Eylül Esintisi - Kova Burcu Meslekleri

Kova Burcu Meslekleri

Kova burcu ile dünyadan uzaklaşıp uzayın derinliklerine açılırız. Bu burç ile ilgili hatırlamanız gereken en önemli şey karakteristik özelliklerinin başına "süper-ultra-ütopik-asimetrik-anormal" ön takılardan birini getirmektir.

Tarihsel arka planı; Kova burcu söz konusu olduğunda zamanın oku ileriyi gösterir. Bu sınır ötesi enerjinin hangi devirde izini sürerseniz sürün daima devrinin çok ilersinde titreştiğini fark edersiniz. Devrimler, reformlar gibi toplumları ileriye taşıyan değişim ve yenilenme hamlelerini Kova burcu enerjisi yönetir. Dolayısıyla kurulu düzene baş kaldıran devrimciler, aksaklık ve eksikleri gideren reformcular, yasa ve kural tanımayan asiler, bir görüş veya tavıra karşı çıkan muhalifler, toplumsal otorite ve hiyerarşiye boyun eğmeyen anarşistler, sıradışı ve kural dışı tutumu ile toplum normunun dışına taşan marjinaller Kova burcu yelpazesinde toplanır.

Bilimsel gözlem, deney ve kuramları ile insanlığa büyük katkılarda bulunan bilim insanları, mucitler, kaşifler ve ütopikler ile her devrin dahileri ve delileri de Kova burcu şemsiyesi altına girer. Astronomi ve astroloji de Kovasal enerjilerden beslenir.

Tüm çağlarda Kova burcu medeniyetin temsilcisidir. Modern bilimlerin doğuşunu hazırlayan etkenlerin başında Rönesans Akımı ve Aydınlanma Çağı gelir. Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642), Newton(1643-1727), Descartes (1596-1650) gibi bilim insanları gözlem, deney ve akıl yürütme yoluyla olguları birbirine bağlayan önemli yasalar bularak insanlığı ileriye taşımışlardır. Bu isimler Kovasal enerjilerin en üst düzeyde kullanımına örnektir. İçlerinde Galileo (15.2.1564) Kova burcu olup, diğerleri ise Kova burcu enerjisi güçlü Balık ve Oğlak burçlarına mensup bilim insanlarıdır.

Günümüz çerçevesinde; her devrin ileri düşünenleri, devrimcileri, reformistleri, asileri, marjinalleri, protestocuları, muhalifleri, teorisyenleri, hümanistleri ve bilim insanları ağırlıklı olarak Kova burcu ya da Kovasal enerjileri güçlü olanlardır.

Teknoloji, elektronik, elektrik, bilgisayar, havacılık, uzay çalışmaları, lazer ışını gibi çalışma sahalarında Kova burcu başarıya açıktır. Süper teknolojiler içinde akıllı cep telefonları, süper bilgisayarlar, kuantum bilgisayarlar, bitcoin, yapay zekaya sahip robotlar vb son teknoloji ürünlerinde Kova enerjisi başattır. Bugünün dünyasına hakim olan ve yarının dünyasını da şekillendirmeye başlayan dijital devrim de Kova burcu ile bağlantılıdır. Dijital saatler, dijital fotoğraf makineleri, dijital yazarlık, dijital pazarlama, görüntülü telefon konuşması derken süre gelen salgının etkisiyle de online eğitim, online toplantı ve konferanslar, evden online çalışma şeklinde tüm hayatı kaplamaya başladı. Hızlı ve pratik olması nedeniyle tüm meslekler dijitalleşme yolunda. Kova-İkizler karışımı dijital konularda rakipsizdir. Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde sağımız solumuz tümden dijitalleşebilir! (1)

Tıp alanında şok terapiler, lazer ışınları ile tedavi, mikro cerrahi, daha ileri safhada robo-doktorlar, elektronik bileklikler, çipler, beden kimlikler, organ fabrikaları gibi biyoteknolojik uygulamalar da Kova burcu ile ilişkilidir. Özellikle içinde bulunduğumuz Uranüs Boğa burcu döneminde bu konularda hummalı çalışmalar sürmektedir (2)

Kova burcu mensupları mitolojik açıdan Gök Tanrısı Uronos'un çocukları olduğundan Gök Bilimi ile Evren bilimi (Kozmoloji) onların meslek listesinde baş sıradadır. Gök cisimleri, uzay teknolojisi, uzay çalışmaları, süper roketler, uzay gemileri, uzay yolculukları, gezegenler arası yolcuk projeleri  ile birlikte  astronotluk mesleği de Kova burcu ile alakalıdır. Kısacası uzamsal sınırların aşılması, kozmik şuur, gezegenlere özgü şuur ,endüstriyel devrim olarak görülen ve insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekaya sahip robotlar da bu kapsama dahildir. Tehlike bu denli büyük müdür? Evet, büyüktür! Süper devletler duyguları algılayıp empati kurabilen süper robot yaratma yarışındadır. Değerli filozof İoanna Kaçurardi'nin işaret ettiği gibi;

"İnsanların robotlaştığı, robotların ise insanlaştırılmaya çalışıldığı bir devirdeyiz"

Kova burcunun gözlem yeteneği ve kuramsal yanı ile bağlantılı olarak gözlem evleri (rasathane) dev uzay teleskopları (Hubble), uzaya fırlatılan uydular, Mars'a yolculuk, Mars'ta koloni kurma projeleri gibi uzayla ilgili her türlü çalışmalar... Kova-Başak karışımı bilimsel çalışmaların teknik yanında oldukça başarılıdır. Kova-Oğlak karışımı ise sıkı disiplin ve dayanıklılık gerektiren alanlarda oldukça iyidir.

Kova burcu sivil toplum örgütleri ve evrensel aktivisttik alanında önemli rol oynar. Temel insan hakları, evrensel kardeşlik, kadın erkek eşitliği, farklı cinsel kimliğe sahip olanların (LGBT topluluğu) haklarının baş savunucusudur. Özellikle Kova-Terazi karışımı insan hakları, eşitlik, kardeşlik duygudaşlığında idealdir. Kova-Koç karışımı bu hakların ateşli bir savunucusudur. Kova-Boğa karışımı çevre bilinci ve doğaseverlik konusunda, Kova-Yay karışımı hayvan hakları konusunda oldukça etkilidir. 

Kova burcu enerjisi demokrasi rejiminin baş savunucusu olduğundan halkın seçtiği parlamento üyeleri, parlamento meclisi, komisyon üyeleri, ülkenin gelecekle ilgili hedefleri ve kalkınma projeleri hususunda etkilidir.

Tipik Kovasal iki meslekten biri astronomi diğeri ise astrolojidir. Çağları aşıp günümüze ulaşan bu iki tipik Kovasal meslekten astronomi eski itibarını bugün de sürdürürken, her şeyin özünün enerji olduğunu öğreten astroloji eski itibarını büyük ölçüde yitirmiştir. Geleceğin meslekleri arasında görülen astroloji kaybettiği kürsüyü yeniden kazanma mücadelesi vermektedir. Astroloji için en büyük tehlike iki kelime öğrenip ortaya uzmanım diye çıkan hevesli kunduzların elinde değerinin ucuzlatılmasıdır. Karşılıklı etkileşim ilkesi gereği gezegenler bize tesir edebiliyorsa bizim de gezegenlere tesir etmemiz gerekir! Eğer daha iyi bir dünya istiyorsak her birey evrene nasıl bir tesir bıraktığının bilincinde olmak zorundadır.

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; tabuları yıkmak, esaret zincirini kırmak, koşullanmışlığı aşmak, çağının ötesini görebilmek, kozmik ölçekten değerlendirmek, özgür ve özgün birey olabilmek en temel Kovasal özelliklerdir. Kova burcu olarak dünyaya gelen her kişide bu özellikler potansiyel olarak bulunur. Ancak her Kova burcu kişisinin bu potansiyeli gerçekleştirdiğini söylemek mümkün değildir. Öyle olsaydı evrensel açıdan bambaşka bir noktada olurduk zaten... (3)

Kova 12 burç içinde en ayrıksı en farklı olanıdır. Sınırsızlığın eşiğindeki burçtur. Deha ile delilik çizgisi arasında zigzag çizer. İki ucu keskin bir enerjidir. Normalden sapmayı simgeler. Diğer bir deyişle onun normu anormalliktir. Kova bedenen yeryüzünde bulunsa da zihnen paralel evrenler arasında mekik dokur veya uzayın boşluğunda serseri bir roket gibi başıboş dolaşır. Arada bir "evraka" efekti ile "buradayım" sinyali verse de çoğunlukla yeryüzünde dalgın profesör gibi dolaşır. Bu yüzden adı çatlak mucit ya da çılgın kaşife çıkar. Avamın gözünde o "zihni sinir" projelerin mizahi kahramanıdır (4)

Esasında Kova burcu bilimsel aklın ve özgür düşüncenin temsilcisidir. Müthiş bir teorisyendir. Ancak teoriden pratiğe geçmekte zorlanır. Soyut verilerin somutlaşabilmesi için imdadına Başak veya Oğlak burcu yetişir. Bu nedenle onu iş hayatında bir takımın beyni veya itici zihinsel gücü olarak değerlendirmek akıllıca bir karardır. Afaki fikirlerini saçma, imkansız veya ütopik deyip kestirip atmadan önce dikkatlice değerlandirmek gerekir. Bu hususta Winston Churchill'in uyarısı dikkate değerdir;

"Gelecekteki imparatorluklar zihin imparatorlukları olacak"

Kova burcu gergin, huzursuz ve heyecanlıdır. Etkileşimde bulunduğu her burca elektrik yükler. 

Kova-Akrep karışımı çok keskindir. Doğrudan bilinçaltınıza seslenir;

"Değişmezsen ölürsün..."

Kova-Terazi karışımı ilişkilerin karmaşıklığına dolanır;

"İnsan ilişkilerini becermek Mars'a gitmekten daha zor."

Aynı ekseni paylaşan Kova-Aslan karışımı fazlasıyla eksantriktir;

"Hepimiz yarattığımız farklarla yaşarız..."

Kova burcu geleceğe yönelik bilimsel projelerde aynı amaç etrafında toplanan insanlarla kader birliği yapmaya hazırdır yani ekip çalışmasına katılır. Ancak baskı ve kurallara gelemez, dogmalara ve bağnazlığa katlanamaz. Çoğunlukla o içinde yer aldığı topluluğa bir kıvılcım çakar sonra dönüp işine bakar. Boşa harcayacak vakti yoktur. Kendini laboratuvarına kapar, hipotezlerine dalar yani nasıl söylesem Kova insandan yanadır, insancıldır ancak insanlık anlayışı da soyuttur. Öyle ete kemiğe bürünmüş somut insan deyince Kova şalteri indirir. Eşitlikten yanadır ne var ki sıradanlığa gelemez. Oysa sıradan olmamak eşitliği bozar! Toplumsal hakların önde giden savunucusudur ancak toplumla içiçe olmaktan rahatsızlık duyar. Sürü psikolojisine kapılmanın yaratıcı zekasına darbe vuracağını bilir ve kendini izole eder. O bütün ömrünü insanlığa adayabilir ama kendini insanlardan uzak ve serin tutarak... O bir ironi ustasıdır zaten hayatı da başlı başına bir ironidir!

Bazen karşınıza yazar Yevgeni  İvanoviç Zamyetin, bazen bilim insanı ve yazar Michio Kaku, bazen de psikanalist yazar Lou Andreas Salome olarak çıkabilir! Hani şu filozof Nietzsche'ye kök söktüren hakiki Kova kadını!

Deli gibi haklarını savunduğu toplum onu garip, tuhaf, acayip, uçuk kaçık, akıl sır ermez bir insan olarak yaftalar. Kova burcu veya Kova burcu enerjisi yüksek (Ay-Aydüğümü, Asc, Mc Kova/ Kova burcu veya 11.evde gezegen birikimi) olanlar genelde  Kardan adam veya Buzlar Kraliçesi olarak nam salar. Vasat zihinler için o çoğunlukla toplumun huzurunu kaçıran bir baş belasıdır. Gerçekte ise Kova kuantum diyarı insanıdır. Bu dünyada sürgündedir... (5)

Kova burcu yöneticisi Uranüs ve 11.ev bağlantısı; bir doğum haritasında 1. ev çizgisini Kova burcu kesiyorsa diğer bir deyişle yükselen Kova ise o kişiden size doğru bir elektrik akımı yayılır. Uranüs 1. evde ise bu elektrik akımı daha da kuvvetli hissedilir. Hele Uranüs, Yükselen ile kesin kavuşumdaysa bu güçlü elektrik akımı sizi çarpabilir bile...

Ancak Kova burcu/Uranüs/11.ev kombinasyonu güçlü olan kişiler diğerlerinden daha yüksek frekansta titreştiklerinden bugünün pek anlaşılamayan ama yarının süper hekimleri olabilir. Şok terapileri, konversiyon histeri, fırtına korkusu, asimetrik hatların estetik cerrahisi, akupunktur, kaslarda ve iç organlarda biyoenerji sıkışması ve tıkanması gibi rahatsızlıkları tedavi etmede büyük bir fark yaratabilirler.

10.ev çizgisini Kova burcu kestiğinde veya Mc Kova burcu olduğunda meslek hayatında parlak başarılar söz konusu olabilir. Gene Uranüs- Mc kavuşumunda beklenmedik ani başarılar gelebilir ama ani gelen başarı aniden gidebilir de zira Uranüs'ün bulunduğu yerde tutarlı olmak ve istikrar sağlamak hiç kolay değildir.

Zodyakın ideal insanını temsil eden Kova burcu hümanisttir. Bu yönüyle ilk hümanist ve ilk devrimci olan Prometheus'un varisidir. Prometheus tanrısal düzene karşı gelerek göklerden ateşi çalar ve onu insanoğluna verir. Böylece insanlık için bilim ve medeniyete giden kapıyı açmış olur (6) Kova burcu devraldığı bu önemli mirasın etkisiyle mütemadiyen insanları sarsarak, titreterek, çarparak, şok ederek daldıkları derin itaat uykusundan uyandırmaya çalışır. İnsanı özgür ve özgün bir birey yapmak için uğraşır. Modern toplumun savunucusudur. Hedefi insanlığı ileriye taşımaktır. Yüzü geleceğe dönüktür. Pusulası akıl ve bilimdir. Üstün bilinci, gelişmiş sezgisi, yüksek farkındalığı ve güçlü öngörüsü ona bu yolda ışık tutar. 

Kova burcunun efsanevi atası Prometheus'un adının anlamı "önceden gören, bilen" demektir.

Kova burcu ön sezi ve ön görüsünün bu kadar isabetli olmasını bu mitolojik mirasa borçludur. 

Keskin Kova enerjisi yoğun Akrep enerjisi veya engin Balık enerjisi ile harmanlandığında "asrın kahinleri" doğar! 

 

Dipnot;

(1) Basitçe ifade edecek olursak "dijital" sözcüğü ikili sayı sistemini ifade eder. Fransızca ve İngilizceden dilimize aktarılan bu sözcük sayısal anlamına gelir. Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilme sistemidir. Latince parmak, özellikle de işaret parmağı anlamına gelen "digitus"  sözcüğünden türetilmiştir.

2) Uranüs Boğa burcunda yazı dizimizde bu gelişmelere ayrıntılı bir şekilde yer verdik.

(3) Aslında bu kaide tüm burçlar için geçerlidir. Pek çok yazımızda vurguladığımız gibi doğum haritası bir potansiyeller deposudur. Kişinin bu potansiyellerin ne kadarını ne şekilde gerçekleştirdiği temel sorudur. Çoğu kişi yeryüzüne tam değil ham geldiği gerçeğini göz ardı edip mensubu olduğu burcun tüm olumlu özelliklerini benimseyip tüm olumsuz özelliklerini inkar etme eğilimi içindedir. Oysa böyle bir şey yoktur. Bir doğum haritasının en üst düzeyde titreşebilmesi kişinin bilinçli katılımıyla mümkündür. Emek yoksa lutuf da yoktur.

(4) "Zihni Sinir" karikatürist İrfan Sayar'ın 1977 yılında Gırgır dergisinde yayınlanan pratik zekalı, meraklı mizahi kahramanıdır.

(5) "Sınırsızlığın Eşiğindeki Burç Kova", "Zaman Kova İken" başlıklı 4 bölümlük yazılarımız ile "Uranüs" ve "Onbirinci Ev" yazılarımızı okuyarak meslek konusunu pekiştirmenizi tavsiye ederiz.

(6) "Ateşi Tanrılardan Çalıp İnsanlara Veren Kahraman Promethus" başlıklı yazımızı okumanızda fayda vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) Netflix - Better Than Us

5) Wikipedia - Bilim insanları

6) -www.digitalyazarlar.com. - Dijital Nedir?

ÖNCEKİ YAZI İnsan Bozulursa... SONRAKİ YAZI Nutuk Yasaklanamaz
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın