Eylül Esintisi - Negatif Elementlerin Eksikliği ve Fazlalılığı

Negatif Elementlerin Eksikliği ve Fazlalılığı

Dr. Randolph Stone elementlere "hayatın yapısının görülmez inşaat ustaları" adını verir. Zihin ve beden sağlığı açısından bu 4 elementin uyumlu bir şekilde birbirinin içinden geçmeleri gerektiğini savunur. Ona göre elementler "hayatın dişlileri" gibi çalışır ve  enerjinin aktığı kanallar tıkandığında bu kanallarla bağlantılı organlar da cansızlaşır ve hastalıklar açığa çıkar. Pozitif elementlerden sonra şimdi de negatif elementlerin özelliklerine bakalım.

Su elementi burçların genel özellikleri; su elementini paylaşan Yengeç-Akrep ve Balık burçlarının tipik özellikleri; hisleri ve sezgileri kuvvetli, empatik, hassas, duyarlı, estetik duygusu güçlü, artistik yetenekleri gelişmiş, romantik, hülyalı, hayalperest, fedakar, merhametli, yardımsever, gizemli ve derinliğe sahip, ağırkanlı, üşengeç, esnek, dolaylı ve dolambaçlı, aldatma ve aldatılmaya meyilli yapı. Fiziksel düzeyde balık etine dolgun, buğulu gözler ve hülyalı bakışlar.

Su elementinin karşılık geldiği sistem ve organlar; su elementi salgı bezlerini, üreme organlarını, lenf sistemi, mukoza, yumuşak ve sümüksü dokuları yönetir. Aynı zamanda üreme, cinsellik ve cinsel sorunlarla ilişkilidir. Su elementi vücuttan toksinlerin atılmasını ve arınmayı sağlar. Doğada varlığı serinlik, ferahlık ve berekettir, yokluğu ise çölleşme, kuruluk, kıtlık ve bulaşıcı hastalıklardır.

Su elementi fazlalığının psikolojik ve fiziksel etkileri; çabuk dağılma ve çözülme, sürüklenme, ihmalkarlık, aşırı hassasiyet, sismograf duyarlılığı, aşırı özdeşim, aşırı duygusallık, alınganlık, kırılganlık, sübjektiflik, hayal aleminde yaşamak, gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak, inkar, "mış" gibi yapmak... rehavet, mahmurluk, üşengeçlik, ürkeklik, etkilenmeye açıklık, bağımlılıklara yatkınlık, pasiflik. Fiziksel düzeyde baygın bakışlar, sersemlik hissi, sarhoşluk ve uyurgezerlik hali. Uç noktada uzun süreli psikolojik kaçışlar (füg)

Su elementi eksikliğinin psikolojik ve fiziksel etkileri; kendi duygularıyla temasa geçmekte zorlanan, başkalarının duygularına şefkat ve empati duymakta zorlanan, duygusal açıdan soğuk ve mesafeli, duygularını gösterememe, sıcak ve yakın ilişkiler kuramama, duygusal uyuşukluk, sezgilerine güvenememe, sakin ve yumuşak olamama. Su enerjisi temizleyen, arındıran ve iyileştiren bir enerji olduğundan eksikliği ciddi ruhsal ve fiziksel sorunlara meyil verir. Kontrolsüz ağlama krizleri ve kendine acıma, duygusal patlamalar açığa çıkar. Lenf sistemi yeterli çalışamadığında zehirlenme ve enfeksiyonlar oluşur. Ayrıca vücudun susuz kalması, cildin kuruması ve çatlaması,uyku problemleri görülür.

Toprak elementi burçların genel özellikleri; toprak elementini paylaşan Boğa-Başak ve Oğlak burçlarının tipik özellikleri; gerçekçi, kuralcı, kararlı, pratik, sabırlı, kontrolcü, dikkatli, yapıcı ve inşa edici, sağlam ve güvenilir olma, dayanıklı ve dirençli yapı, sahip olma ve muhafaza etme yönü güçlü, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışkan, azimli, başarıya odaklı yapı,maddesel,  somut ve fiziksel bir şekle sahip olan şeylerle bağlantılıdır.

Toprak elementinin karşılık geldiği sistem ve organlar; iskelet sistemi, kemik, diş, tırnak gibi katı organlar, kıkırdak, saç ile birlikte deri ve zar gibi sınırlayıcı organlar toprak elementiyle bağlantılıdır.

Toprak elementi fazlalığının psikolojik ve fiziksel etkileri; fiziksel bedene ve fiziksel dünyaya aşırı düşkünlük, maddeci yaklaşım, fazla realist, fazla mükemmeliyetçi, aşırı tutucu, duygu ve hayal yoksunluğu, kuruluk, yavanlık, aşırı daralma ve sıkışıklık hissi, esnek olmayan bir zihin, katı düşünceler, at gözlüğü ile bakma, ağırlık, hantallık aşırı sağlamcı, sıkıcı, melankolik, nevrotik. Fiziksel düzeyde fazla kilolar, doku ve organlarda sertleşme, kireçlenme, kist ve urlara yatkınlık, kasılmalar ve uç noktada kaskatı kesilme (katatoni)

Toprak elementi eksikliğinin psikolojik ve fiziksel etkileri; fiziksel bedenle ve fiziksel dünyayla uyumlanma sorunları, temelsizlik ve köksüzlük hissi, güvensizlik, bir şeyleri yapılandırma ve uygulama zorluğu, pratik becerilerden yoksunluk, somut bir şeyler ortaya çıkaramama, tutarsızlık, verimsizlik, günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılamada zorlanma, fiziksel bedenin ihtiyaçlarını ihmal etme. Fiziksel düzeyde cansız, soluk cilt, zayıf tırnak, saç ve kemik yapısı aşırı uçta kemik erimesi veya kemik kırılmaları, cilt sorunları.

 Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Franklyn Sills - Polarite Terapisi (Dr. R. Stone'nın polarite tedavisi üzerine)

3) Stephen Arroyo - Astroloji, Psikoloji & Dört Element

5) İbn Sina - Oluş ve Bozuluş

6)  Harish Johari - Nefes, Zihin ve Farkındalık

 

 

ÖNCEKİ YAZI Eylül Esintisi 2.Yıllığımız SONRAKİ YAZI Eylül...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın