Eylül Esintisi - SİSTEMİN MERKEZİNDEKİ GÜÇ GÜNEŞ

SİSTEMİN MERKEZİNDEKİ GÜÇ GÜNEŞ

Güneş'in Aslan burcunda seyrettiği şu günlerde, Aslan burcu özelliklerine geçmeden önce Güneş ile ilgili bir kaç önemli bilginin altını çizmekte yarar var.

Aslan burcunun yönetici ışığı Güneş, Dünyamızın da dâhil olduğu yıldız sisteminin merkezidir. Diğer gezegenler onun etrafında belirli bir yörüngede dönerler. Sistem içinde her gezegenin kendine özgü bir çekim gücü vardır, fakat hepsini bir arada tutan, düzeni ve sürekliliği sağlayan yönetici güç Güneş’tir. Güneş en görkemli ısı ve ışık kaynağımızdır, aynı zamanda var oluş ve sıhhatli oluş nedenimizdir. Bize yaşama sevinci, canlılık ve dirilik verir.

Güneş’in astrolojik sembolü ortasında bir nokta olan dairedir. Bu sembol hücreye de benzetilir. Nasıl ki hücrenin ortasında bulunan çekirdek yönetim ve kalıtım merkezi ise, çekirdeğin lideri DNA, etrafındaki organeller ile birlikte emir-komuta zinciri içinde hareket ediyorsa tıpkı Güneş sisteminde olduğu gibi… Bir eşleştirme yapacak olursak yıldız sisteminin merkezi gücü Güneş, “Yönetici ” sıfatı ile DNA’nın ana kumanda masasını, Dünyamızın uydusu Ay ise DNA’nın “Bilgi Hafızası” bölümünü temsil eder. Güneş ve Ay birlikteliği aynı zamanda DNA’nın çift nükleotid dizisine ve sarmal yapısına da karşılık gelir. Bir anlamda hücre, Güneş sisteminin minimum oranda küçültülmüş bir krokisi gibidir

Yeryüzünün bereket kaynağı olan Güneş’in doğuşu ile ilgili olarak Prof. Carl Sagan şöyle der;

“Güneş’in doğuşunu kuşlar büyük bir sevinçle karşılar.

Güneş doğunca ışıkta yüzmeye başlayan tek hücreli organizmalar bile var"

Kısacası yeryüzü ölçeğinde yaşamın var olabilmesi ve sürebilmesi için Güneş vazgeçilemez en büyük enerji kaynağımızdır. Güneş dünyamızın kalbi gibidir. Nasıl ki bedenimizde kalp, kanı vücudun her zerresine pompalıyorsa, kan dolaşımının kesintisiz devir-daimini sağlıyorsa, Güneş de dur-duraksız yer yüzüne yaşam pompalar, canlılık kıvılcımları saçar, yerdeki karıncadan, gökteki kuşa, okyanusun dibindeki tek hücreliden, toprağın altındaki omurgasıza kadar her çeşit canlıya cömertçe yaşam bahşeder.

Güneş; hayattır,

Güneş; canlılıktır,

Güneş; berekettir,

Güneş; yaşam sevincidir...

ÖNCEKİ YAZI AŞK... SONRAKİ YAZI YAKIN- UZAK!
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın