Eylül Esintisi - Negatif Elementlerin Dengelenmesi

Negatif Elementlerin Dengelenmesi

Element eksikliği veya fazlalığı benzerlik ve karşıtlık ilkesi ile dengelenir. Soğuk-nemli-ağır su elementi benzer nitelikteki besin takviyesi ile artarken, karşıt nitelikteki besin takviyesi ile azalır. Aynı şekilde kuru-soğuk-ağır toprak elementi benzer nitelikteki besin takviyesi ile artarken, karşıt nitelikteki besin takviyesi ile azalır. Beslenme düzeni elementin doğasına uygun bir egzersiz ve yaşam tarzı programı ile de desteklenir.  

Su elementi eksikliğinin dengelenmesi; önce doğum haritasında eksikliği telafi edecek unsurlar tespit edilir;

- Ay'ın su elementi burçlardan birinde, bilhassa Yengeç burcunda yer alması,

- Ay'ın su evlerinden birini, bilhassa 4.evi yönetmesi,

- Ay'ın köşe noktalarından birine kavuşum yapması,

- Ay'ın t-kare açı kalıbının odağında veya bir harita türü olan Kova'nın sapında yer alması,

-Ay'ın Neptün ile güçlü açı bağı kurması veya Neptün'ün haritada ön planda yer alması,

- Gezegenlerin ağırlıklı olarak su elementi evlerde yerleşmesi,

Bu özelliklerden bir ikisinin haritada bulunması su elementi eksikliğini telafi etmeye kısmen de olsa yardımcı olur. Su elementi eksikliğinin dengelenmesinde duygusal ve fiziksel arınma yöntemleri başta gelir. Arındırıcı besinler ile birlikte bir miktar tuzlu gıdalar, tahıllar (su tutar) ve süt (bileşiğinde su oranı yüksektir) ve de taze balık katkı sağlar. Doğal tuz başta beyin fonksiyonları olmak üzere bedendeki iletkenliği sağladığından yararlıdır. Zararlı olan akıcı olması içine alüminyum ilave edilen rafine tuzdur. Ölçülü miktarda tuz alınması ve bol alkali su içilmesi önemlidir zira su bedeni zararlı atıklardan temizler. Su elementi yokluğu veya eksikliğinin en tipik göstergesi zehirlenmedir. Ayrıca kısırlık başta olmak üzere üreme sorunları ve cinsel rahatsızlıklar da su elementi eksikliği ile bağlantılıdır. Ruhsal açıdan iyi hissedebilmek için su elementine büyük ihtiyaç vardır. Bu nedenle eski tıpta su ile tedavi yöntemi yer alır ve bazı ruhsal rahatsızlıklar su sesi dinletilerek şifa bulur. Gene deniz veya nehir kenarına yakın yaşamak, iyot havası almak, ılık ve aromalı su banyoları ve dolaşım sistemini canlandırıcı masajlar iyi gelir. Ayrıca Ay hem yeryüzündeki suları hem de insan bedenindeki sıvıları harekete geçirdiğinden su elementi eksikliğini gidermede Ay terapisi özel bir öneme sahiptir. Su elementi eksikliğinin tipik belirtileri buzhane balığı gözler, donuk yüz ifadesi, kuru ve pul pul dökülen bir cilt, halsizlik, cansızlık, duyarsızlık, kayıtsızlılık, duygulardan kopukluk ve cinsel isteksizliktir.

Su elementi fazlalığının dengelenmesi; doğum haritasında su elementi eksikliğine dair işaretlerin ters yönde okunması gerekir;

- Ay'ın haritada geri planda kalması,

- Ay'ın Neptün ile açı bağının zayıflığı veya Neptün'ün haritada etkin olmaması,

- Su elementi evlerinin boş olması veya az sayıda gezegene ev sahipliği yapması.

Su elementi fazlalığı mahmurluk ve sarhoşluk hali yapar. Bedenin doğal ağrı kesicileri olan iç morfinler (endorfinler) yüksek olduğundan kişi içmeden sarhoş gibidir. Bu nedenle fazla alkol tüketiminden uzak kalmasında yarar vardır. Kendi kendini uyuşturma gibi doğal bir yeteneği olduğundan ağrı eşiği de oldukça yüksektir. Duygu ve davranışlarını kontrol etmekte zorlanır. Gülme krizinden bir çırpıda ağlama krizine geçebilir. Hayatın gerçekleri ile baş etmekte zorlandığında hayal alemine kaçıp sığınabilir. Ağır kanlı ve üşengeç olduğundan ortalıkta uyurgezer vaziyette  dolanabilir. Dağılma ve sürüklenmelere, aldatma ve aldanmalara meyillidir. Metabolik atıklar ve asit fazlalığı bedenden su ile atıldığından suyun akışkan olması da büyük önem taşır. Beden fazla su tuttuğunda durgun su kolayca kirlenir, yabancı istilacıların ve toksinlerin istilasına uğrar. Su elementinin doğası soğuk, ıslak ve ağır olduğundan karşıtlık ilkesi gereği sıcak, kuru ve hafif besinlerle dengelenir. Ağır, yağlı, süt ürünleri, ekmek ve tuz gibi su tutan besinlerden uzak durmak gerekir. Aşırı suyun bedendeki en tipik göstergesi ödemdir. Su elementinin eksikliği kadar fazlalığı da zehirlenmeye zemin hazırlar. Zararlı atıkların yanısıra yararlı mineral ve vitaminler de aşırı su ile bedenden dışarı atılacağından su elementinin dengede olması hayati önem taşır.

Su elementinin uyarı levhası; sakın onun hayal alemine balıklama dalmayın, geri dönüş yolunu zor bulursunuz...  

Toprak elementi eksikliğinin dengelenmesi; önce doğum haritasında eksikliği telafi edecek unsurlar tespit edilir;

- Satürn'ün toprak elementi burçlardan birinde, bilhassa Oğlak burcunda yer alması,

- Satürn'ün toprak evlerinden birini, bilhassa 10.evi yönetmesi,

- Satürn'ün köşe noktalarından birine kavuşum yapması,

- Satürn'ün t-kare açı kalıbının odağında veya bir harita türü olan Kova'nın sapında bulunması,

- Gezegenlerin ağırlıklı olarak toprak elementi evlerde yer alması,

- Satürn'ün Dünya ile güçlü açı bağı kurması veya Dünya'nın haritada görünür, etkili bir alanda yer alması (1)

Bu özelliklerden bir ikisinin haritada bulunması kısmen de olsa toprak elementinin dengelenmesine katkı sağlar. Toprak elementi eksikliğinin en tipik göstergesi topraklanamadığı için bedende başıboş dolaşan elektrik dalgalarıdır. Bu elektrik yükü sağlıklı yollardan boşaltılamadığında kişi çarpılmalara açık kalacağı gibi kendisi de etrafındakileri fena halde çarpabilir... Toprak elementi eksikliğini  dengelemek için çıplak ayak toprağa basmak, bitki ekmek, çiçek yetiştirmek, seramik çamuru yoğurmak, teknik el becerileri geliştirmek büyük fayda sağlar. Toprak elementi yokluğu ya da aşırı eksikliği güçsüz saç, tırnak ve kemik yapısına işaret eder. İleri yaşlarda kemik erimesi ve kemik kırılmaları açığa çıkabileceği gibi uç noktada kamburluk görülebilir. Toprak elementi eksik olan kişi kendini bir temelden yoksun ve köksüz hisseder. Somut adımlar atmakta ve sağlam yapılar inşa etmekte zorlanır. İstikrarsızlaşır ve atalete düşer. Doğa ana 4 elementin dengesizliğine de derman olur. Ancak toprak ana ile haşır neşir olmak, ağaçlara sarılmak, ağaçlarla konuşmak toprak elementi eksik olan kişiye başlı başına iyi gelir (2) Kişi kökleri ile bağlantı kurup, aidiyet hissine kavuşunca şifa bulur. Ayrıca toprak elementi eksikliği bedensel ihtiyaçların ihmal edilmesine yol açabilir. Kişi düzenli aralıklarla beslenmeyi, egzersiz yapmayı ve dinlenmeyi unutabilir. Fiziksel düzeyde toprak elementi eksikliği zayıf sindirime neden olduğundan baharat, soğan, sarımsak gibi uyarıcı gıdalar tercih edilmeli, gıdalar bir parça daha yağlı, ağır ve besleyici olmalıdır. Aynı zamanda toprak elementi eksikliği hayata güvensizliği doğurduğundan kişi maddi değerlere, mal ve mülke aşırı düşkünlük göstererek şuursuzca bu açığı kapatmaya çalışabilir.

Toprak elementi fazlalığının dengelenmesi; doğum haritasında toprak elementi eksikliğine dair işaretlerin tersten okunması gerekir;

- Satürn'ün haritada geri planda yer alması,

- Satürn'ün, Dünya ile zayıf bağı veya Dünya'nın haritada geri planda kalması,

- Toprak elementi evlerinin boş olması veya az sayıda gezegene ev sahipliği yapması.

Toprak elementi tüm elementler içinde en katı ve en ağır olanıdır, fazlalığı kaya gibi sağlam ve dayanaklı bir beden yapısı verebilir. Ancak fazlalık dengelenemezse kilo artışına ve hantallığa dönüşebilir. Aynı zamanda bedende ciddi ağrılara, kist ve urlara, organlarda kireçlenme ve taş oluşumuna da yol açabilir. Genelde toprak elementi fazlalığı kişide dar görüşlülük, kronik inat ve zayıf hayal gücüne sebebiyet verebilir. Katı, sert, bağışlamaz, aşırı hırslı, aşırı kontrolcü, aşırı başarıya odaklı ve radikal gerçekçi bir yapı öne çıkabilir. Toprak eksikliğinde olduğu gibi fazlalığında da kişi maddeye düşkünlük gösterir. Eksikliğinde güvensizlik duygusu ön plandayken fazlalığında tamah ön plana çıkar. İstifledikçe kurur ve duyguları nasır bağlar. Aşırı denetim mekanizmasını gevşetmek için biraz hayal kurmak, dağa tırmanmak, sinir düğümlerini açacak sıcak bir banyo, kulunçlarını ve sımsıkı kaslarını gevşetecek bir masaj çok etkilidir. Bir miktar alkol tüketmesi de kaskatı kesilmesini önleyebilir zira aşırı daralma ve kasılma uç noktada katatoniye sebep olabilir. Toprak elementi fazlalığını dengelemek için taze meyve, salata, haşlanmış sebze gibi hafif ve hazmı kolay besinler gerekir. Besinlerin iyi sindirilebilmesi için öğünler arasında zaman bırakılmalı, belirli aralıklarla ölçülü oruç (uzun saat ve günlere yayılmayan) faydalıdır. Fazla yağlı, soğuk, sulu ve ağır yiyecekler yerine biraz acı ve buruk tattaki yiyecekler tercih edilmelidir. Dört elemente de tartışmasız iyi gelecek olan bir şey varsa o doğadır. Doğayı sevmek ve korumak başlı başına iyileştirici bir eylemdir.

Toprak elementinin uyarı levhası; sakın ola ki damarına basmayın, inadı ile baş edemezsiniz...

Su ve toprak elementleri negatif kutup ve edilgenlik ilkesiyle bağlantılıdır. Su esnek, şekilsiz ve dolambaçlı iken, toprak katı, ağır ve somut bir şekle sahiptir. İkisi birlikte uyumlu çalışır. Su toprağı yumuşatırken, toprak da suyu sınırlar. Bedenimizden örnekleyecek olursak hücre zarı (toprak elementi) hücre sıvısını (su elementi) çerçeveler. Yarı geçirgen, gözenekli deri (toprak elementi), terin (su elementi) dışarı atılmasını sağlar. Dolayısıyle bedenimizde bütün sınırlayan, çerçeveleyen, örten, yapılarda toprak elementi hakimken bütün sıvı ve salgılarda akışkan su elementi hakimdir.

Dip not;

(1) Astrolojik olarak Dünya gezegenine burç yöneticiliği verilmediğinden doğum haritasında açıkça gösterilmez. Onu görmek için Güneş'in bulunduğu noktanın 180 derece karşısındaki noktaya bakmanız gerekir. Örneğin Güneş 11 derece Balıksa, Dünya da 11 derece Başaktır. Henüz genel kabul görmese de Dünya gezegenini dikkate alan astrologlar vardır. Kişisel görüşüme göre toprak elementini en iyi temsil eden Dünya gezegeni Boğa burcu yöneticiliğine uygundur ve doğum haritası değerlendirmelerinde dikkate alınmalıdır.

2) Kadim Türk uygarlığında ağaç kutsaldır ve derdi olan içini ağaca açar, ağaçla konuşur. Hatta "ağaçla konuşabilenin psikiyatra ihtiyacı olmaz" anlayışı  hakimdir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

3) Franklyn Sills - Polarite Terapisi (Dr. R. Stone'nın polarite tedavisi üzerine)

4) Erhan Özer- Şifa Sende

5) Erhan Özer - İçimizdeki Hekim

6) Dr.Hari Sharma- Dr.Christopher Clark - Çağdaş Ayurveda

7) Dr. Ender Saraç - Ayurveda

ÖNCEKİ YAZI Kavak Yelleri... SONRAKİ YAZI Romans
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın