Eylül Esintisi - Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı

Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı

Astrolojik çerçevede sınır tarihte doğmanın iki ayağı var. Biri Güneşin çıkmak üzere olduğu burcun son 29 derecesi, diğeri ise Güneşin henüz girdiği burcun ilk 0 derecesi...

Astroloji bir derece sistemi olduğundan her derecenin ayrı bir önemi vardır. Ancak bir burcun son derecesi ile diğer burcun ilk derecesi iki burç arasındaki geçişi sağladığından bir nevi bağlanma halkası işlevi görür.

Burçların 29 derecesi kritik bir öneme sahip olduğundan astrolojik literatürde "anaretic" olarak geçer. Haritanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde ele aldığımızda 29 derecenin en belirgin yansımaları şu şekilde gözlemlenebilir;

-Çıkmak üzere olduğu burcun özeliklerini kuvvetle vurgulama. Bazen iki burçtan da az biraz, bazen de sırasıyla önce bir burcun sonra diğer burcun özelliklerini yansıtma.

-29 derecedeki bir gezegen son derece güçlüdür. Adeta bir Süpernova yıldızı karakteri taşır. Nasıl ki tam bir yıldız olacakken muazzam bir ışık patlamasıyla parçalara ayrılıp dağılıyorsa ve o kısacık patlama anı yıldızın en parlak en görkemli anını teşkil ediyorsa işte 29 derecedeki gezegen de böyle benzer bir etkiye sahiptir.

-29 derecedeki bir gezegenin en karakteristik özelliği yoğunluk ve aşırılıktır. Neyi var neyi yoksa gözler önüne serebilir. Bu son fasıl artık işlevini tamamlayan burç enerjisin bir nevi jübilesi gibidir...

Bu "iki ucu keskin" enerjiyi doğru kullanmak kolay olmadığından hem olumlu hem de olumsuz yönde çalışabilir. Kişin medar-ı iftiharı olabileceği gibi sebeb-i felaketi de olabilir. Genelde "ya hep ya hiç" tavrı baskın olduğundan bilinçli yönlendirilmesi hayli çaba gerektirir.

29 derecedeki gezegen aynı zamanda doğum haritasında tek element veya tek niteliği temsil ediyorsa haritaya hükmeden gezegen hüviyetine bürünebilir. Bu baskın gezegen çoğunlukla bastırılmış fonksiyon'a karşılık gelir. Muazzam bir enerji ile yüklü olduğundan doğum haritasının vampiri de olup çıkabilir.

Bir doğum haritasında 29 derecedeki gezegen görülmeye büyük bir ihtiyaç duyduğundan bas bas bağırabilir. Fazlasıyla sevgi, ilgi, onay, bakım talep edebilir. Bu yoğun ihtiyaç bulunduğu burcun özelliklerine göre değişir.  

Aynı anda kişi iki uca çekildiğinden bir bocalama, bir kararsızlık bir tutarsızlık hali görülebilir. Burada da temel prensip aynıdır harita bir bütündür. 29 derece konumunun özel önemi göz ardı edilmemeli fakat haritadan ayrı bir parça olarak da ele alınmamalıdır. 29 dereceye isabet eden ışık ve gezegenleri sırasıyla değerlendirsek;

29 derece Güneş; Güneşin bir burcun 29 derecesinde bulunması hem o burcun sınırları içinde kalırken hem de diğer burca geçiş yapma hazırlığına karşılık geldiğinden kişi kendisini arafta kalmış gibi hisseder.

Örneğin 29 derece Boğa burcunda doğan bir kişi hem Boğa hem de İkizler burcu özelliklerini taşıdığından sürekli bir burçtan diğer burca salınımlar görülür. İki burç arasında sıkışıp kaldığından bazen son derece kararlı ve değişime dirençli (Boğa) bazen de son derece kararsız ve daldan dala atlayan (İkizler) davranışlar sergileyebilir.

Bu nedenle ayağın yere sıkı basması ve inat (Boğa) ile havai ve maymun iştahlı (ikizler) mizaç çatışır. Aynı şekilde bazen bedensel hazlar ve ihtiyaçlar ağır basarken bazen de zihinsel etkinlikler ve entelektüel ihtiyaçlar öne çıkabilir. Kişi bu tezat davranışları dengelemekte sıkıntı çeker.

29 derece Güneş herşeyin merkezinde yer almak ister. Özellikle ateş elementi bir burçta veya öncü evlerde konumlanmışsa önemsenme ve dramatize etme eğilimi son derece güçlüdür. Kötücül (malefik) evlerde konumlanmışsa zor bir hayata veya ağır psikolojik sorunlara zemin teşkil edebilir.

Her halükarda 29 derecedeki Güneş ego, kişilik ve kimlik sorunlarına meyil verir. Kişilik karmaşası yaşatabilir. Sorunlu ya da rahatsız bir baba figürüne karşılık gelebileceği gibi kişinin babası ile olan sorunlu ilişkisini de gösterebilir.

Ateş ve toprak elementinde daha baskın olma eğilimi güçlü olduğundan diktatör bir karakter yapısı ortaya çıkarabilir. 29 derecedeki Güneş bir var olma mücadelesi verdiğinden hayatta kalıcı bir iz bırakmaya çok önem verir.

Dünyadan Örnekler; Jane Fonda Yay (29 derece gezegeni en bol olan yıldız ve aktivistlerden biri), John Travolta Kova, Julıa Iglesias Başak (29 der Güneşin, Terazideki Neptün ve Merkür ile kavuşum açısı kadife sesini açıklar) Honore De Balzac Boğa (29 der Güneş Jüpiter ile kavuşum, Pluto ile kare açısı onu dünyaca ünlü bir yazar yapmıştır) Andre Gide Akrep, Edwin Hubble Akrep (dev teleskopu ile gökyüzünün derinliklerine bakmamızı sağlamıştır)

29 derece Ay; duygusal ihtiyaç ve güvence sorunlarına vurgu yapabilir. Bazı durumlarda en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanabilir. Bakıma, kollanmaya, gözetilmeye muhtaç olabilir. Kadınlık ve annelik teması ağır basabilir. Bir kadın olarak öne çıkabileceği gibi kadınlar ile ilgili mücadelenin de önde gideni olabilir.

Ayrıca 29 derece Ay maziden kalan sorunlara veya genetik aktarımla açığa çıkan rahatsızlıklara işaret edebilir. Bazı durumlarda kişilik bölünmesine "Dr Jekyll ve Mr.Hyde" sendromuna yol açabilir. Özellikle malefik evlerde konumlanan Ay ruhsal karmaşaların göstergesi olabilir. Genellikle 29 derece Ay otomatik pilota sıkı sıkıya bağlı olsa da müthiş bir içgüdüsel zekaya sahiptir. Hisleri ve sezgileri ile yolunu bulmakta ve karanlıkları aydınlatmakta üstüne yoktur. Bir ışık seli gibidir...

Dünyadan örnekler; Simone de Beauvoir Ay Balık (Ay'ın Mars ile de kavuşumda oluşu onun kadınlar konusundaki mücadelesini açıklar) Charles Bukowski Ay Başakta ve açısız (keskin felsefi zekasını gösterir) Frida Kahlo Ay Boğa, Winston Churchill Ay Aslan, Nicholas Culpeper Ay Oğlak, T.C. Ay İkizler (Anaretic Ayın 12 evde oluşu ülkemizde kadınların durumunu açıklayıcı bir örnektir)

29 derece Merkür; konuşma, algılama, iletişim sorunları, disleksi rahatsızlığı görülebilir. Kendini doğru bir şekilde ifade etmekte yetersiz kalabilir. Bazen çok hızlı düşünen, delilik ile dahilik arasında zikzaklar çizen bir beyin yapısına işaret edebilir. Genelde huzursuz ve hiperaktiftir.

En büyük risk "tanrı elçisi" rolünü unutup, "tanrı olma" hilesine başvurmasıdır. Bilhassa malefik evlerde konumlanan Merkür iletişim ve algılama problemlerini artırır. Bazı durumlarda şizofreni veya çoğul kişiliğe neden olabilir. Kendi burcunda, öncü burç ve evlerde zeka küpü göstergesi olabilir.

Dünyadan örnekler; Nicola Tesla İkizler (Yoruma gerek var mı? Bugün bile tüm dünya onun dehasının ürünlerini kullanmakta), Franz Shubert Kova (Merkür, Pluto ile kavuşumda) Gustave Flaubert Akrep, Latife Uşakki İkizler (Atatürk'ün ayrıldığı eşi ve yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in yeğeni) Michelangelo 28 Kova 42 dak, Barış Manço 28 der Oğlak 48 dakika ile 29 derece olarak kabul edilebilir (1)

Ayrıca D.Rockefeller'in Merkür'ü 29 derece Yengeç burcunda olduğundan bu nokta "milyoner derecesi" olarak nam salmıştır.

29 derece Venüs; sevgi ve ilgi açlığı çekebilir, görülme ve onaylanma ihtiyacı  yüksek olabilir. Bu yoğun açlık duygusu sağlıklı yollardan giderilemediğinde 29 derecedeki gezegen ilişkilerde kan emici bir vampire dönüşebilir. Sevgisi ile karşısındakini hırpalayabilir ve boğabilir.

Anaretic Venüs güzelliğe, modaya, estetiğe veya zevk-i sefaya aşırı düşkün olabilir. Yeterince güzel ve cazibeli olmadığına inandığından estetik ameliyatlara düşkün olabilir. 29 derece Terazi veya Balık burcundaki Venüs parlayan bir yıldız da olabilir. Estetik ve güzel sanatlarda büyük başarı getirebileceği gibi bir müzik dehasını da açığa çıkarabilir.

Dünyadan Örnekler; Wolfgang Mozart Kova, Oktay Sinanoğlu Balık (Sabit yıldız Scheat ile kavuşumda),Elvis Presley Oğlak, Alexander Fleming İkizler, Heinrich Himmler 28 der Aslan 56 dak, Grace Kelly 28 Terazi 51 dak, Marilyn Monroe 28 der Koç 45 dakika ile 29 derece olarak kabul edilebilir.

29 derece Mars; kendini öne sürme ve agresif davranışlarıyla dikkat çekebilir. Şiddete yatkın olmasına rağmen patlayıcı öfkesini inkar edebilir. Özellikle Terazi burcundaki Mars barışçıl olduğunu savunsa da çoğunlukla yaptığı şey barışı sabote etmek olabilir. Mars Yengeçte son derece çekingen ve ürkek bir görünüm sergilese de duygusal açıdan tam bir şantajcı olabilir. Mars su elementi burçlarda alkolizme meyillidir. Sünger gibi içebilir. Ateş veya toprak elementi burçlarda gözü pek bir kahraman olabileceği gibi kasıp kavuran bir diktatör de kesilebilir. Mars Akrepte muazzam bir stratejist veya kan içici vampir olabileceği gibi Balıkta tipik bir Don Juan ya da şehit düşen bir askeri figür olarak karşımıza çıkabilir. İkizler de müthiş bir zihin kaşifi ya da bir Kazanova portresi çizebilir.

Dünyadan örnekler; Paul Cazanne Başak, Galileo Boğa (engizisyon mahkemesi onu sapkın ilan edip ömür boyu ev hapsine mahkum ettiğinde siz inanmasanız da Dünya yine de dönüyor diye içinden söylemiştir) Jane Fonda 29 Kova, Edith Piaf Mars 28 der Aslan 50 dak, Barbara Streisand 28 der İkizler 51 dakika ile 29 derece sayılır.

29 derece Jüpiter; en güçlü süpernova patlaması olasılığına sahiptir. Neyi var neyi yoksa ortalığa saçabilir. Tıpkı Peyami Safa'nın romanında dikkat çektiği gibi;

"Ne şuursuz cömertlik! Tüm sırlarını sebil etti!"

Büyük oynamaya yatkın olduğundan bir kumarbazı, bir puf böreği karakteri ya da guru pozlarındaki bir sahtekarı gösterebilir. Her halükarda bir büyüklük komplesine zemin teşkil eder. Lüks ve ihtişam saplantısı olabilir. Son derece dogmatik ve yargılayıcı olabilir. Had safhada tembel ve macera düşkünü olabilir. Bazen yel değirmenleriyle savaşan bir Don Kişot'a nadiren de başı göğe eren birine karşılık gelebilir. Olağanüstü başarıların göstergesi de olabilir.  

Dünyadan örnekler; Bob Dylan Boğa, F.Scott Fitzgerald Aslan (Muhteşem Gatsby romanı) Anne Frank Boğa (Küçük bir kızken II.Dünya savaşının acı gerçekleri ile yüzleşmiş ve tuttuğu günlük sonradan yayımlanmıştır), Victor Hugo Aslan(R), Prens Charles Yay, Sigmund Freud Balık (Psikanalizin temelini atmıştır) Galileo Yengeç (Dünyanın evrendeki adresini değiştirmiştir) Tina Turner 28 der Balık 52 dakika ile 29 derece sayılabilir.

29 derece Satürn; temelinde büyük otorite korkusunun yatığı otorite sorunlarına vurgu yapabilir. Kendini paralayarak öğreten bir öğretmene de karşılık gelebilir. Bir diktatör figürü ortaya çıkarabileceği gibi majör depresyona yatkınlık da verebilir. Genelde olağanüstü bir dayanıklı ve direnç göstergesidir. Fazla dünyevi bir yapı, katı yüreklilik ve gaddarlık özellikleri öne çıkabilir. Tırmanma içgüdüsü son derece kuvvetlidir. Zirve takıntısı yüksek olduğundan "tek adam" rolü onun için biçilmiş kaftan gibidir. Yalnızlığa yazgılıdır.

Dünyadan örnekler; Orson Welles İkizler, Heinrich Himmler Yay (Ağır insanlık suçu işenmesinde önemli rolü olan Nazi subayı), Okan Bayülgen Kova, Jane Fonda 28 der Balık 41 dakika ile 29 derece sayılabilir.

29 derece Uranüs; ani patlamalara, akla hayale gelmeyen çılgınlıklara yol açabilir. Son derece sıradışı, marjinal davranışlara kayaabilir. Ütopik fikirler verebilir. Devrinin çok ilerisinde bulunduğundan toplumdan tecrit olabilir. Hayatı alt üst etme potansiyeli yüksektir. Bünyesi yüksek bir elektrik akımı ile yüklü olduğundan temas ettiklerini çarpabilir. Genelde 29 derecedeki Uranüs içinizdeki yüksek patlayıcı bir enerjiye işaret eder. Bu bir keşifle, icatla taçlanabileceği gibi kişinin aklını başından da alabilir. Kişiyi uyumsuz, tutarsız, sağı solu belli olmayan güven vermeyen biri de yapabilir.

Dünyadan örnekler; Leonardo DiCaprio Terazi(Uranüs Merkür ile partil kavuşumda ve iki gezegenin birbiri dışında başka gezegenle açısı olmadığından düet gezegen konumunda), Jules Verne Oğlak (Bilim Kurgunun babası olarak bilinir) Salvador Dali Yay (r), Prens Charles İkizler (r), Lev Tolstoy 28 der Oğlak 42 dak (r), Marilyn Monroe 28 der Balık 59 dk (8.evdeki Uranüs'ün,kötücül etkileri ile bilinen sabit yıldız Scheat ile kavuşumu ani ölümünde rol oynar) Barbara Streisand 28 Boğa 49 dak (Uranüs partil kavuşum Satürn)

29 derece Neptün; büyük sürükleniş, önlenemez kayıplar, hiç dinmeyen karmaşa, yanılsama ve aldanışları gösterebilir. Alkole ve anesteziye karşı dayanıksızlık verebilir. Kişi daldığı rüya, uyku ya da masaldan uyanıp gerçek dünyaya dönmekte zorlanır. Bazen de altın doz morfin işlevi görebilir. 

Genelde kişiyi inanılmaz derecede rafine ederek son derece ince ve naif biri yapabilir. Güzel ve estetik sanatlarda büyük ilham kaynağı olabilir. Özellikle sinema sanatı Neptün gezegeni ile bağlantılı olduğundan bu alandaki özel yeteneklere işaret edebilir.

Dünyadan örnekler; Gregory Pack Yengeç (r), Barbara Cartland İkizler (Aşk romanları ile ünlü yazar), Johannes Brahms Oğlak (r), Heinrich Himmler İkizler (Onca insanı gaz odalarında ölüme yollaması 29 derece Neptün'ün olumsuz yansımasına örnektir), Frederick Engels Yay, Nazım Hikmet Ran İkizler (r), Ahmed Hamdi Tanpınar İkizler, Anne Frank Neptün 28 der Aslan 53 dakikada olup Ay ile kavuşumda,

29 derece Pluto; nükleer reaktör gibidir. Çok ağır ve sancılı dönüşümleri gösterebilir. Dünyaya damgasını vuran başarı öykülerinde baş rol oynayabilir. Bir ölüm kalım mücadelesine, güç ve acizlik teması deneyimlerine karşılık gelebilir. Uzun bir nekahet evresini temsil edebilir. "Ya hep ya hiç " tavrının en bariz göstergesidir. 29 derece Pluto bir nevi "Alacakaranlık Kuşağı" simgesidir...

Dünyadan örnekler; David Copperfield Aslan (Anaretic Pluto, Satürn ve Ay Düğümleri ile kare açıda) Johan Wolfgang Goethe Akrep (Yazarın kendi kaleminden ölümden dönerek doğma öyküsü bulunmaktadır) Guy de Maupassant Koç (r), Mary Shelley Kova(Hem anaretic hem retro Pluto ile Merkür'ün 28 Başak 44 dak oluşu Frankenstein romanının dünyada ses getirmesini açıklar), Halide Edip Adıvar Boğa, Jane Fonda 29 Yengeç, Alexander Fleming Boğa, Louis Pasteur 28 der Balık 55 dak, Pablo Picasso 28 der Yengeç 47 dak(r), Abdülhak Hamid Tarhan 28 der Koç 51 dak (r) ile 29 derece kabul edilebilir.

29 derece Chiron; centaur grubundan Chiron doğum haritası yorumlarında yer aldığından anaretic derecesi de dikkate alınmaktadır. Doğum haritası incelemelerimde 29 derece ve 0 derecedeki Chiron'un ciddi hastalık ve ölüm vakalarında önemli rol oynadığına tanık oldum. Genelde kişiliğin sağaltılmasında, ölümcül bir hastalıkla ile dönüşüm temasına ya da çok sevilen birinin acı kaybı ile yaşanan sancılı büyüme öyküsüne işaret edebilmektedir.

Dünyadan örnekler; Cevin Costner Oğlak (Güneşi ile kavuşumda), Andre Gide Balık, John Kennedy Balık (Sheat sabit yıldızı ile kavuşumda), George Washington Koç, Filiz Akın Aslan(r), Yaşar Nuri Öztürk Yay (r),

29 derece Ay Düğümleri; genelde asc, mc, vertex, ay düğümleri, şans noktası vb referans noktaları anaretic derece değerlendirmelerinde kullanılmasa da ben dikkate alıyorum. Çünkü anaretic düğümler çok şey anlatıyor özellikle Güneş, Ay gibi ışıklar başta olmak üzere bir gezegen ile kavuşum yapıyorsa titizlikle incelenmeli. Genellikle Gad geçmişten gelen hatalı kodlamalara, ciddi hastalıklara vurgu yaparken, Kad kişinin hayat yolunu bulmakta yaşadığı karmaşalara, sıkıntılara işaret etmekte. Her halükarda ay düğümleri kişinin büyüme ve gelişme yolculuğundaki önemli sınavlara karşılık gelmektedir.

Dünyadan örnekler; Bob Dylan Kad Balık, Greta Garbo Kad Aslan, Prens Harry Kad Boğa(s), Latife Uşakki Gad İkizler (Merkür+ Güneş+Neptün ile stellium açı kalıbında ve Merkür doğum haritasının dizpozitörü-Latife Uşakki hem 29 derece hem 0 derecelerin bol olduğu bir doğum haritasına sahip. Bir sonraki yazımızda ona daha fazla yer vereceğiz.

29 derece Şans Noktası; iki ucu keskin anaretic enerjinin belki de en kuvvetli yansıdığı referans noktası... Özellikle sert bir transit bu noktaya temas ettiğinde son sözü söyleyebilir. Kişinin lehine de aleyhine de çalışabilir. Özellikle şans noktası malefik evlerde konumlanmış ve hayati ışıklar başta olmak üzere bir gezegen ile sert açılarda ise yazgısal önem taşıyabilir.

Dünyadan örnekler; Sophia Loren Oğlak (Güneşi ile üçgen açıda olduğundan bu ona dünya sinemasında kalıcı bir şöhret bahşetmiştir), Barbara Streisand Yay, Elizabeth Taylor Balık, Rudolph Valentino Kova, John Kennedy Oğlak, Frederick Engels Terazi, Tina Turner 28 der Terazi 57 dak, Alaxander Graham Bell 28 der Başak 55 dakika ile 29 derece sayılabilir.

Ayrıca 29 derece gezegenin yönü de önemlidir. Direkt, retro  veya durağan oluşu ayrı bir hikaye anlatır. Anaretic gezegen direkt harekette ise bir sonraki burca geçip ilerlediğinde kişi bir bocalama evresi geçirse de hayatla daha kolay baş edebilir. Yeni bir burcun taze enerjisiyle daha kolay motive olabilir.

Geri giden anaretic gezegen bulunduğu burcun en zayıf olan son derecelerine kaydığından bezginliğe ve yılgınlığa yol açabilir. Bazen içinde gömülü cevhere ulaşabilir bazen de içinin derinliklerinde kaybolabilir...

Durağan anaretic gezegenin yönü ileriye dönükse bir süre olduğu yerde çakılıp kalsa da sonra yeni bir burcun enerjisi ile dolmaya başlayacağından yolunu çizmekte daha az zorlanır. Durağan anaretic gezegenin yönü geriye dönükse bulunduğu yere kök salma, saplanıp kalma durumu ve sonrasında ağır ağır geriye gitme hayatın daha zorlayıcı temalarına karşılık gelebilir. Bu durum haritanın geneli de destekliyorsa patolojik takıntı ve saplantılara yol açabilir.

Geri giden veya geri gitmek üzere durağan olan anaretic derecedeki gezegen dış gezegen ise uzun süre aynı noktada çakılıp kalacağından ve çok ağır hareket edeceğinden son derece sancılı bir gelişim hikayesi anlatabilir.

Sonuçta bir burcun son derecesindeki gezegen ölüm temasıyla yüklüdür. Kış mevsiminin son demine karşılık gelir. Bir adım sonrası (0 derece) ilkbahardır. Var gücüyle çabalasa da sanki hiç bir şey elde edemiyormuş gibi hissetmesi bundandır. Gezegenin ve burcun doğasına göre 29 derece bazen ölüm-kalım savaşına bazen de tohuma inmeye, karanlık ile aydınlığın kesiştiği şafak vaktine karşılık gelir...

Dipnot;

(1) Burçların son 27-28-29 dereceleri artık o burcun etkisinin zayıflamaya başladığı derecelerdir sadece 29 derece son bir hamle ile kalıcı bir iz bırakma psikolojisinin ağır bastığı istisnai bir derecedir. Bu nedenle 40 dakikasından itibaren 28 derece, 29 dereceye bağlanabilir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Fellissa Rose - Sınırda Doğmak

3) Solar Fire Astroloji Programı- Arşiv bilgileri

 

ÖNCEKİ YAZI Memleket İsterim SONRAKİ YAZI Kabak Graten
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın