Eylül Esintisi - Pozitif Elementler

Pozitif Elementler

Su, ateş, toprak, rüzgar

Dört unsur derler buna

Bunlar temel olmuşlar

İlk insan vücuduna...   (1)                            

Bilinen anlamda 4 temel elementin çıkış merkezi olan esir (ether) sakinlik, huzur ve dinginlikle ilişkili nötr enerji kaynağıdır. Esirden çıkan elementler pozitif ve negatif olmak üzere 2 kutupludur. Hava ve ateş elementleri pozitif, su ve toprak elementleri negatiftir (1) Çin felsefesine göre ateş ve hava elementleri eril enerjiyi temsil eden "yang" ilkesine, su ve toprak elementleri ise dişi enerjiyi temsil eden "yin" ilkesine karşılık gelir. Önce pozitif elementlerle başlayalım;

Hava elementi; enerjinin gaz halini temsil eder. Sıcak, nemli ve hafiftir. İfade tarzı aktif ve her yöne dağılabilendir. Hava elementi genel anlamda hareketi yönetir. Diğer tüm elementlerin de harekete geçmesini sağladığından bağ kurucudur. Hava elementi hareketsiz olduğunda durgunluk açığa çıkar. İnsan yapısındaki temel karşılığı nefes alış verişi ve zihinsel etkinliktir. Hint felsefesine göre "nefes eylemde bulunan zihindir" Bu nedenle bir insanın ömrü yıllarla değil nefes sayısıyla ölçülür. Hava elementi nabız atışı, sinir sistemi ve titreşim düzeyleriyle de ilişkili olup  rasyonel düşünceyi ve iletişimi yönetir. Astrolojik olarak hava elementini "İkizler- Terazi - Kova burçları" paylaşır. Dr.Stone'nın polarite terapisi kuramına göre her elementin bedende pozitif, nötr ve negatif olmak üzere üçlü polarite bölgesi bulunur (2) Bu kurama göre hava elementinin insan bedenindeki üç kutuplu yansıması şu şekildedir;

1) Pozitif kutup olarak omuzlar (İkizler burcu enerjisi)

2) Nötr kutup olarak böbrekler ve böbreküstü bezi (Terazi burcu enerjisi)

3) Negatif kutup olarak ayak bilekleri (Kova burcu enerjisi

Şekil 1; Dr. Stone'un polarite kuramına göre hava elementinin insan bedenindeki üçlü yansıma noktalarını gösteren şema.

Ateş elementi; enerjinin plazma halini temsil eder. Sıcak- kuru ve hafiftir. Işık ve ısı saçar. İfade tarzı hızlı ve doğrudandır. Hava elementinin yönettiği hareketin hızını ve yayılmasını sağlar. Temel olarak insan yapısındaki karşılığı canlılık ve dirilik yani yaşam ateşidir. Homeros'un ifadesiyle tüm canlılarda bulunan yaşam kıvılcımı Menos'tur. Ateş elementi bedende kalp, Güneş sinir ağı (solar pleksüs) ve vücut ısısı ile ilişkilidir. Kendi kendini harekete geçirme, motive etme, irade ve öfke de ateş elementi ile bağlantılıdır. Sanılanın aksine en güçlü arındırıcı su elementi değil, ateş elementidir. Bu nedenle eskiler "nara düşen nur olur" der. Astrolojik olarak ateş elementini  "Koç - Aslan-Yay burçları" paylaşır. Ateş elementinin insan bedenindeki üç kutuplu yansıması şu şekildedir;

1) Pozitif kutup olarak baş bölgesi özellikle gözler (Koç burcu enerjisi)

2) Nötr kutup olarak göbek bölgesi-solar pleksüs (Aslan burcu enerjisi)

3) Negatif kutup olarak uyluklar ( Yay burcu enerjisi)

Şekil 2;Dr. Stone'un polarite kuramına göre ateş elementinin insan bedenindeki üçlü yansıma noktalarını gösteren şema.

Genel olarak hava ve ateş elementleri hafif ve genişleyen enerjiler olup birbiriyle uyumlu çalışır. Hava elementi burçlar kendi aralarında üçgen açı (120 derece) yapar. Aynı şekilde ateş elementi burçlar da kendi aralarında üçgen açı yapar. Hava ve ateş elementi burçlar birbiriyle karşıt (180 derece) ve altmışlık (60 derece) açılar vasıtasıyla bağ kurar ve birbirini destekler.

(devam edecek...)

Dipnot;

(1) Bahaeddin Öğel - Türk Mitolojisi/I.cilt (Türk- Memluk Yaradılış Efsanesi)

(2) Negatif elemente sadece olumsuz bir anlam yüklemek sığ bir yaklaşım olur. Negatif element dişi enerjiyi temsil ettiğinden alıcı, içe çekici, edilgen, pasif özellikleri de içerir. Artı ve eksi kutupları anlatacağımız polarite bölümünde bu husus daha iyi anlaşılacaktır.

(3) Dr. Randolp Stone'nun polarite terapisi elementleri dengeleme kuramına dayanan bir tedavi sistemi olup içinde astrolojik bilgileri de barındırır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Franklyn Sills - Polarite Terapisi (Dr. R. Stone'nın polarite tedavisi üzerine)

3) Stephen Arroyo - Astroloji, Psikoloji & Dört Element

4) Bahattin Ögel - Türk Mitolojisi

5) İbn Sina - Oluş ve Bozuluş

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Âdem Suretinde Olan... SONRAKİ YAZI Negatif Elementler
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın