Eylül Esintisi - Progres Ay Fazları

Progres Ay Fazları

Progres Ay, ayda 1 derece ilerlediğinden bir burçta yaklaşık 2,5 yıl kalır. Astrolojik literatürde İkincil İlerletim (Secondary Progressed) tekniğinde Ay fazları ve Ay'ın burç değiştirme dönemleri ayrı bir önem taşır.

Progres Ay fazları yaklaşık 3,5-4 yıl kadar sürer. Progres Ay bulunduğu burç ve evin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Progres Ay ortalama 28-29 yılda bir doğum haritasında bulunduğu konuma gelir. Bu süreç transitte Satürn dönüşü ile eş zamanlıdır. 

Kişinin içsel gelişimi (progres etki) ile dış dünyadaki yolculuğu (transit etki) arasındaki pekiştirici bağı görebilmemiz için öngörü yöntemlerinde Progresler ile Transitler birlikte kullanılır.

Örneğin bir kişi dışarıdan gelebilecek (transit etki) fırsatları ancak içsel olarak (progres etki) görmeye ve değerlendirmeye hazırsa hayatında esaslı bir değişim ve yenilik gerçekleşebilir.

Genel olarak Progres etki psikolojik gelişimimize, Transit etki ise sosyal gelişimimize ışık tuttuğundan ikisinin bir arada değerlendirilmesi psiko-sosyal gelişimimiz hakkında önemli bilgiler edinmemize yardımcı olur.

Progres Ay fazlarını sırasıyla incelersek;

Progres Yeniay (0-45 derece): ilerletilmiş (progres) haritada Güneş ile Ay yaklaşık 27 veya 29,5 yılda kavuşum yaptıklarında "Progres Yeniay" dönemi başlar. Çoğunlukla bu fazdaki başlangıçlar bilinçaltında oluştuğundan bilinç düzeyine çıkması vakit alır. Bu fazı iyi değerlendirmemizi sağlayacak en önemli ip ucu Yeniay fazının hangi elementte olduğuna bakmaktır. Ateş ve Hava elementinde oluşuyorsa baskın taraf Güneş, Su ve toprak elementinde oluşuyorsa baskın taraf Ay olur.

Yeniay fazında gerçekleşen olaylar ilk anda göze çarpmaz. Çünkü yeniay fazı bir anlamda kuluçka dönemidir. Oluşmakta olanın neye benzeyeceği Ay'ın ilerleyen fazlarında kademeli şekilde açığa çıkacaktır. Bu nedenle Yeniay fazı çoğu astrolog tarafından "tohum" etkisi olarak adlandırılır. Öngörüm tekniğinde yeniay haritası, Ay'ın bulunduğu burç ve evin konumuna göre atılan tohumun potansiyeli hakkında bilgi verir.

Progres Hilal (45-90 derece): Yeniay fazında ekilen tohum hilal fazında çatlar, toprağı delerek yukarıya doğru filizlenir. Bu kişinin hayatında yeni bir fikir, yeni bir ilgi veya uğraş alanını gösterir. Kişinin hayatında bir şeyleri başarabilmek için gerekli motivasyonu sağlamaya başladığı verimli bir dönemdir zira daha önce atılan tohum bu fazda bir şekil kazanmaya başlar.

Progres İlkdördün (90-135 derece): Yeniay fazından yaklaşık 7- 7,5 yıl sonra oluşur. Genellikle açılan kare kişinin karar verme ve harekete geçme sürecine karşılık gelir. Gerek zihinsel gerekse duygusal açıdan stresli bir dönem olup dış dünyada somut bir olayla tezahür eder. İlkdördün fazı bir eylem süreci olduğundan kişinin bir seçim yapma zamanının geldiğine işaret eder. Açılan karede sarf edilen efordan sonra açılan üçgende kişi hayatında amaç ve hedeflerine daha kolay erişir. 

Eğer progres İlkdördün fazı öncü burçlarda meydana gelmişse kişinin önceliklerini belirlemesi ve kendi yolunda ilerlemesi daha kolay olur. Sabit burçlardaysa değişim kişiyi korkuttuğundan ertelemeye meyilli olur. Değişken bir burçtaysa da çok şeyin bir anda oluşma ihtimali bulunduğundan kişinin kafası karışabilir, sık fikir değiştirebilir. Bu bir nevi yeniayda atılan tohumun toprağa sıkıca tutunma mücadelesidir.

Progres Büyüyen Ay (135-180 derece): kişi bu dönemde ektiklerini biçmeye, hasat etmeye hazırlanır. Bu süreç bazı ayarlamalar yapma zamanının geldiğini işaret eder. Yaratıcı enerji devreye girdiğinden kişi kendini nasıl ifade edeceğini ve mevcut potansiyelini nasıl gerçekleştireceğini tasarlar. Kişi hayatında zirve noktasına çok yakın durduğundan çevresine yaydığı ışık her geçen gün biraz daha çoğalır. Artık yeniayda atılan tohum meyveye dönüşmek üzeredir...  

Progres Dolunay (180-225 derece): şimdi meyveleri toplama zamanıdır. Kişinin 14 yıllık çabaları dış dünyada görülür olmaya, bir karşılık bulmaya başlamıştır. Farkındalığı artığından bilinç seviyesi oldukça yükselmiştir. Eğer kişi bu faza erişene kadar doğru adımlar attıysa büyük bir başarı sağlar. Şayet sonuç tatmin edici değilse kişi hayal kırıklığının üstesinden gelebilmesi için yanlışları ile yüzleşerek, eksiklerini tamamlama yoluna gitmelidir. Çünkü bu gerilim yüklü faz bir başarı öyküsü anlatabileceği kadar bir başarısızlık öyküsü de anlatabilir. Progres Dolunay fazı kişinin hayatında varabileceği en yüksek tepeyi simgeler. Bundan sonrası iniştir. Aynı zamanda bu fazda ilişkilerin bitmesi, boşanmaların artması sıkça görülen bir durumdur.

Progres Küçülen Ay (225-270 derece): eğer kişi bir önceki fazda çıkabileceği en üst seviyeye çıkabildiyse bundan sonrası hasat ettiklerini hayatına katma ve öğrendiklerini çevresine yayma zamanıdır. Bu fazda kişi becerilerini ve tecrübelerini etrafıyla paylaşmaya daha gönüllü olur. Bir anlamda bu faz bir verme aşamasıdır. Bu fazda üretici olmak esas olduğundan kişi kendisinden ziyade toplum için fayda sağlamaya meyillidir.

Progres Sondördün (270-315 derece): bu dönem kapanan kare dönemi olduğundan ikinci kriz aşaması olarak tanımlanır. Kişi hayatında neleri elemesi ve neleri geride bırakması gerektiğine karar verir. Gerginlik üst düzeyde hissedilse de kişinin gelişmesini destekleyip büyümesini sağlar. Kapanan üçgen sürecinde stres daha başarı ile yönetilir ve olaylar daha akıcı bir şekilde sonuca varır. Toplumsal çalışmalar ve kişinin toplumsal rolü daha bir önem kazanır. Bir anlamda bu faz yeniayda ekilen tohumun kalitesi ve rekoltesi hakkında bize bir fikir verir.

Progres Çürüyen Ay (315-360 derece): Ay döngüsünün en son fazdır. Yeniye yer açabilmek için eskiden soyunmak gerekir. Ancak bu tüm fazlar içinde duygusal açıdan en zorlayıcı ve en sancılı olanıdır. Çoğunlukla kişi dış dünyada kendini konumlandırmakta zorlandığından boşluğa düşmüş hissedebilir. Neye el atsa dağılıp gidiyor, hiç bir şey maya tutmuyor gibidir. Çünkü bu bir çözülme dönemi olup sona erişlerle ve kayıplarla doludur... 

Bu süreçte dış dünyada bir varlık göstermek ve kayda değer bir başarı elde etmek pek mümkün olmadığından kişi bu zorlu süreci iç dünyasına yönelerek daha iyi değerlendirebilir. Özellikle kişinin kaderini kabullenmesi ve sevmesi açısından çetin bir sınav dönemidir.

Ay'ın bu son fazında yeniay fazında atılan tohumun çatlama, yeşerme ve meyveye durma aşamasından sonra solma ve çürüme aşaması gelir. Son demde toprakla hemhal olan tohum yeniden toprağın bağrından çıkmaya hazırlanır.

Bu muazzam döngünün son fazı olan çürüyenayın bir sonraki aşaması herşeyin sil baştan yaşanacağı yeniay fazıdır....

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden - Eylül Esintisi I ve II.cilt

3) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Eğitimi Notları

4) NCGR  Astroloji Eğitimi Notları

 

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın