Eylül Esintisi - Kritik Güneş Konumları

Kritik Güneş Konumları

Bir doğum haritasında ayrıcalıklı konuma ve mutlak otoriteye sahip tek güçlü ışık Güneştir. Sistemin merkezi efendisi Güneş ve onun maiyetindeki gezegenleri doğru değerlendirebilmek için genel özellikleri yanı sıra eşeysel özelliklerini de dikkate almak gerekir.

Öyleyse önce Güneş sisteminin arketipsel karşılıklarını belirleyelim;

Güneş= Kral arketipi= olgun erkek, baba figürü (Kadının Animusu)

Mars= Savaşçı arketipi= delikanlı, kahraman figürü

Ay= Büyücü arketipi= olgun kadın, anne figürü (Erkeğin animası)

Venüs= Aşık arketipi= genç kız figürü, sevgi sembolü

Güneş sistemindeki bu arketiptik yapıları doğum haritasına uyarladığımızda insan doğasını belirleyen enerji akışlarını kavramakta daha az zorlanırız. 

Tıpkı gökyüzünde olduğu gibi doğum haritamızda da sağlıklı bir ilişki Güneş ile gezegenler arasındaki hiyerarşiye bağlıdır. Güneş sisteminin mutlak otoritesi Güneştir.

Güneşin etrafında dönen gezegenler bu mutlak otoriteye tabidir. Gezegenlerin yönünü ve hızını ayarlayan hakim güç Güneştir.

Şayet merkezi konumdaki Güneş bir yönetici güç olduğunu unutursa ya da onun yörüngesinde dönen bir gezegen bu gerçekten saparsa ne olur?

Bu hiyerarşi bozulduğunda yıldız sisteminin merkezi gücü yitip gidebilir. Merkezi gücün yitip gitmesi sistemin top yekûn iflasına yol açar.

Sistem içinde yer alan bir gezegen, gezegen olduğunu unutup bir yıldız gibi davranmaya kalkıştığında ise sonu gelir. Gezegenin varlık nedeni ve yaşam kaynağı olan Güneş bu kez onun ölüm kaynağı haline gelir.

Güneş açısından risk teşkil edebilecek kritik konumları 3 ana başlık altında toplayabiliriz;

1) Ele Geçirme Sendromu (Kuşatılma): Bir doğum haritasında ele geçirme sendromuna yol açabilecek başlıca astrolojik göstergeler;

- Güneş asaletten zayıfsa, bilhassa zararlı veya düşük konumdaysa (1)

- Güneş zararlı (malefik) bir evde kıstırılmış ya da açısızsa,

- Güneş batıda (oksidantal) ise, Satürn veya ötesi gezegenlerle tam (partil) kavuşum-kare-karşıt açı ilişkisi içindeyse,

- Güneş’in yer aldığı burcun yöneticisi geri gidiyorsa ya da Güneş’in geri giden gezegenlerle yakın orbda açısı varsa,

- Güneş, kötücül etkili bir sabit yıldız tarafından 0 derecelik orbla kuşatılmışsa,

- Güneş Güney Ay Düğümü ile kesin (o derece) kavuşumdaysa,

- Doğum anı, Güneş tutulmasıyla çakışmışsa,

- Güneş bir burcun son derecesinde (anaretic) ise, 

Söz konusu bu özelliklerden birkaçı bir aradaysa, ağır transitlerin de etkisiyle ele geçirme sendromu görülebilir.

2) Vazgeçme Sendromu (Sönme): bir doğum haritasında Güneş insan denen varlığın çekirdeği ve ona bahşedilen hayatın da kaynağıdır. Güneş bir yıldız olduğunu unuttuğunda, parlamayı bırakıp sönmeye başladığında hem kendinin hem de maiyetindekilerin sonu gelir.

Bir doğum haritasında vazgeçme sendromunun başlıca astrolojik göstergeleri;

- Güneş asaleten zayıfsa, bilhassa peregrine ise,

- Güneş batıda (oksidantal) ve açısızsa,

- Güneş malefik bir alanda Güney Ay Düğümü veya kötücül etkili bir sabit yıldız ile tam (partil) kavuşumda ise,

- Güneş’in bulunduğu burcun yöneticisi geri gidiyorsa,

- Doğum anı Ay tutulmasıyla çakışmışsa yani tutulma sıfır derece Güneş üzerinde gerçekleşmişse,

- Güneş, malefik bir alanda Satürn ve ötesi gezegenlerle bir stellium açı kalıbı içinde yer alıyorsa,

Bu özelliklerden birkaçı bir arada ise Güneş, ısı ve ışığını diğer gezegenlere ulaştırmakta zorlanacağından sönebilir.

Gezegenlerin, hayatta kalabilmeleri Güneş’in yörüngesinde dönmelerine bağlı olduğundan vazgeçme sendromu da ele geçirme sendromu kadar vahim sonuçlara yol açabilir.

3) İnfilak etme (Patlama) sendromu: Güneş sistemini, açıkça tehdit eden dev gezegen Jüpiter, gizlice tehdit eden cüce gezegen de Plüton’dur. Dev gezegen Jüpiter ikinci bir yıldız sistemi oluşturma iddiası taşırken, Plüton esrarlı havası ve entrikacı tavrıyla mafya babası gibi yeraltından iş görür. Peki ya “sistem içinde varım ama kendime özgü yapımla” diye Güneşe kafa tutan Uranüs’e ne demeli!

Eğiklik açılarına baktığımızda dünyanın mevsimleri oluşturan 23 derecelik ılımlı açısı haricinde, Uranüs’ün sisteme meydan okuyan 97 derecelik dik açısını, sistem içinde saat yönünde dönen tek gezegen olan Venüs’ün 177 derecelik aykırı açısının bir doğum haritasına olan izdüşümünü nasıl izah etmeli? (2)

Güneşi tehdit eden riskler tablosunda diğer etkenlerin bir adım önüne geçen başat bir etken varsa o da Güneş ile Ay arasındaki tam tutulmadır. Çünkü ne Güneş’e yakın gezegenler ne de Güneş’e uzak gezegenler sıfır derecelik bir kavuşum açısında bile Güneş ışığını tam olarak kapatamazlar.

Sadece Ay tam tutulma durumunda geçici bir süreliğine Güneş ışığını tam olarak kapatarak yeryüzüne ulaşmasını engeller. Tam Güneş tutulmasının gölgesinin düştüğü bölgeler ve o bölgelerde yaşayan insanlar ciddi etkilere maruz kalırlar.

Söz konusu bölgelerdeki insanların doğum haritalarında tam tutulma Güneş başta olmak üzere Ay ve diğer kişisel gezgenler ile kesin orbda çakışıyorsa risk teşkil edebilir zira burada Güneş ile Ay rol değiştirdiğinden geçici bir süre için de olsa Ay güç kazanarak Güneş’i güçsüz duruma sokar.

Bu durumda harita sahibi “hayati ışığın ve ısının” kesintiye uğraması nedeniyle korumasız kalır. Güneş ışığı ve ısısının yokluğu telafisi güç olan ciddi bir mahrumiyet tehlikesine işaret eder (3)

Sistemin Efendisi Güneş’i açıktan ya da gizliden tehditler sürse de onun ısı ve ışığını söndürmek, onu tamamen ortadan kaldırmak o kadar basit bir iş değildir.

Gezegen yıldız sisteminin merkezi değildir. Gezegen yaşamını yıldıza borçludur. Belirli bir yörüngesel uzaklığı sağlayamadığında Güneşe doğru sürüklenerek kendi sonunu hazırlar.

Her doğum haritası Güneşi olduğu kadar maiyetindeki gezegenleri de ayartan, yanlış yönlendiren, felakete sürükleyen pek çok gizli faktör barındırır. Harita sahibi ne kadar bilinçliyse bu tuzaklara düşme riski o kadar zayıftır.

Bu nedenle Güneş (ego) ne aşırı beslenmeli ne de aç bırakılmalıdır zira başa bela olanın sadece şişkin bir ego değil aynı zamanda aşağılık duygusuyla yerlerde sürünen bir ego olduğu unutulmamalıdır.

Güneş (benlik, kişilik, kimlik) ölçülü ve dengeli bir gelişim yolu izlediğinde bu risklerin çoğu bertaraf olabilir. 

Bir doğum haritasında kader ve özgür irade bir arada devinir.

Farkı yaratan şey nedir?

Bu soruya şöyle bir yanıt vermek mümkündür;

Bilinci gelişmiş insan kaderinin ustası olurken, bilinci zayıf insan kaderinin kurbanı olur”

Dipnot:

(1) Peregrin durumu Güneşin herhangi bir açısının bulunmadığı anlamına gelmez sadece temel asaletten yoksun olduğu anlamı taşır.

(2) Astronomik olayları astrolojik düzleme yansıtarak bir doğum haritasında ne ifade ettiklerinin sadece başlıklarını verdik. Alt satırları meraklı, ilgili, araştırmacı, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, çalışkan öğrencilerin yaratıcılığına bıraktık…

(3) Güneş tutulmaları ile ilgili olarak Web. Sitemizde daha önce hazırladığımız yazılar mevcut olduğundan dileyen okuyucu bu yazılarımıza bakabilir.

Kaynakça;

1) Robert Moore-Douglas Gillete – Kral-Savaşçı-Büyücü- Aşık

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Steven Forrest- Değişen Gökyüzü

4)Nazan Öngiden – İlk Astroloji Çalışmalarım

5) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi 1-2 Ciltler

 

 

ÖNCEKİ YAZI Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek SONRAKİ YAZI Yedi Kız Kardeşler (Pleiades) Yıldız Kümesi
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın