Eylül Esintisi - Merkür Transitleri ve Progresyonları

Merkür Transitleri ve Progresyonları

Gezegenler Güneşe yaklaştıkça yörüngeleri kısaldığından daha hızlı dönerler. Merkür Güneşe en yakın gezegen olduğundan Ay’dan sonra en hızlı transit etki Merkür’e aittir.

Merkür’ün 3-4 gün gibi kısa süren transit etkisi bir olayı şekillendirmekten çok uyarıcı bir rol üstlenir. Merkür sadece durağanken ileri veya geri gitmeye yöneldiğinde yavaşlar ve etki süresi biraz daha uzar (1)

Bu noktada durağan (stationary) Merkür bir olayın öncüsü olabilir. Özellikle Merkür bir doğum haritasının yöneticisi veya son düzenleyicisi ise bu transit etkiyi daha da kuvvetlendirir.

Merkür mitolojik çerçevede haber elçisi olduğundan bunun en tipik astrolojik ifadesi bilgi transferidir. Merkür topladığı bilgileri merkezden (baş tanrıdan) birime (Olympos’lular ve ölümlülere), birimden (Olympos’lular ve ölümlülerden) merkeze (baş tanrıya) aktarır. Bu iki yönlü işleyiş Merkür’e damgasını vurur.

Bilginin merkezden birime, birimden merkeze doğru çift yönlü işleyişi, iletişime de çift yönlü bir özellik katar; konuşma ve dinleme… Ne var ki Merkür bu çift yönlü doğasına rağmen konuşmakta olduğu kadar dinlemekte mahir değildir.

Transit Merkür bir doğum haritasında gerilimli açılarla bir gezegene değdiğinde kişiyi hızlı harekete geçirdiği gibi yoğun bir düşünme ve fikir alışverişine de sokar. Aynı zamanda haber trafiğinde de bir artış gözlemlenebilir.

Örneğin bir doğum haritasında Merkür ile Mars arasında dinamik açılar mevcutsa Merkür transiti bu noktaya temas ettiğinde hem düşünsel hem de eylemsel olarak kişinin faaliyetleri artar.

Keza Merkür-Uranüs transitleri de kişiyi zihinsel ve fiziksel açıdan uyardığından, yaratıcı fikirlerin açığa çıkmasını sağlar. Aynı zamanda iletişime heyecan ve gerilim yükler, bazen de beyin fırtınasına yol açar…

Merkür Plüton açıları fevkalade dikkat gerektir. Biri güneşe en yakın diğeri en uzaktaki gök cismidir. Biri Güneşi 88 günde turlarken, diğeri 248 yılda turlar. Yani Merkür-Plüton kontakları çocuk masal kitabında yer alan tavşan ile kaplumbağayı anımsatır niteliktedir.

Bu yarışın galibi kimdir? Hızlı olan mı yoksa yavaş olan mı? Yoksa bir galibi yok mudur? Merkür- Plüton gerilimli açılarında Merkür’ün hızı ne yönde etkilenir? Merkür yavaşlar mı yoksa baş döndürücü bir hızla olduğu yerde zıplayıp durur mu?

Bu iki dış merkezli gezegenin açılarını mercek altına aldığınızda belki bu sorularla ilgili bir ip ucu yakalayabilirsiniz…

Merkür’ün hızını hangi gezegen yavaşlatabilir ya da kesintiye uğratabilir. Hiç şüphesiz Satürn! Satürn, Merkür’ü kanatlı sandaletlerinden yakalayıp baş aşağı çevirir. Bu nedenle Merkür’ün Satürn ile olan kontakları durup dinlemesini ve de yavaşlayıp düşünmesini sağlayabilir.

Merkür’ün transit geçtiği ev düşüncelerimizin hangi konulara odaklanacağını ve hayatın hangi alanlarında bir hareketlenme olacağına işaret eder.

Örneğin Merkür bir doğum haritasında 3.evi etkilediğinde lokal çevremizde bir hareketlenme dalgası yaratabilir, kardeş ilişkilerini canlandırabilir veya akraba ziyaretlerini artırabilir. Bir diğer olasılık ise kişi günlük trafik ile boğuşabilir ya da kitaplar arasında kaybolabilir.

Merkür Döngüsü:

Güneşe en yakın gezegen olduğundan Merkür’ün ritim ve döngüleri çok hızlıdır. Geri gitme süreçleri haricinde genellikle ayda 2 burcu birden dolaşır. Merkür zekanın, iletişimin olduğu kadar hareketinin de şaşmaz bir göstergesidir.

Merkür doğum haritasında kendi bulunduğu pozisyona kavuşum yaptığında bir döngüyü sonlandırıp yeni bir döngüyü başlatır. Yeni başlangıçlara, özellikle yeni projelere fırsat doğduğundan bu süreç önem taşır.

Merkür bulunduğu konumun karşı noktasına geçtiğinde diğerleriyle olan fikir alışverişleri artar, zihin çok hızlı ve asabi çalışabilir, kişi koşuşturup durabilir.

Aynı şekilde Merkür, bir doğum haritasının akslarına temas ettiğinde veya kendi yöneticisi olduğu eve geçtiğinde ardında daha belirgin bir iz bırakır.

Merkür döngüsünün etkisi her zaman dikkat çekmeyebilir. Bu döngü kavuşum açısı ile başlar, açılan sekstil, kare ve üçgen açıyla devam eder, sonra karşıt açı ile tepe noktaya varır ve bundan sonra kapanışa geçer…

Transit Merkür bir döngü süresince doğum haritasındaki diğer gezegenlere olumlu ve olumsuz açılarla temas eder. Kişinin Merkür döngüsü o esnada yaşadığı önemli bir transitle etkileşimde bulunuyorsa söz konusu transit ivme kazanır.

Merkür Progresyonları:

Genel anlamıyla bir doğum haritasının progresyonları kişinin evrimsel ritimlerinin göstergesidir. Progres açı orbu en fazla 1 derece olup etki süresi geri gitme durumu yoksa yaklaşık 2 yıldır.

Progres Merkür en çok burç veya ev değiştirdiği zaman etkisi hissedilir. Kişinin hayatındaki konular değişmeye başlar, düşünce sistemi, algılayış biçimi yeni bir perspektif kazanabilir.

Progres Merkür hangi evdeyse kişi o evin konularına dikkat kesilmelidir. Merkür söz konusu olduğunda her zaman mantıksal açıklamalar ve rasyonalize etme eğilimi ağır basacağından kişi progres evin mesajlarını doğru okumaya özen göstermelidir.

Progres Merkür ev değiştirdiği zaman doğal olarak kişinin hayat alanında da bir yön değişikliği olur. Bu değişim 4-8 veya 12 gibi derinliği olan evlerde ise farklı temaları bilinçaltından bilince çıkarabilir, derin analizlere yol açabilir ve kişinin fikirlerinin olgunlaşmasına katkı sağlayabilir.

Progres Merkür bir doğum haritasının akslarına kavuşum yaptığında ya da bir gezegen ile kavuşumda bulunduğunda etkisi hissedilir derecede artar. Bilhassa bir doğum haritasının yöneticisi veya son düzenleyicisi Merkür ise transitte olduğu gibi progresde de daha belirgin bir etki açığa çıkabilir.

Merkür bir tetik noktasına dokunduğunda etkisi doruğa çıkar. Kişi daha önce görmekte zorlandığı şeyleri daha net görmeye başlar. Natal haritada olduğu gibi Progres haritada da Merkür’ün Güneş ile partil kavuşumu herzaman önem taşır.

Şayet zekâ (Merkür), egonun (Güneş) sınırları içine kısılıp kalmışsa tarafsızlık ilkesi ortadan kalkacağından zekâ egonun hizmetkarı durumuna düşebilir. Merkür gömlek değiştirir gibi kolayca üstlendiği rolden sıyrılıp bir başka role soyunabilir.

Güneş ve Merkür’ün bu kritik kaynaşması nevrotik bir profil çizebilir. Merkür çok büyük bir bilgiye sahip olmakla yetinmeyip tersine her şeyi bilmek zorunda hisseden bir Faust (Güneş) olup çıkabilir…

Dipnot;

(1) Merkür’ün retro ve açısız olma durumunu bir sonraki yazıda ele alacağız.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I ve II. Ciltler

3) Nazan Öngiden – Astroloji Eğitimi Notları

4) Steven Forrest- İçinizdeki Gökyüzü

5) Steven Forrest- Değişen Gökyüz

ÖNCEKİ YAZI Ev Yoğurdu SONRAKİ YAZI İnsanlık Suçu
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın