Eylül Esintisi - La Loba

La Loba

Gizem Örge

“La Loba”

“Kurt Kadın”

 

Bu efsanevi bakış tam bir hedefe kilitlenme bakışıdır.

Türk mitolojisinin ana simgesi “KURT” dur.

Aslını inkâr etmeyen bu kararlı ve cesur bakış,

Gizem’in köklerine bağlandığı o anı ölümsüzleştirmiştir.

 

Clarissa P.Estes,

“Kurtlarla Koşan Kadınlar” adlı kitabında kadınlar ile kurtlar arasındaki derin bağı vurgular;

“Sağlıklı kurtlar ve sağlıklı kadınlar belirli ruhsal karakteristikleri paylaşırlar.

Keskin bir duyarlılık, oyuncu bir ruh ve yoğun bir kendini adama kapasitesi,

Kurtlar ve kadınlar, doğaları, araştırıcılıkları, büyük bir dayanıklılık ve güce sahip olmaları bakımından yakın akrabadırlar.

Sezgileri çok güçlüdür, yavruları, eşleri ve sürüleriyle yoğun bir biçimde ilgilenirler.

Sürekli değişen koşullara uyum sağlamakta deneyimlidirler, tuttuklarını koparmalarının yanında çok da cesurdurlar.”

Dr. Clarissa P.Estes’in işaret ettiği özelliklere sahip kadınlar kurtlarla uzaktan akraba olabilirler,

Ancak Gizem gibi, Ebrar gibi, Eda gibi her biri ayrı bir cevher olan ATA kızları,

Efsanevi dişi kurt Asena’nın öz be öz torunlarıdır.

Asena, Kadim Türklerin mitolojik Atası,

Koruyucusu ve yol göstericisidir…

Uçsuz bucaksız bozkırların kudretli doğasının,

Özgürlük, bağımsızlık ve gücün timsalidir.

 

Avrasya ve Kuzey Amerika kozmolojisinde Kurt ortak bir simgedir.

Göçebe halkların kültür ve inançlarında büyük bir öneme sahiptir.

Anadolu’muzun her köşesinde kurt saygın ve kutsaldır (1)

Dr. Clarissa P. Estes, ödüllü bir şair, Jung’cu Psikanalist bir diplomat ve Cantadora’dır (2)

Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabının ana teması “Vahşi Kadın” arketipidir.

Psikanalist yazar “vahşi kadın” deyiminin yanlış anlaşılmaması için açıklamada bulunur;

“Vahşi sözcüğü burada denetimden yoksun anlamına gelen günümüzdeki küçümseyici kullanımıyla değil, doğal bir hayat, criatura’nın (yaratığın) doğuştan bir bütünlüğe ve sağlıklı sınırlara sahip olduğu bir hayat sürmesi anlamına gelen özgün haliyle kullanılmıştır.”

Vahşi Kadın metaforu ile ilgili eklemede bulunur;

“Vahşi kadın arketipi aynı uygunlukta olan başka terimlerle de ifade edilebilir. Bu güçlü psikolojik doğaya içgüdüsel doğa diyebilirsiniz ama vahşi kadın bunun arkasında yatan kuvvettir, buna doğal ruh da diyebilirsiniz fakat bunun ardında da Vahşi Kadın arketipi yatar. Bunun kadınların doğuştan gelen, en temel doğası olduğunu da söyleyebilirsiniz… Biyolojide ise buna tipik ya da temel doğa denir... Ona bilge ya da akıllı doğa denir… Vahşi kadın öylesine engindir ki adı yoktur”

Sonsuza kadar yaşayan kadın (Numina) için şöyle der;

“En sakin, en çekingen kadın bile ona gizli bir yer ayırır”

Ve can alıcı bir tespitte bulunur;

“Kurtların ve Kadınların kendilerini yanlış anlayanlar tarafından yok edilmesi çarpıcı bir benzerlik taşır.”

Bu tespit ülkemizde kadına olan sığ bakış açısını ve ilkel yaklaşımı ne de iyi yansıtır. 

Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi biçimde temsil ederek,

Kazandıkları başarılar ile ulusunu gururlandıran,

Aynı zamanda yetişmekte olan genç kızlarımıza çağdaş rol modeli olan,

ATA kızları gerici güruh tarafından yerden yere çalındı.

A Milli Kadın Voleybolcularımızın o müthiş smaçları bizim yüreğimizi hoplatırken,

Ortaçağ artığı karanlık ve çirkin suratlara okkalı bir tokat gibi çarptı.

Gerici zihniyet için asıl dayanılmaz olan şey;

Voleybolcu kızlarımızın hem ATATÜRK’ü hem de TÜRK ULUSU’ nu itibarla temsil etmeleriydi.

Türk bayrağını göndere çekmeleri, istiklal marşı çalarken göz yaşı dökmeleriydi.

Ya şimşek gibi, yıldırım gibi müthiş bir oyunculuk sergileyen Ebrar Karakurt’a ne demeli?

LGBT saflarında yer tutması yetmiyormuş gibi bir de kalkmış boynuna “KURT” dövmesi yaptırmış

Belki soyadını temsilen,

Belki de köklerine atfen…

Ama bu kadarı da çok fazla artık!

Çatlatacaksınız yobazları orta yerinden.

 

Bize  büyük bir gurur yaşatan ve umut veren,

A Milli Kadın Voleybolcu ekibi,

Hepinize müteşekkiriz.

Ülkemiz karanlığını dağıtan kor meşaleler gibisiniz

Güçlü ışığınız tüm yurdu aydınlatsın

“Türk’e durmak yaraşmaz,

Türk önde,

Türk ileri…”

Dipnot;

(1) Anadolu’da kurt ile ilgili pek çok deyiş bulunur;

“Kurda kurşun atılmaz”,

“Kurt avı uğursuzdur”,

“Kurdun boğazladığı hayvan yenmez”,

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” gibi…

(2) Latin geleneğinde eski öyküleri toplayıp saklayan kişiye verilen addır. Clarissa P.Estes kadim toplumlara ait bu eski hikaye ve efsaneleri psikolojik sağaltımda kullanmaktadır.

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Yunus (Delphinus) & Tay (Equuleus) Takımyıldızları SONRAKİ YAZI Eylül'de Gel...
Kuşlar da Gitti!
Kuşlar da Gitti!
11.07.2024 14:05:18
Teşekkürler Milli Takım
Teşekkürler Milli Takım
07.07.2024 22:17:49
Üç Beyaz
Üç Beyaz
05.07.2024 11:18:20
Yorum Yazın