. Artık köhnemiş yapıların, ortaçağ artığı zihniyetlerin son kertesindeyiz. Gökyüzünden yeryüzüne dalga dalga yayılacak Kova burcu enerjileri modern bir toplumsal yapılanmanın, çağdaş ve ilerici hamlelerin elektriği ile yüklü... Uranüs'ün şimşek ve yıldırımları üzerimizdeki tozu toprağı silkeleyip ağırlaşan havayı temizleyecektir. Enerji sistemini bu yüksek frekansa ayarlayanlar yepyeni bir ışık huzmesi olarak parlarken, ayarlayamayanlar çarpılıp kömüre dönecektir. Yeniyi kuşanabilmek için eskiden soyunmak gerekir, değişimi kucaklayabilmek için doğmaların ve hurafelerin yükünü sırtımızdan atmak, kamburumuzdan kurtulmak gerekir. (6)

Zaman,

Bilge ATAMIZIN tam bir asır önce söylediği,

Bizimse tam bir asırdır askıya aldığımız,

O muhteşem"Kovasal Uyarı" yı,

Dikkate alıp uygulamaya geçme zamanıdır...

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir"

Dipnot;

(1) İki gezegen partil kavuşumdayken ayrıca deklinasyonda 0 derece paralel açı bağı kuruyorsa gezegen tutulması açığa çıkar.

(2) Anaretic ve Sınırda terimlerine "Astrolojik Nitelikler" başlıklı yazımızda kısaca yer verdik.

(3) "Astrolojik Açılar" yazı dizimizde "kavuşum açısı" bölümünde birleşme ve kaynaşma etkisi arasındaki farkı anlattık.

(4) Tesisatçılıkta ince işler için %60 oranında kalay, %40 oranında kurşun kullanılırken, kaba işler için % 40 oranında kalay, % 60 oranında kurşun kullanılır. Kurşun oranı artıkça lehim sertleşir, kalay oranı artıkça lehim yumuşar ve daha kolay bağlantı sağlar. Buradan hareketle astrolojik bağlantıyı kurabilirsiniz.

(5) Uranyum birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bilhassa günümüzde nükleer güç santrallerinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Belki konumuzla en yakın bağlantısı zırh kaplamalarında kullanılmasıdır. Bu nedenle lehim+kaplama etkisi söz konusudur.

(6) Kova burcu etkilerine 2021 yılındaki yazılarımızda daha fazla ağırlık vereceğimizden burada sadece ön bilgi verdik.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi III.cilt

2) Ian Marshall&Danah Zohar- Kim Korkar Schröndiger'in Kedisinden

3) John Grıbbın - Schrödinger'in Kedisinin Peşinde (Kuantum Fiziği ve Gerçeklik)

4) Robert Gilmore- Alice Kuantum Diyarında (Bir Kuantum Fiziği Alegorisi)

5) İbn Sina - Oluş ve Bozuluş

6) mekatroniksayfa.blogspot.com -  Lehim Nedir? İyi Lehimleme Nasıl Yapılır?

7) www.enerjiportalı.com - Uranyum nedir? Nerelerde Kullanılır.

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Aralık SONRAKİ YAZI Değişim
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
    1 adet yorum
  • Comment Author
    Neslihan
    12.12.2020 23:45:34

    Harika bir yazıydı kaleminize sağlık. Aklıma şu takıldı Jüpiterim 7. Evde satürne paralel, satürn 5.evde jüpitere paralel ve sıfır derecedeler.. güneş koç, asc yengeç sanki büyük bir alt üst olma olayı mı yaşayacağım ne düşünmeliyim cevap verirseniz çok sevinirim..

Yorum Yazın