Eylül Esintisi - Merkür Açıları

Merkür Açıları

Astrolojik çerçevede Merkür bağlantı kurma, haberleşme ve iletişimin gezegeni olduğundan bir doğum haritasındaki konumu ve açıları oldukça önemlidir (1)

Merkür’ün bulunduğu burç zihnimizin nasıl çalıştığını ve diğerleriyle nasıl iletişim kurduğumuzu gösterirken, bulunduğu ev de düşüncelerimizi en çok hangi alanda sergilediğimizi ve diğerleriyle olan fikir alışverişimizin hayatın en çok hangi alanlarında geçtiğine işaret eder.

Temel asaletler ve zayıflıklar tablosuna göre de Merkür’ün açıları ayrı bir önem taşır. Şayet Merkür bir doğum haritasında zararlı (detriment), düşüşte (in fall), yabanıl (peregrine) veya yanık (combust) konumlardan bir veya birkaçına sahipse haber elçisinin vaziyeti sıkıntılı demektir (2)

Merkür’ün ışıklar ile yaptığı açılar;

Güneş ile olan açıları: kişinin kendini ifade ediş biçimi, uslubu, algısı, düşünce yapısı, bilgi kapasitesi ve bilişsel işlevleri hakkında bilgi verir. Ayrıca kişinin çocuklukta babası ile olan iletişimini gösterdiği gibi ergenlik çağına da karşılık gelir.

Olumlu açılarda; Güneş ile partil kavuşumda değilse ve ayrı bir burçta yer alıyorsa daha tarafsız hareket eder ve eleştirileri nesneldir, fikirlerini göstermek ister, organizasyon becerisi kuvvetlidir, taktik ustasıdır. Kendini anlamakta iyidir.

Olumsuz açılarda; Güneş ile aynı burçta ve partil kavuşumdaysa meselelere öznel yaklaşır ve eleştiriye tahammülsüzlük gösterir. Yanık (combust) durumunda ise Merkür tamamen Güneşin inisiyatifine girer, kendi başına bir iş başaramaz. Aynı zamanda baba ile iletişim sorunlarına işaret eder.

Ay ile olan açıları; Merkür’ün ay ile olan açıları empatik algı, hızlı ve ritmik bilgi alışverişi sağlar. Kişinin annesi ile çocukluktaki iletişimini gösterir. Aynı zamanda iletişimin duygusal tonunu sembolize eder.

Olumlu açılarda; güçlü sezgi ve çabuk kavrayış, düşünceleri açık bir şekilde aktarma, empati yeteneği, duygusal dünyayı anlama ve yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerin sağlıklı etkileşimi söz konusudur. Duyguları dile getirmekte akıcılık ve mükemmel bir hafıza ile entelektüel uyanıklığı gösterir.

Olumsuz açılarda; duygu ve düşünce çatışmaları, mantık dışı öznel algılama, afaki bir düşünce yapısı, boş boğazlık, dedikoduya meyil, anne ile iletişim sorunları. Mantık dışı düşünceler, duyguların düşünceleri etkilemesi görülür.

Merkür’ün diğer gezegenlerle yaptığı açılar:

Merkür-Venüs açıları; sevgiyi ve ilgiyi karşısındakine iletebilme becerisi ve kibar bir uslubu gösterir.

Olumlu açılarda; güzel, estetik ve çekici bir iletişim tarzı. Güzel bir ses tonu, güzel konuşma ve yazma yeteneği, estetik fikirler.

Olumsuz açılarda; iki iç gezegen arasındaki açılar 60 dereceyi geçemeyeceğinden en fazla 45 derecelik bir gergin açı yapabilir bu da fazla sert etki vermez.

Merkür-Mars açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar iletişimin hızını ve tonunu belirler. Aynı zamanda aktif bir zihnin göstergesidir.

Olumlu açılarda; akıcı bir iletişim, çabuk kavrama, seri konuşma ve yazma, hazır cevaplık, güçlü bir entelektüellik, anlamlı jest ve mimikler, açık sözlülük ve tartışmaya meyil verir.

Olumsuz açılarda; gergin iletişim, idrak problemleri, sivri dilli ve iğneleyici bir konuşma tarzı, çabuk öfkelenen, diliyle döven ve kavgacı bir yapı sergiler.

Merkür-Jüpiter açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar felsefi düşünce, mizah yeteneği, adil hüküm verme ve yüksek eğitime işaret eder.

Olumlu açılarda; iyi bir eğitim seviyesi, sık seyahate çıkma, bilgi birikimi, ticaret ve pazarlamada bol kazancı gösterir.

Olumsuz açılarda; laf kalabalığı, gevezelik, abartılı ve gürültülü bir konuşma tarzı, kibir, küstahlık, demagoji, dini ve felsefi sert tartışmalar.

Merkür-Satürn açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar planlı-programlı, metodik çalışmalar, ciddi ve geleneksel bir iletişim tarzını gösterir. Daha ziyade “Ağır ol molla sansınlar” tipi sergileyebilir.

Olumlu açılarda: pratik düşünceler, sıkı odaklanabilen bir zihin, araştırmacı ve faydacı bir çalışma, ihtiyatlı ve ağır bir konuşma tarzı, konuşmaktan ziyade dinlemeye yatkınlık görülebilir.

Olumsuz açılarda; dar kafalılık, karamsar düşünceler, yavaş ve zor kavrama, zihinsel tıkanıklık, konuşma bozuklukları (bilhassa kekemelik), algılama kusurları (bilhassa disleksi) ağır çekim hakaretler.

Merkür-Uranüs açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar parlak bir zekâ, özgün bir düşünme tarzı, yüksek frekans, hızlı iletişim ile ilgilidir.

Olumlu açılarda: sıradışı fikirler, orijinal düşünceler, icat etmeye yatkın bir zihin (bazı durumlarda deha belirtisi), matematik, fen bilimleri, teknoloji ve uzay çalışmalarında başarıya açık bir zihin yapısı, beyin fırtınası, süratli konuşma ve yıldırım gibi harekete geçme.

Olumsuz açılarda; asabi ve nefes almadan konuşma, aşırı heyecan, gerginlik ve huzursuzluk, hiperaktivite, çılgın ve tutarsız fikirler, abuk subuk hareketler ve kazalara açıklık.

Merkür-Neptün açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar yüksek ilham ve imgeleme yeteneği, sembollerle düşünme becerisi verir.

Olumlu açılarda; senaryo yazma ve kurgulama yeteneği, sezgisel düşünme, aura okuma, bütünsel (holografik) bakış açısı, zengin hayal ve düş gücü, şairane bir ifade tarzı. Sinema ve fotoğrafçılık gibi sanatlara yatkınlık verir.

Olumsuz açılarda; zihin bulanıklığı, odaklanma zorluğu, kafa karışıklığı, dağınık düşünceler, gizli duyumlar. Dikkat dağınıklığı, var sanılar, unutkanlık, yalan ve gerçekleri çarpıtma görülür.

Merkür-Plüton açıları: bu iki gezegen arasındaki açılar zihinsel gücü ve düşüncelerin dönüşümünü simgeler.

Olumlu açılarda; derinliğine araştıran, yoğunlaşan ve odaklanan bir zihinsel yapı, muazzam bir ikna kabiliyeti, sorgulama ve analiz gücü, meselelerin iç yüzünü anlayabilen, derin bir içgörü yeteneği.

Olumsuz açılarda; zihinsel güç savaşları, herşeye nüfuz eden, ele geçiren, obsede eden, takıntılı ve saplantılı bir zihinsel yapı, akıl oyunları, ketum, sırlara duyulan aşırı merak, keskin, iğneleyici ve zehirli bir dil, işkence eden, bozuk uslup, hakaret ve küfürlü konuşma, kül yutmaz bir dedektif zihni, keskin ve derin sorgulama yeteneği, sırları ifşa etme becerisi verir.

Bir doğum haritasında Merkür’ün Plüton ile yaptığı majör ve minör açılar titizlikle incelenmelidir. Çünkü gezegenler içinde yörüngesi en eliptik olan Plüton, ondan sonra da Merkür’dür.

Tüm gezegenler Güneş etrafında aynı düzlemde dönerken sadece Güneşe en yakın gezegen Merkür ve en uzak gezegen Plüton (bugün statüsüsü tartışılsa da) bu diskin biraz dışında seyreder. Bu sebeple disk düzlemiyle küçük bir eğim (inclination) meydana getirirler.

Merkür’ün yörüngesi dairesel değil, belirgin bir şekilde dış merkezli bir elips şeklindedir. Dolayısıyla bu 2 dış merkezli gezegenin birbiriyle olan açıları kritik bir öneme sahiptir.

Ayrıca Merkür’ün sürekli gündüz ve sürekli gece olan iki bölgesi arasında adeta bir vaha olan ve “alacakaranlık kuşağı” olarak adlandırılan özel bir bölgesi bulunur (3)

Güneşe en yakın gezegenin bu özel bölgesinin doğum haritalarında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve kişide ne gibi farklılıklara yol açacağı hususu ise başlı başına bir araştırma konusudur. 

Dipnot:

(1) Merkür’ün açısız ve retro oluşu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

(2) Temel asaletler ve zayıflıklar tablosuna göre;

Yönetici konumu (İn Rulership); bir gezegenin en güçlü konumunu ifade eder.

Yücelme konumu (İn Exaltation); bir gezegenin 2.derece güçlülük konumunu ifade eder yani yönetici konumundan sonra gelen en güçlü konuma işaret eder.

Zararlı konum (İn Detriment); genel anlamda yönetici burcun karşısındaki burca düşen gezegenin zarar gördüğü düşünülür.

Düşük konum (İn Fall); genel anlamda bir burcun yüceldiği konumun karşı burcuna düşen gezegen güçsüz, zayıf olarak görülür.

Karşılıklı ağırlama (İn Mutual Reception); gezegenlerin karşılıklı etkileşim içinde bulunması halidir. Örneğin; Güneş Terazide, Venüs Aslan da olma hali. Karşılıklı etkileşim içindeki gezegenler aynı zamanda birbiriyle açı yapıyorsa bu etkileşim daha da kuvvetlenir.

Tesadüfi Asalet Accidental (Acc)Dignity): kazara haysiyet olarak da geçer.  Bir gezegenin kendi doğal yöneticisi olduğu eve düşmesi. Örneğin; Mars'ın 1.eve, Satürn'ün 10. eve düşmesi.

Son Düzenleyici Final Dispositor); kendi burcunda bulunan bir gezegenin aynı zamanda diğer gezegenlere de ev sahipliği yapmasıdır. Doğum haritasındaki gezegenlerin düzenleyici izi sürüldüğünde çoğunun aynı düzenleyici gezegene bağlanmasıdır.

(3) Patrick Moore, “Gezegenler Kılavuzu” adlı eserinde bu konuda şöyle yazmaktadır;

“Merkür üzerinde sürekli gündüz olan bir bölge, sonsuza kadar karanlık olan bir bölge ve bu ikisinin arasında, Güneş’in ufukta bir görünüp bir kaybolduğu ince bir “alacakaranlık kuşağı” olacaktır. Sonraları Bilimkurgu yazarları bu alacakaranlık kuşağından fazlasıyla yararlandılar çünkü orası Merkür’ün dayanılabilir sıcaklığa sahip tek bölgesi olacaktı.”

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi- I ve II.Ciltler

3) Nazan Öngiden – Astroloji Eğitim Notları

4) Hajo Banzhaff&Anna Haebler- Astrolojinin Anahtar Sözcükleri

ÖNCEKİ YAZI Öğrenciler Faşizmi Yargılıyor! - Mustafa Pala Yazısı SONRAKİ YAZI Davaya Sadakatle
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın