Eylül Esintisi - Nutuk Yasaklanamaz

Nutuk Yasaklanamaz

Ey Türk gençliği

Birinci vazifen,

Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini,

İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.

Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,

Dahili ve harici bedhahların olacaktır.

Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,

Vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin,

İmkan ve şeraitini düşünmeyeceksin

Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,

Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş,

Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

Memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,

Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar,

Gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin

Siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi,

Vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET,

DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.

Gazi Mustafa Kemal [ATATÜRK]

20 Ekim 1927

 

Nutuk her Türk vatandaşının başucu kitabı niteliğindedir.

Gerçek bir liderin her eylemini belgelerle açıkladığı,

Dürüst, ahlaklı ve sorumlu bir yönetim anlayışının ürünüdür.

Bir vatanın nasıl vatan olduğunu anlatan eşsiz bir kültür mirasıdır.

Nutukun orijinali üç cilttir.

Günümüzde ise tek cilt halinde toplanmıştır.

Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken bir eserdir.

Zira zamansızdır...

Nutukun son bölümünde yer alan

Gençliğe Hitabe,

Tam da bugünü anlatmaktadır.

 

Nutuku yasaklamak kimsenin haddine değildir.

Aklınızdan bile geçirmeyin.

Biz daha ölmedik.

 

Asil ve Bilge ATAMA

Sonsuz sevgi, saygı ve minnetle...

Atatürk İlkelerine ve Laik Türkiye Cumhuriyetine sadakatle...

 

 

ÖNCEKİ YAZI Kova Burcu Meslekleri SONRAKİ YAZI Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Rubai
Rubai
30.05.2024 22:16:42
Marteniçkalı Nevruz Kutlaması
Marteniçkalı Nevruz Kutlaması
27.03.2024 11:02:13
Evrende Yalnız mıyız?
Evrende Yalnız mıyız?
21.02.2024 09:52:42
Yorum Yazın