Eylül Esintisi - Nitelik Eksikliği ve Fazlalığı

Nitelik Eksikliği ve Fazlalığı

Niteliklerin de tıpkı elementler gibi kendi aralarında bir örüntüsü vardır. Öncü nitelik harekete geçirip bir şeyleri başlatırken, sabit nitelik başlatılan şeyleri pekiştirir ve sağlam bir zemine oturtur. Değişken nitelik ise uzun süre durup ağırlaşan veya işlevini yitiren şeyleri dağıtarak değişim ve yeniliğe yer açar. Aynı zamanda iki şey arasındaki geçişi sağlar. Tıpkı mevsimler örneğinde olduğu gibi öncü nitelik bir mevsimi başlatır, sabit nitelik mevsimsel özelliklerin olgunlaşmasını ve oturmasını sağlar, değişken nitelik de iki mevsim aralığında kalıp geçişe aracılık eder. Önceki yazılarımızda niteliklerin genel özelliklerini ve burçlardaki yansımalarını anlattığımız için şimdi niteliklerin eksiklik ve fazlalık durumları üzerinde duralım.

Öncü nitelik fazlalığı; aşırı özgüven, aşırı hareketlilik, aşırı enerjik yapı, fazla meşguliyet, hayata kafa tutan, insanlara meydan okuyan, başı çeken bir yapı. Krizlerin aşılmasında, sorunların çözülmesinde aktif rol alan, geri adım atmayan bazen de kendini gereksiz ortaya atan...

Öncü nitelik eksikliği; bir strateji üretemeyen, kendi başına harekete geçemeyen, amaçsız, hayatının direksiyonunu başkaların eline teslim eden, risk almaktan korkan bazen de kendini hiç bir şey yapmak zorunda hissetmeyen...

Tek ya da sıfır öncü nitelik; iki uç davranıştan birini sergileme veya iki uç arasında gidip gelme eğilimi; kendini ispat etmek için paralanıp durma ya da hayata küsüp içine kapanma gibi...

Öncü nitelik eksiklik veya fazlalığını telafi edici unsurlar; eksikliğinde;

-Mars'ın öncü bir burçta özellikle Koç burcunda veya 1.evde yer alması,

- Mars'ın doğum haritasında odak (fokal) gezegen olması, Güneş ve Jüpiter başta olmak üzere diğer gezegenlerle majör açı bağı kurması.

- Mars'ın köşe noktalarından biriyle kavuşum yapması, köşe evlerden birinde yer alması ya da köşe evlerden birini yönetmesi,

- Güneş ve Ay başta olmak üzere çoğu gezegenin ateş elementi burçlar ya da köşesel evlerde yerleşmesi.

Öncü nitelik fazlalığında ise bu işaretlerin tersten okunması yani bu özelliklerin doğum haritasında baskın olmaması esası geçerlidir.  

Sabit nitelik fazlalığı; esneklik ve hoş görü azlığı, inatçılık, takıntılı ve saplantılı davranışlar, değişime direnç, yeniliklere açık olamamak, aşırı dayanıklılık, ketumluk, katılık, güçlü irade, boyun eğmezlik, davaya sadakat, yolundan dönmeme, taviz vermeme...

Sabit nitelik eksikliği; kendi hayatının mimarı olmakta zorlanma, dayanıksızlık, karasızlık, istikrarsızlık, mevcudu korumada zorluk, hayatına bir çeki düzen verememe, bir şeyleri elinde tutmakta ve somut bir ürün ortaya koymakta zorlanma, kendini konumlamakta ya da bir yere aidiyet duymakta sıkıntı çekme.

Tek  ya da sıfır sabit nitelik; iki uç davranıştan birini sergileme veya iki uç arasında gidip gelme eğilimi; sürekli hayatında bir şeyleri yapılandırmak için didinip durma ya da hayata sırtını dönüp somurtup kalma gibi...

Sabit nitelik eksiklik veya fazlalığını telafi edici unsurlar; eksikliğinde;

- Güneşin sabit bir burçta özellikle Aslanda ya da 5.evde yer alması,

- Güneşin veya Satürn'ün odak (fokal) gezegen olması veya diğer gezegenlerle majör açılar yapması,

- Güneş veya Satürn'ün köşe noktalarından biri ile kavuşum yapması, köşe evlerde konumlanması ya da köşe evlerden birini yönetmesi,

- Çoğu gezegenin toprak elementi burçlarda ya da halef evlerde yer alması,

Sabit nitelik fazlalığında ise bu işaretlerin tersten okunması yani bu özelliklerin doğum haritasında baskın olmaması esası geçerlidir.

Değişken nitelik fazlalığı; çok fazla işe el atma fakat sonunu getirememe, her şeyi yarım yamalak yapma, dikkat dağınıklığı, odaklanma zorluğu, her şeye çok kolay uyumlanma, nabza göre şerbet verme, başkalarının suyuna gitme, kendine ait bir düşüncesi, tavrı ve tarzı olmayışı, çabuk vazgeçme, dayanıksızlık, boyun eğme, kolayca yer değiştirme, aracılık etme, baskı uygulamadan kıvrak manevra kabiliyetiyle etrafını ustaca yönlendirme, net olamama, maymun iştahlılık, zayıf irade, kolay etkilenme, ne istediğini bilmeme...

Değişken nitelik azlığı; esneyememe, uyumsuzluk, değişim ve yeniliklere ayak uydurmakta zorlanma, kendini ifade etmekte sıkıntı çekme, iletişim sorunları, akıntıya karşı kürek çekmek...

Tek ya da sıfır değişken nitelik; iki uç davranıştan birini sergileme veya iki uç arasında gidip gelme eğilimi; herkese her şeye aşırı uyumlanmak ya da hayatın veya diğerlerinin ona uyum sağlamasını bekleyip kalmak gibi...

Değişken nitelik eksiklik ve fazlalığını telafi edici unsurlar; eksikliğinde;

Merkür'ün değişken bir burçta özellikle İkizler veya Başak burcunda yer alması veya 3. ya da 6. evde konumlanması,

- Merkür'ün doğum haritasında odak (fokal) gezegen olması, diğer gezegenlerle majör açı bağı kurması,

- Merkür'ün köşe noktalarından biri ile kavuşum yapması veya köşe evlerde konumlanması ya da köşe evlerden birini yönetmesi

- Gezegenlerin çoğunun hava veya su elementi burçlarda ya da son evlerde yerleşmesi,

Değişken nitelik fazlalığında ise bu işaretlerin tersten okunması yani bu özelliklerin doğum haritasında baskın olmaması esası geçerlidir.

Nitelik eksiklik veya fazlalığını dengeleme hususunda doğum haritası rehberliği yanı sıra kişiye enerji sistemine uygun beslenme, egzersiz, yaşam tarzı gibi destekleyici unsurların kazandırılması son derece yardımcı olur (1)

Dipnot;

(1) Element ve niteliklerin iyi anlaşılabilmesi için daha önce anlattığımız burç özelliklerine bakılmasında yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden - Eylül Esintisi I ve II ciltler

3) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

4) Tracy Marks - Doğum Haritası yorumlama Sanatı

ÖNCEKİ YAZI Bir Yıldız Kaydı... SONRAKİ YAZI Gönlümde Gam Var
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın