Eylül Esintisi - SEKİZİNCİ EV

SEKİZİNCİ EV

Sekizinci evin künyesi;
 

House8

Ev türü; Halef ev,
Evin geleneksel ismi; Ölüm evi
Evin doğal burcu; Akrep
Evin doğal yöneticisi; Mars (geleneksel) - Pluto (modern)
Evin sınıflandırılması; Su-Sabit-Dişil,
Evin yönü; Batı, Güney-batı
Evin temel dersi; ölüm korkusu ile yüzleşmek ve ölümün bir son değil, varlığın bir durumdan başka bir duruma geçişi (dönüşüm) olduğunu idrak etme.

Evin temsilindeki konular; ölüm ve ötesi, dönüşüm (transformasyon) başkalaşım (metamorfoz), kalıcılık ve ölmezlik (beka), krizler, gizli (okült) bilgiler, ezoterik konular, yeniden doğuş, psikoloji, terapi, takıntı ve saplantılar, sezgiler, şüphe, derinlik ve yoğunluk, sırlar, dedektiflik, tabular, veraset, miras, vergi, sigorta, borçlar, ortak ve hisseli kaynaklar, eş veya ortağa ait para ve mal varlıkları, ilkel dürtüler, içgüdüler, arıtma, sondaj yapma, güç ve iktidar tutkusu, kontrol ve kumanda etme, hırs, kıskançlık, intikam, nefret, nüfuz etme, ele geçirme, teslim olmama, hipnoz, büyü, cinsel fantaziler, seks, baştan çıkarma,entrika, fahişelik, manipülasyon, provokasyon, sabotaj, cinayetler, zehirler ve zehirlenmeler,suç ve ceza, güç ve acizlik deneyimleri.

Evin olumlu yansımaları; ölümü hayatın doğal bir döngüsü olarak kabullenme, ruhun ölümsüzlüğünü sezmek, görünenin ötesine ilerleyebilme cesareti,yeniden doğuşu gerçekleştirmek, cinsel enerjilerin sağlıklı akışı, cinsel hazlar ve derin cinsel deneyimler, ilkel dürtü ve içgüdüleri tanıma, kendi karanlıklarına inebilme ve kusurlarıyla yüzleşebilme gücü, sır tutma ve gizli kalması gereken şeyleri muhafaza etme, davaya sadakat, sebat, olağanüstü dayanıklılık, her şeye sıfırdan yeniden başlayabilme gücü, sağlıklı şüphe, sağlıklı üreme, ak büyü ve şifa amaçlı hipnoz, tabuları yıkma, güçlü sezgiler, gizem, yüklü miras, güçlü arınma ve şifa bulma.

Evin olumsuz yansımaları; aşırı ölüm korkusu, dönüşüme direnç, duygusal felç, cinsel enerjilerin bloke olması, cinsel saplantılar, cinsel sapmalar, cinsel iktidarsızlık, sürekli kriz çıkarma, ilkel dürtü ve içgüdülerinin esiri olma, işkence, taciz, tecavüz, dayak, ciddi takıntı ve saplantılar (şiddet-öldürme-seks -üreme) yakıcı öfke, yıkıcı, yok edici öç duygusu, duygusal aşırılıklar (aşk-nefret ilişkisi), güce tapma, baştan çıkarma, tahrik ve kışkırtma, ihanet, sadakatsizlik, paranoyaya tutulma, sadizm, aşırı şüphe ve kontrol, sadece maddi olanı kabul edip madde ötesini inkar veya red etmek, mistik olan her şeye güvensizlik duyma, böcek gibi üreme ve çoğalma, seksüel bozukluklar, ağır psikolojik rahatsızlıklar, güç, iktidar ve para bağımlılığı, madde kullanımı.

Sekizinci evin dünyasal (mundane)astrolojideki karşılığı; ülkenin borçları, vergi tahsildarları, yabancı ülkelerle mali ilişkiler, düşmanların kaynakları, ölüm oranları, cenaze işlemleri, cenaze levazımcıları, mezarlıklar, savaş veya doğal afet tehlikesi, suç ve ceza istatistikleri, katiller, kumarhane ve kumarbazlar, mahalle kabadayıları, yer altı suç teşkilatı (mafya) ve terör örgütleri.

Sekizinci evin tıbbi (medical) astrolojideki karşılığı; cinsellik ve üremeyi sağlayan organlar, kuyruk sokumu, anüs, idrar yolları, mesane, burun ve koku soğanı, ter bezleri, r-kompleks (8.evin enerji dengesizliğinde zührevi hastalıklar, madde bağımlılıkları, habis urlar, basur, genetik bozukluklar, sakatlıklar, ağır zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar, üreme problemleri, psiko-seksüel bozukluklar açığa çıkar)

Sekizinci evdeki natal gezegen etkileri; geleneksel astrolojik görüş 8.evi kayıp, çöküş, kriz, gizlilik, ölüm korkusu ve zehirlerle ilişkilendirir. Ayrıca 8.evi yükselenin ışığını reddeden gececi, karanlık bir ev olarak gördüğünden kişisel güç kaybını ve aşağı çeken yanını vurgular (1) Modern astrolojik görüş ise 8.evi, içsel dönüşüm, sancılı büyüme süreçleri, ölüm, seks, ortak gelir kaynakları ve finansal riskler ile ilişkilendirir. Satürn 8.evde eş veya ortakların kısıtlı maddi kaynaklarını gösterebilir. Kişinin cinsel enerjisini bloke edip, cinsel isteksizlik ve soğukluk (uç noktada frijidite) neden olabileceği gibi aseksüel bir eşi de işaret edebilir. Ayrıca kişinin yakın çevresinde sıkça yaşanan ölüm vakalarını ve uzun yas süreçlerine de vurgu yapabilir. Pluto kendi yönettiği 8.evdeyse kişi hayatın krizleri ve dönüşüm temaları ile ustalıkla başa çıkabilir. Aynı zamanda Pluto, saplantılı seks isteğine, seksüel sapma ve bozukluklara da yol açabilir. Uranüs farklı seksüel eğilim veya tercihleri gösterebilir. Ay 8.evde kişiye kül yutmayan bir dedektif ruhu verebileceği gibi durmadan kriz çıkaran hatta geceleri "kurt adam" kesilen bir yapı da verebilir. Mars cinnet ,delilik, cinayetler ile bağlantılı olabileceği gibi akıcı, çekim gücü yüksek, tutkulu bir cinsel yaşamı da ifade edebilir. Bu evde yer alan gezegenler kişinin ölüm sebebi ve ölüm biçimi hakkında da önemli ip uçları verir.

Sekizinci evdeki transit gezegen etkileri; Akrep burcunun yönetimindeki 8.ev transitleri bilinçaltını havalandırdığından kişiyi derin ve köklü dönüşümlere uğratır. Bilhassa Neptün, Pluto gibi ağır aksak ilerleyen (ortalama yılda 4 derece) jenerasyon gezegenlerinin 8.evdeki transitleri kişiyi esaslı bir biçimde kendiyle yüzleşmeye, güç ve acizlik deneyimlerine soktuğundan oldukça hırpalayıcıdır. Her insanda doğuştan varolan "ölüm korkusu" diğer tüm korkuların ana kaynağıdır. Ölüm evinin ışık sızdırmayan karanlık, rutubetli ve ürkütücü dehlizlerinden gün yüzüne çıkış ancak kişinin ölüm korkusuyla yüzleşmesi ile mümkündür. Ömrünü ölmek üzere olan hastalara adayan ve ölümün ne olduğu konusu ile ilgili insanlığa üstün hizmetlerde bulunan Elisabeth Kübler-Ross'un yol levhaları "ruhun kurtuluşu" na giden 8.evde belki de bize en etkili rehberliği sunabilir;

- Ölüm sorusunun anahtarı hayat kapısının kilidini açar.

- Ölüm bir son değildir. İnsan varlığının bir durumdan başka bir duruma geçişidir.

- Ölüm, hayatın birbiri ardından gelen evreleri arasında "bir ara duraktan" başka bir şey olamaz.

- Bizler her dakika doğar ve ölürüz.

-En iyi öğretmenler ölecek hastaların kendileridir.

- Ölüm belki de cismani hayatta büyümenin son aşamasıdır.

- Ölüm korkusu ile yüzleştiğimizde artık ondan ne korkar ne de ona özlem duyarız. Sadece onu aşarız...

- Yaşamımızın akşamına geldiğimizde, geriye dönüp bakarak "değerdi" çünkü "gerçekten yaşadım" diyecek şansımız bulunmalıdır. (2)

Bir sonraki bölüm 9.ev ile devam edecek...

(1) Manilus; 8. evin Typhon'un evi olması nedeniyle talihsiz olduğunu söyler.

Firmicus; 8.evi cehennemin kapısı( Epicataphora) olarak adlandırır. Burada sadece gece haritasındaki Ay'ın ferah olduğunu söyler.

El Biruni; 8.evi ölüm, cinayet işleme, zehirleme, miras, yokluk, fakirlik ile ilişkilendirir.

William Lilly; 8.evi ölüm, vasiyetname, eşin yada ortağın parası, korku dolu ve kederli bir zihin bağlantılandırır. Kısacası geleneksel astrolojiye göre 8.ev yeraltına giriş kapısıdır.

(2) Son bölümdeki italik yazılan sözlerin hepsi Elisabeth Kübler- Ross'a aittir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Deborah Houlding- Astrolojide Evler

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Ders Notları

4) Barış İlhan- Astroloji Ders Notları

5) NCGR - Eğitim Programı Notları.

6) Steven Forrest - İçinizdeki Gökyüzü

7) Elisabeth Kübler-Ross - Büyümenin Son Aşaması Ölüm

8) Elisabeth Kübler-Ross - Ölüm ve Ölmek Üzerine

9) Irvin Yalom - Güneşe Bakmak/Ölümle Yüzleşmek

10) Irvın Yalom - Ölüm Korkusunu Yenmek

11) Irvın Yalom -Bugünü Yaşama Arzusu

 

ÖNCEKİ YAZI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR. SONRAKİ YAZI AH EYLÜL! AH EKİM!
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın