Eylül Esintisi - Koç Burcu Meslekleri

Koç Burcu Meslekleri

Meslekler konusunu incelerken "doğum haritasının bütünü esastır" temel kaidesini göz ardı etmeden 12 burcu sırasıyla tek tek 5 bölüm başlığı altında değerlendireceğiz. Zodyakın ilk burcu Koç ile başlayalım.

Tarihsel arka planı; Koç burcu enerjisi eril ve aktif bir enerji olduğundan savaşçı arketipine karşılık gelir. Cesur savaşçılar, efsane kahramanlar, asil şövalyeler, gözü pek kumandanlar, yılmaz komutanlar ve Amazon savaşçıları Koç burcu enerji yelpazesinde toplanır. En eski çağların simge mesleği olan "demircilik" Koç burcu enerjisine karşılık gelir ve "Göksel Demirciler" diye geçen itibarlı meslek dalı da Koç burcu enerjisi ile titreşir. Bunda Uranüs Koç veya Mars Kova konumu da önemli bir rol üstlenir. Koç (ateş /öncü)- Kova(hava/sabit) elementlerinin uyumlu birlikteliği söz konusudur. Hiç sönmeyen ateş (Koç) göklere (Kova) hakim olur. Demirin kaynağı gökyüzünden yeryüzüne düşen meteroitlerdir. Bu nedenle bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin ham maddesi olarak meteorlar gösterilir (1) Demir Mars ile bağlantılıdır. Demirciler aynı zamanda kahramanların silahlarını yapar. Hükümdarların olduğu gibi demircilerin de soyağaçları tanrılara kadar uzanır...

Demirciler tıpkı Simyacılar gibi Ateşin Efendileridir. Yakut Türklerinin bir atasözü bu gerçeği vurgular (1)

"Demirciler ile şamanlar aynı yuvadandır"

Antik çağlarda demirhaneler bir nevi ibadethaneler olarak kullanıldığından, burada toplantı, ayin ve ritüeller yapılır. Demircilerin yağmur yağdırma ve savaşı zafere ulaştırma sihiri bulunur. Ancak demirciler güçlerini kara büyü için kullanmazlar. Demirciler çoğunlukla ak şaman olarak tanınır. İlk Demirci Tanrı "Ongun" Demircilerin atası olarak kabul edilir. Demirci aynı zamanda Tanrıların mimarı ve zanaatkarıdır. Demirciler insanlara ateş yakmayı, yemek pişirmeyi, ev yapmayı ve doğurganlık gücünü harekete geçirmeyi öğretir. Erginlenme törenlerinde demirci ve şamanların ortak özelliği "ateşe hakim olma" yetisidir.

Günümüz çerçevesinde; günümüzde ise demirin endüstriyel gelişimi metalürji mesleğinin doğmasına yol açmıştır. Metalürjideki döküm ve pişim işinde ateş elementi ve demir metalinin rolü büyüktür. Koç burcunun metali demir, elementi ateş olduğundan demir döküm işleriyle birebir bağlantılı olan metalürji en temel mesleklerin başında gelir. Savaş pilotları, ralliciler, tehlikeli sporlar ve yüksek enerji gerektiren sporlar da Koç burcu enerjisinden beslenir. Dolayısıyla spor öğretmenleri, antrenör ve koçlar da bu yelpazede toplanır. Bunun haricinde Koç burcu enerjisinin hakim olduğu meslekler arasında askeriye, polis ve itfaiye teşkilatları, cerrahlar (özellikle beyin cerrahları) gelir. Ayrıca cankurtaran, kasap, berber, fırıncı, demirci, bileyici, ateşli silahlar ve kesici aletler imalatçısı da Koç burcu enerjisiyle titreşen diğer meslek dallarını teşkil eder. Tüm tehlike içeren hamleler ve riskli girişimlerle birlikte kaba kuvvet gerektiren işlerde başı Koç burcu enerjisi çeker...

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Koç burcu mesleklerinde öncü nitelik ve ateş elementi aktif rol oynar. Koç burcu atak ve girişimcidir. Hevesli, istekli ve risk alabilen bir yapıdadır. Rekabetçidir. Meydan okumayı ve yarışmayı sever. Ancak tez canlı olduğundan çabuk sıkılır ve başladığı işi tamamlamakta zorlanır. Eğer güçlü bir Boğa ya da Başak burcu etkisi almamışsa  çoğunlukla arkasını başkası toplamak zorunda kalabilir. Emir almaya değil emir vermeye programlandığından birinin emri altında çalışmaktan hoşlanmaz. Davranışları dürtüsel ve tepkiseldir. Kafasının dikine gitmeye meyillidir. Ne kendi ne de diğerlerinin tecrübelerinden kolayına ders çıkartamaz ve bildiğini okur. Bu nedenle bir işte dikiş tutturamama, sık sık iş değiştirme ya da boşta gezme de görülebilir. Oysa bu muazzam enerjisinin boşa harcanması demektir. Mümkün mertebe onlar acil işlerde değerlendirmelidir çünkü teyakkuz durumlarında oldukça verimli çalışabilirler. Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde oldukça başarılıdırlar. Eğer bir şirket bünyesinde görevliyse çoğunlukla iş arkadaşlarından açık ara önde gittiğinden diğerleri onun hızına yetişmekte zorlanır. O da zaten ekip çalışmasına uyumlanmakta sıkıntı çeker. Bu nedenle masa başında oturup sabahtan akşama kadar çalışacağı bir iş temposundan ziyade dışarıda koşturacağı, acil çözüm gerektiren veya sürekliliği olmayan günü birlik işlerde değerlendirilmesi daha yüksek verim sağlayabilir.

Koç burcu yönetici gezegeni Mars/1.ev bağlantısı; Koç burcu mesleki eğilimini tespit ederken yönetici gezegen Mars'ın hangi burçta ve evde yer aldığını ayrıca yaptığı açı bağlantılarını dikkatle incelemek gerekir. Yükselen Koç veya Mars 1 evde kas gücünü artıracağından ağır ve kaba işlerin üstesinden gelmeye yardımcı olur. İnşaat mühendisliği, inşaat işçiliği, atletizm, oto veya makine tamir işlerine doğal bir yetenek verebilir. 10.evi kesen Koç burcu veya MC ile kavuşum yapan bir Mars cerrahlık veya askeri teşkilatta parlak başarılar getirebilir. Her halükarda Koç burcu enerjisinin vurgulandığı ya da Mars'ın ön planda olduğu bir doğum haritasına sahip kişi acil durumlarda ve baskı altında ön safta yerini alır. Koç burcu/ Mars/1.ev enerji kombinasyonu ile birlikte Koç noktası (VP) ile kavuşum yapan bir gezegen de dikkate değerdir. Çünkü VP noktası ile kavuşum yapan bir gezegen doğum haritasının adeta bir Lokomotivi gibi işlev görür. Keza doğum haritası modeli Lokomotiv ise ve ucundaki gezegen Mars ise sadece mesleki eğilimlerde değil hemen her konuda inisiyatif gücü Mars'ta toplanır.

Başarı sağlayacak metafor; tarihi arkaplanında söz ettiğimiz üzere Koç burcu veya Koç burcu enerjisi güçlü olanlar (Ay, Gad Koç, VP kavuşum Mars, 1.evde toplanan gezegenler) tabiri caizse yeryüzüne "keskin kılıcıyla" birlikte gelir. En ufak bir tehdit ve tehlike hissettiğinde içgüdüsel olarak kılıcına davranır. Hangi çağda yaşarsa yaşasın onun içindeki savaşçı ruh hiç bir zaman ölmez. Kılıç, bıçak gibi kesici aletlere ve ateşli silahlara zaafı vardır. En ufak bir tahrik ve kışkırtma karşısında en ilkel yanı, vahşi doğası uyanıp mızrak gibi harekete geçebilir. Geçmişten bugüne taşıdığı "hayatta kalma içgüdüsü" son derece kuvvetlidir. Oysa en iyi bildiği şey de zaten budur dolayısıyla bu noktaya takılıp kalmamalı, günümüz dünyasında artık "kılıcını duvara asmayı" öğrenmelidir. Dürtüsel ve tepkisel davranışları üzerinde öz kontrol sağlamayı ve stratejist savaşçı olmayı başardığında üstesinden gelemeyeceği hiç bir iş yoktur (2)


Dipnot;

(1) Demir sözcüğünün Sümerce "ulu metal" anlamına gelen "Bar-Gal" den türediği düşünülmektedir. "Demirciler ile Şamanlar aynı yuvadandır" atasözü astrolojik çerçevede Koç (Demirci) ve Akrep (Şaman) burçlarının ortak yöneticisi Mars ile bağlantılıdır. 

(2) Sentez için Koç burcu, Mars gezegeni, 1.ev ve 1/7 akslarla ilgili yazılarımıza bakmanızda  yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Mircea Eliade - Demirciler ve Simyacılar

3) John Scofield - İş ve Mükafat

 

ÖNCEKİ YAZI Barış Manço Sevgisi SONRAKİ YAZI Kova Burcu Bekrileri
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın