Eylül Esintisi - KOÇ BURCU VE TERAZİ BURCU EKSENİ

KOÇ BURCU VE TERAZİ BURCU EKSENİ

12 burç ve 12 evin oluşturduğu 360 derecelik Zodyak kuşağı bir yaşam dairesini ifade eder. Bu yaşam dairesi içinde 12 burç ve 12 ev belirli bir yön ve hat üzerinde karşılıklı bakışım oluşturacak şekilde hizalanır. Doğum haritasının ilk ana eksenini doğu ufkunda konumlanan 1.ev/Koç burcu ve batı ufkunda konumlanan 7.ev/ Terazi burcu teşkil eder. Bu iki öncü ve pozitif burç aynı düzlem üzerinde 180 derecelik bir bakışım içinde birbirine hem çekim hem de itim kuvveti uygular. Öncü, pozitif ve ufuk çizgisi üzerinde yer almaları gibi benzer yanları kadar, Koç burcunun ateş elementi ve Mars gezegeni yani eril prensip tarafından yönetilmesi, Terazi burcunun ise hava elementi ve Venüs gezegeni yani dişil prensip tarafından yönetilmesi gibi farklı yanları da bulunur (1) Aynı eksende düet yapan iki farklı enerjinin karşıtların gizli işbirliği ilkesi gereğince birbirini dışlayan yanları kadar birbirini tamamlayan yanları da mevcuttur. Burçları çok çeşit alt açılımları olan farklı enerji türleri, evleri de bu farklı enerjilerin çok çeşit derecelerden yansıdığı alanlar olarak değerlendirdiğinizde her şey yerli yerine oturmaya başlar.

Koç ve Terazi enerjilerinin etkileşimine sahne olan bu ilk ekseninin ana teması "İlişki" dir. Koç, kişinin kendisiyle olan ilişkisini, Terazi ise kişinin diğerleriyle olan ilişkisini açıklar. Koç "Ben merkezli" iken, Terazi "Sen merkezli" dir. Koç cephesinde varoluşun ham maddesi "Ben" enerjisi, Terazi cephesinde aynalamanın ham maddesi "Sen" enerjisi ile sentezlendiğinde "Biz" enerjisine dönüşür. Koç, Terazi’yi hesaba katmadığında "Ben" enerjisi aşırı bencilliğe ve başına buyrukluğa, Terazi de Koç ile bağlantısını yitirdiğinde "Sen" enerjisi özünden uzaklaşmaya ve eylemsizliğe kayar. Koç’un hücum atakları, Terazinin pasif savunma mekanizmasıyla karşılanırken, Terazi’nin tümden edilgen olmasını da Koç’un cesareti ve mücadeleciliği önler. Koç'un bakış açısı sübjektif olduğundan tarafgirdir. Terazi'nin bakış açısı objektif olduğundan bitaraftır. Koç'un aceleci, dayatmacı, sert ve keskin tavırları, Terazi'nin nazik, yumuşak, ılımlı ve esnek tavırları ile dengelenirken, Terazi'nin kararsızlığı, tembelliği ve şaşkınlığı da, Koç'un kararlı, girişimci ve yol açıcı yönüyle dengelenir.

Ekinoks (ılım) noktaları bu eksenin en temel karakteristiğidir. 0 derece Koç ilkbahar ekinoksunu, 0 derece Terazi de sonbahar ekinoksunu temsil eder. Gerilim, huzursuzluk ve dengesizlik ekinoksların doğasında vardır. Bu ana eksende mütemadiyen bir harekete geçme (Koç enerjisi) ve dinlenme (Terazi enerjisi) ya da gerilim (Koç enerjisi) gevşeme (Terazi enerjisi) etkileşimi söz konusudur. Esasında bu düetin temel amacı uyum sağlamaktır. Uyum, sürekli devinen karşıt güçlerin denge halidir. Ancak burada durağanlık yoktur, hareket (eylem) ve hareketsizlik (dinlenme) döngüsü içinde işler. Tıbbın "savaş ya da kaç" tepkisi adını verdiği bu durum canlılarda otomatik pilota bağlıdır. Bunlardan biri organizmayı hareket halinde tutan "sempatik sistem" diğeri ise organizmanın dinlenmesine ve yenilenmesine katkıda bulunan "parasempatik sistem"dir. Buradaki savaş tepkisi Koç-Mars, kaç tepkisi de Terazi-Venüs’ e tıpa tıp uyar. Genellikle Koç cephesinde savaş hali, Terazi cephesinde ise barış hali egemen olduğundan bu ilk ana eksen "Harp ve Sulh cephesi" ne benzer. Bu devreler sekteye uğradığında Koç cephesinde sürekli bir uyarı, saldırı, yıkım yani bir teyakkuz hali, Terazi cephesinde ise kıpırtısızlık, eylemsizlik, durağanlık yani bir ölüm hali hâkimiyeti ele geçirir. Bu sebepten zor da olsa bir denge kurulması elzemdir. İşte aktif Koç/Mars/1.ev kombinasyonu ile pasif Terazi/Venüs/7.ev kombinasyonunun iş birliği sonucu ortaya çıkan dengeleme durumuna "Genel Uyum Sendromu" demek doğru bir yaklaşım olur. Aslında bu da bize, Koç’un sakinleştirici ve yatıştırıcı ilacının Terazi enerjisi, Terazi’nin de uyarıcı ve canlandırıcı ilacının Koç enerjisi olduğunu gösterir. Bu genel uyuma varana dek bu ana eksen sayısız vur-kaç tipi ilişkilere ve sen-ben kavgalarına sahne olur. Görünürdeki taban tabana zıt yapıları sizi yanıltmasın Koç ve Terazi arasında karşı konulmaz bir çekim gücü vardır. Terazi, Koç'u fazla kaba ve cüretkar bulsa da, Koç, Terazi'yi fazla nazlı ve nazenin bulsa da onlarınki sıkı bir aşk-nefret ilişkisidir. Tam bir "ne seninle ne sensiz" durumudur. Eksenin sentezine varmadan önce önemli bir hususun altını çizmekte yarar vardır. Güncel hayatta karşınıza Koç burcu olduğu halde hiç Koç burcu özellilerine sahipmiş gibi durmayan aynı şekilde Terazi burcu olduğu halde hiç Terazi burcu özeliklerini yansıtmayan kişilere denk gelebilirsiniz. Hatta Terazi burcu kılığında bir Koç ya da Koç burcu kılığında bir Terazi'ye de rast gelebilirsiniz. Kafanız karışabilir dahası astrolojiyi inkar etme noktasına gelebilirsiniz. Burada anlattığımız özellikler hiç bir zaman cetvelle çizilmiş gibi muntazam bir şekilde karşınıza çıkmaz. Bu karmaşanın belli başlı nedenlerini "sarkaç" ve "yer değiştirme" hareketlerinin de yer alacağı eksen ilişkilerinin son bölümünde açıklamaya çalışacağız (2)

1.ev/Koç ve 7.ev/Terazi eksenin sentezi;

Koç burcunun mihenk taşı varoluşu sağlamak, korumak ve getirileriyle baş etmektir. Terazi burcunun mihenk taşı birlikteliği sağlamak, geliştirmek ve sürdürmektedir. Var oluşun en önemli getirilerinden biri olan "temelde yalnız olma" duygusuna verilebilecek en iyi yanıt "sevgi"dir. Bu eksenin sentezi;kişinin varoluşunu ve bireyliğini koruması koşuluyla diğeriyle eşit haklar ve sevgi ilişkisi içinde birlikteliğini sürdürmesidir...

Dip notlar;

(1) Üçüncü yazı dizimizde yer alacak elementler ve nitelikler bölümünde bu konu üçüncü bir boyut kazanacaktır.

(2) Eksen ilişkilerini daha iyi kavrayabilmek açısından Koç burcu ve Terazi burcu özelliklerini anlattığımız bölümlere de bakmak faydalı olacaktır.

Kaynakça;

1)Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan.

ÖNCEKİ YAZI İLKBAHARIN MÜJDECİSİ MİMOZA SONRAKİ YAZI BOĞA BURCU VE AKREP BURCU EKSENİ
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın