Eylül Esintisi - Oğlak Burcu Meslekleri

Oğlak Burcu Meslekleri

Oğlak burcu ile birlikte zodyakın son çeyrek dairesine geçtik. Oğlak burcu veya Oğlak burcu enerjisi güçlü kişiler için "hayatın gerçek taşıyıcıları" diyebiliriz.

Tarihsel arka planı; tarihin hemen her döneminde Oğlak burcunu bir topluluğun başında veya bir devletin üst yönetiminde görmek mümkündür. Bunda şaşıracak bir şey yoktur! Onun zodyaktaki mevkisi zaten en tepe noktadır. Oğlak burcu ezelden beri Aslan ve Akrep burçları ile sürdürdüğü liderlik yarışını hep sessiz sedasız ve tek başına zirveye çıkarak kazanır. Yöneticisi Satürn otorite abidesidir. Oğlak burcu yönetim politikasıyla ya bakandır ya başkandır ya da başbakandır...

Resmiyet, ciddiyet ve otorite gerektiren işlerin başında soğukkanlı stratejisi ve sert duruşuyla Oğlaktan daha iyisini bulmak zordur.Bu nedenle devlet protokolü, devlet daireleri, resmi görevler, resmi törenler deyince akla ilk gelen isim Oğlaktır. Eski devirde katiplik de önemlidir.

Zaman yolculuğunda daha da geriye gittiğimizde Oğlak burcu, özellikle de Oğlak-Yay karışımı tipik bir Kızılderili Reisi olarak karşımıza çıkar. Topluluğuna yol gösteren yaşlı bilgedir. Satürn Yay veya Jüpiter Oğlak konumu ile dünyaya gelenler ileri yaşlarda bir Kızılderili Reisi kadar bilge ve yol gösterici olabilme potansiyeli taşır.

Bilimsel çalışmalarda da Oğlak burcu enerjisi büyük bir yer tutar. Tarihsel örnekleri arasında gelmiş geçmiş çağların en büyük bilim insanı olarak gösterilen Isac Newton ve yakın zamanda aramızdan ayrılan bilim insanı Stephean Hawking Oğlak burcudur. Oğlak burcu bilimsel alanı Kova burcu ile paylaşır. İkisinin de yönetici gezegeni Satürn'dür. Ancak Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs olduğundan geleneksele bağlı ve sınırları muhafaza eden Oğlak burcundan daha ötelere gider, daha uçlara kayar, daha çağının ilerisinde çılgın icat ve keşiflere imza atar.

Ayrıca münzevilerin ve zangoçların da Oğlak burcu enerjisi kuvvetlidir. Oğlak enerjisi ile titreşen en eski mesleklerden birisi de Hamallıktır. Oğlak burcunun kendine eziyet etme psikolojisinin temelinde Atlas Sendromu yatar (1) Ağır yüklerin altında iki büklüm olmasının en tipik yansıması ise kamburluktur...

Günümüz çerçevesinde; devlet yönetimi, devlet protokolü, devlet erkanı, bürokratlar, devlet daireleri, devlet kadroları vb deyince günümüzde gene başı Oğlak burcu ya da Oğlak enerjisi güçlü (Ay veya Mc Oğlak ya da Satürn 10.ev konumu ile 10.evde gezegen kümeleşmesi) kişiler çeker. Devlet törenleri, önemli kişileri ağırlama, devlet kütüphaneleri de bu kapsama dahildir.

Ciddiyet, sorumluluk ve takip isteyen tüm işlerde Oğlak burcu enerjisi başı çeker. Kadrolaşma, teşkilatlanma işlerinde son derece başarılıdır. Oğlak-Akrep karışımı hem soğukkanlı hem de ketum yapıları gereği gizli teşkilatlanma ve istihbarat birimlerinde oldukça aranılan bir karışımdır. Ayrıca dosyalama ve arşivleme işlemlerinde Oğlak burcunun üstüne yoktur. Bu hususta Oğlak-Başak karışımı rakipsizdir. Aynı şekilde ikisi de iflah olmaz bir işkoliktir.

Oğlak burcu/Satürn aynı zamanda kısıtlama tedbirleri ve yasakları temsil ettiğinden sıkı yönetim kuralları, sokağa çıkma yasaklarını da sayabiliriz. Ayrıca perdelenecek ya da makaslanacak her şeyde Oğlak enerjisi iş başındadır. Dolayısıyla Rütük kurulu ve sansür mekanizması da bu kapsama dahildir.

Bilim alanında bilim kurulu, bilim kadroları, bilim insanları, bilimsel çalışmalar söz konusu olduğunda Oğlak burcu/Satürn işin daha ziyade pratik yanı ve somut sonuçları ile ilgili iken Kova burcu/Uranüs işin teorik yanı, bilimsel tezler, buluşlar ve deneyler kısmında yer alır.

Oğlak burcu gelenekselin temsilcisi olduğundan eski olan her şeyle derin bir bağı vardır. Töreler, adetler, geleneksel düzenlemeler de oldukça söz sahibidir. Tarihi eserler, müzeler, müzayede salonları, arkeoloji, arkeolojik kazı alanları, antikacılık, koleksiyonerlik alanında başarı grafikleri yüksektir. Ayrıca eskici ve  hırdavatçı dükkânları, mahzenler, bodrumlar. Kısacası kesif küf kokusunun yayıldığı tozlu-topraklı her yer ağırlıklı olarak Oğlak enerjisiyle titreşir.

Oğlak burcu ölüm ve yas süreci ile de bağlantılı olduğundan cenaze işleri, mezarlıklar, cenaze ödeneği, dul ve yetim aylığı gibi işlemler de Oğlak burcu enerji yelpazesinde toplanır.

Bankacılık ve muhasebecilik, büro yönetimi, iktisat alanı son derece başarılı oldukları ihtisas alanları içindedir. Eskisi kadar öne çıkmamakla birlikte Hamallık günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle sırta vurulan "küfe" Oğlak burcunun otantik simgelerinden biridir. Öyle ki kamburu çıkması pahasına indirmez küfesini sırtından... (2)

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Oğlak burcu gerçekçi, doğrucu ve kuralcıdır. Sağlam ve güvenilir bir yapıya sahiptir. Katı bir disiplin anlayışı vardır. Ciddi, mesafeli ve ketumdur. Saygılı, terbiyeli ve ağırbaşlıdır. Sorumluluk alma ve görev bilinci yüksektir. Bu özellikleri resmi görevler için adeta biçilmiş bir kaftandır. Öncü bir burç olduğundan inisiyatif sahibidir. Pratiktir. Ne hayal kuracak hali ne de havada uçuşan teorilere ayıracak vakti yoktur. Çok çalışkandır. Tek kelime ile başarı odaklıdır. O büyük projelerin insanıdır. Gözü daima zirvedir. Zirveye varmak için diğerleri ile aynı yolu tutmaz. Onun kendine has keçi patikası vardır. Tek başına yürür tek başına zirveye varır. Oğlak kalabalıktan haz etmez. Ona göre "çokluk çöplüktür" Onun eline kalsa dünya nüfusunu yarıya indirir. Bu nedenle nüfus daireleri ve nüfus planlama işleri de ondan sorulur.

Oğlak burcunun yegane mutluluğu başarı olduğundan çoğunlukla ya patron ya başkandır. Daha fazlası olabilir ama daha azıyla yetinmez. Sabırlı ve azimlidir. Zoru sever. Ekonomiye şekil verme, tasarruf tedbirlerini uygulama ve de kemerleri sıkma konusunda tek bir rakibi vardır, o da Başaktır. İkisi bir araya geldiğinde herkesin iflahı kesilir.

Oğlak burcu bazen aşırı yorgunluktan sızlansa da genelde baskı altında kalmadıkça ve ağır yüklerin altında inlemedikçe var olduğunu hissedemez. İnat ve ısrarla zoru seçer. Zodyakın bütün boynuzluları inatçıdır. Koç.. Boğa.. ama nam-ı değer inatçı keçi ikisini de boynuz farkıyla geçer...

Oğlak burcu sıkı iktisatçıdır. İsrafı sevmez. İş hayatında yer almayan Oğlaklar nadirdir zira hayat felsefesi "işleyen demir ışıldar..." dır.  Çalışmayan az sayıdaki Oğlaklar da tüm iktisadi tedbirleri veya sıkı yönetim kararlarını evde uygular. Hane halkına nefes aldırmayabilir. Diğerleri ona pinti damgası vursa da o buna "tutumlu olma" der. 

iş ortamında iş arkadaşlarıyla ilişkisini kesin kurallarla belirler. Ast-üst ilişkisine sıkı sıkıya riayet eder. Ciddiyetsizliğe ve kaytarmaya müsamaha etmez. Önce iş.. daha doğrusu hep iş der... Aylaklığa göz yummaz. Üst yönetimde bulunduğu sürece asayiş berkemaldır. Henüz yolun başında ise sessizce katlanır ama gece gündüz zirveye varma stratejisi kurmaktan da geri durmaz. Her ne kadar toplumsal roller üstlense de, toplulukları topaç gibi çekip çevirse de Oğlak kimseyle yan yana yürümez ne kaldı ki ekiple kaynaşsın... Sadece ekip içinde şeklen yer alır. Gerçekte hep tektir. Yalnızlık onun saltanatıdır...    

Oğlak burcu yöneticisi Satürn ve 10.ev bağlantısı; Oğlak burcu ebeveynlik egosu ile bağlantılıdır. Ailesine ebeveynlik eden erken büyümüş çocukların büyük bir çoğunluğu yükselen Oğlaktır veya doğum haritasının en tepesinde "Demokles'in Kılıcı" gibi Satürn asılıdır.

Satürn katı, kuralcı, disiplinli, kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı doğası ile Oğlak burcunun bir nevi kırbacıdır. Bu nedenle Oğlak burcu veya Oğlak burcu enerjisi güçlü kişiler hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi ve hayatın gerçekleri ile yüzleşmeyi çok erken yaşta öğrenir. Ne hayal kurmayı bilir ne de gevşemeyi. Kendini sürekli kastığından dışarıdan bakıldığında duygudan yoksun, kuru ve sıkıcı bir görev insanı daha doğrusu taştan heykel olarak görülür. Ancak onun yeryüzünde oluş sebebi "ye iç eğlen gül oyna" tarzı bir hafiflik değildir. Bu nedenle metali kurşun gibi ağırdır.

Genellikle Oğlak burcu dağ keçisi ve deniz keçisi olmak üzere iki türe ayrılır. Dağ keçisi en yaygın türdür. Dünyevi hırslarla dolu, dünyevi sınırları aşamayan türdür. Deniz keçisi ise gövdesinin üst kısmı keçi alt kısmı Balık kuyruğu olan efsanevi bir türdür. Esasında deniz keçisi, dağ keçisinin dönüşmüş halidir. Deniz keçisi dünyevi hırslardan arınmayı ve daha yüksek boyutlara bağlanmayı simgeler. Korkularla yüzleşmeden bu gelişmişlik düzeyine erişilemez. Mitolojik öyküsü de bunu doğrular. Yunan mitolojisine göre Titanlardan olan Tyfon'un saldırısına uğrayan keçi Pan, paniğe kapılıp suya atlayınca üst tarafı keçi alt tarafı Balık olan "Keçi-Balık" figürüne dönüşür (3)

Dünyaya Oğlak burcu olmak üzere gelen her kişi bu üst modele dönüşme potansiyelini taşır ancak içlerinden çok azı bu potansiyeli işleyip gelişmişlik düzeyine erişir. Bu zorlu deneyimden geçen Oğlak kişisi sıradanlığı aşar ve Yaşlı Bilge olur. Bu dönüşümün işaretleri doğum haritasında kodludur. 12.evi kesen Oğlak burcu, Satürn Balıkta veya 12. evde, Jüpiter Oğlakta veya 10.evde, Neptün Oğlakta veya 10.evde konumlarından biri mevcutsa veya Jüpiter-Satürn, Satürn-Neptün açılarından biri varsa bunlar dönüşme götüren yol levhaları olarak izlenmelidir.

Ne var ki klişeleri aşamayanlar 12 evi görür görmez felaket senaryosu yazmaya başlar. Bu evin enginliğini ve derinliğini kavramak için kişi önce kafasındaki takozdan kurtulmalıdır. 12. ev içerdiği tüm tehlikelere rağmen kişinin varabileceği en son menzildir. Çileye katlanamayanın bu menzile varamayacığı malumdur. Dolayısıyla sıradan bir dağ keçisinin efsanevi bir deniz keçisine dönüşmesi kolay değildir. Ancak imkansız da değildir...  

Dipnot;

(1) Atlas Sendromu mitolojide evrenin yükünü omuzlarında taşıyan kahramandır. Tıpta da bir karşılığı vardır. Başın yükünü taşıdığı için 1.boyun omuruna "Atlas" adı verilmiştir.

Oğlak burcu psikolojisine ışık tutması açısından Atlas Sendromu açıklamasına "Zaman Oğlak İken (3)" bölümde yer verdik.

(2) Web.sitemizde "Zaman Oğlak İken" başlığı altında tam 6 bölümlük yazımız ile "Satürn" ve "Onuncu Ev" yazılarımızı okursanız meslek konusu pekişecektir.

(3) Gökeşleğinin güneyinde yer alan Oğlak takımyıldızı en eski takımyıldızlardan biri olup, Balığın kuyruğundan çıkan keçinin ön ayakları olarak tasvir edilir. Keçi-Balık olarak da adlandırılan bu efsanevi yaratığı tanrı Zeus kendisine yardım ettiği için göğe yarleştirir. Astrolojil terminolojide Oğlak burcu Capricorn olarak geçer. "Caper" ve "Comu" sözcüklerinin birleşetirilmesinden oluşur. Türkçe karşılığı sıçrayan, zıplayan, boynuzlu yani "Boynuzlu Keçi" dir. Efsanevi Deniz Keçisi (Sea Goat) ise daha çok mitolojilerde geçer. 

Agustus dönemine ait bu sikke Keçi-Balık  figürüyle Oğlak burcunu temsil eder.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) Mustafa Pultar- Yıldız Adları Sözlüğü

5) Değer Çelik- Astroloji El Kitabı

6) Wikipedia-  Capricorn-  Sea Goat

ÖNCEKİ YAZI Kütüphane Haftası SONRAKİ YAZI Onur ile Efe Barda...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın