Eylül Esintisi - Tali Açıların Özellikleri

Tali Açıların Özellikleri

Bir doğum haritasında temel açıları büyük şehirlerin ana meydanları gibi düşünürsek tali açılar da bu ana meydanlara açılan ve çeşitli şekillerde bağlanan ara yollar gibidir. Şehrin içinde dolaşırken bu ara yollar fazla dikkatinizi çekmeyebilir ancak bir tepeye çıkıp şehrin panoramasına baktığınızda o çok sayıdaki tali yolların bütünlüğü sağlamada ne kadar önemli rol oynadığının farkına varırsınız...

Geleneksel astrolojik görüş tali açıları zayıf gördüğünden kullanmaz. Ancak ikincil öneme sahip bu açılara modern astrolojik görüş önem verir. Doğum haritası yorumlarında en çok dikkate alınan tali açılara sırasıyla değinecek olursak;

Yarım Altmışlık (Semisextile) Açı; 360/12=30 derece esasına dayanır. Aynı zamanda altmışlık açının yarısına karşılık gelir. Yarım altmışlık açıyı oluşturan burçlar arasında element ve nitelik uyumu yoktur. Önceleri altmışlık açının yarısı olması sebebiyle hafif uyumlu bir açı olarak düşünülmüş fakat sonradan birbirini göremeyen burçlar arasında oluşması sebebiyle gerilimli açı olarak kabul edilmiştir. Yarım altmışlık açı tek başına belirgin bir önem taşımamakla birlikte bazen bağlantı kurulmasında yardımcı rol üstlenir ve diğer açılarla birlikte bütünlük sağlanmasında destekleyici ve teyit edeci bir önem taşır.

Yarım Kare(Semisquare) Açı; 360/8=45 derece esasına dayanan yarım kare açısı aynı zamanda 90 derece kare açının yarısına karşılık gelir. Kare açı kadar ön plana çıkmaz fakat hatırı sayılır bir gerilim yüklediğinden huzursuzluğa neden olur. Dışsal olaylarda baş rol üstlenmese de insan doğasının bilinçsiz yönleriyle bağlantılı adı konulamayan içsel sıkıntılara yol açar. Ancak kişi kendini derin anlamda tanımaya ve karanlık yönlerini dönüştürmeye başladığında 45 derece ve türevlerinin etkisi daha sağlıklı bir çıkış yolu bulur. Kişi bu açıların içten içe kemiren etkisinin farkına vardığında daha az rahatsızlık duyar ve can sıkıntısı hafifler. 45 derece ve türevleri Uranyen astroloji ekolünde başat olarak kullanılır. Günlük hayatta her açının kişiye sağlayacağı bir fayda vardır. Örneğin dar bir alana araba park etmeniz gerektiğinde 45 derecelik açı ile manevra yapmanız size büyük bir kolaylık sağlayıp pratiklik kazandırır.

Bir buçuk kare (Sesquisquare) Açı; 360/8=45x3=135 derece esasına dayanır. Aynı zamanda 90 derece+45 derece= 135 derece yani bir buçuk kareye karşılık gelir. Keplerin kullandığı açılar içinde yer aldığından Kepler açısı olarak da bilinir. 45 derece türevi olduğundan kişiye gerilim, huzursuzluk ve iç sıkıntısı yükler. Bir buçuk kare açı kontrolsüz davranışlara yol açmakla birlikte gene de etkisi bir kare veya karşıt açı kadar şiddetli değildir. Kare ve karşıt açı enerjiyi bloke ederken 45 veya 135 derecelik açılar enerjinin bir miktar dışarıya salınmasına izin verir. Bu sızdırma etkisi sayesinde içte sıkışan enrejiler bir kare veya karşıt açıda olduğu gibi patlayarak dışarı çıkmaz. Hatta biz karmaşık  doğamızın yapısını kavramaya başladıkça bu içten içe kemiren açıları yönetmekte daha fazla seçeneğe kavuşuruz. Geleneksel astrolojik görüş açıları Güneşin merkezi konumuna göre ele alır (1) Modern astrolojik görüş ise Ptolemaios (Batlamyus) açıları ile birlikte Pisagor'un müzik, geometri ve astronomiyi sentezlemesinden etkilenen Kepler'in açılarından da yararlanır. Günümüzde 45 derece ve türevleri Hamburg okulu ve Harmonik astrolojide kullanılmaktadır. 

Birleşmeyen (Quinqunx-İnconjunct) Açı; 360/12=30 x 5=150 derece esasına dayanır. Aynı zamanda 120 derece+30= 150 dereceye karşılık gelir. Birbirine 150 derece mesafede duran gezegenlerin element ve nitelikleri uyumsuz olduğundan bağ kurmakta ve anlaşamakta zorlanırlar. Birleşmeyen açı ilkin hafif uyumlu açılar içinde değerlendirilmişse de sonradan gerilimli açılar kapsamında ele alınmıştır. Ne var ki birleşmeyen açı hala en çok tartışılan açıdır. Geleneksel astrolojik görüş onu kesinlikle bir açı olarak kabul etmezken modern astrolojik görüş tali bir açı olarak dikkate alır. Hatta bu açıya fazlasıyla önem atfeden astrologlar da vardır. Öyle ki onu majör açılar sınıfına dahil eden astrologlardan tutun ona "medium açı" etiketi vurarak yeni bir açı sınıfı icat eden astrologlar da mevcuttur. Kısacası astrologların bu konuda kafası karışık olduğundan birleşmeyen açı astrolojik literatürde henüz tam anlamıyla yerli yerine oturmamıştır...

Birleşmeyen açıda kare ve karşıt açılarda olduğu gibi çatışma ve yoğun stres ifade eden bir aşırılık söz konusu değildir. Ancak nereden kaynaklandığı belli olmadığından nasıl baş edileceği kestirilemeyen, sürekli içten içe kemiren bir gerilim ve huzursuzluk saklıdır. Tıpkı neyin sebep olduğunu bir türlü tespit edemediğiniz son derece rahatsız edici bir kaşıntı, bir batma hissi gibi... Pek çok astrolog birleşmeyen açıyı psikolojik sorunlar, fiziksel hastalıklar hatta ölümle ilişkilendirir. Bir doğum haritasında 6. ve 8. ev çizgileri yükselene 150 derecelik açı yaptığından bu noktada duran gezegenler yükseleni göremez. Geleneksel astrolojide bir gezegenin yükseleni görememesi olabilecek en kötü durumlardan biri olarak tanımlanır ve inconjunct veya aversion adını alır (2) Dolayısıyla 6.ev/Başak burcu- 8.ev/Akrep burcu- 1.ev/Koç burcu enerjileri birbirinin dilini anlamakta zorlandığından bağlantısız kabul edilir. Bu kuralının istisnası Boğa ve Terazi ile Koç ve Akrep burçlarıdır. İlkini Venüs, ikincisini de Mars yönetir (3) Bir doğum haritasında 150 derecelik açının anlaşılmaz etkiler açığa çıkaracağı, geç farkındalık yaratacağı ve geç teşhise neden olacağı görüşü hakimdir. Buradan hareketle 150 derecelik açı sağlık astrolojisinde özel bir öneme sahiptir. Başak burcu /6.ev ile Koç burcu/1.ev enerjileri daha çok fiziksel kusur ve rahatsızlıklara meyil verirken, Akrep burcu/8.ev ile Koç burcu/1.ev enerjileri daha çok psikolojik rahatsızlıklarda rol oynar. Neyseki bu kritik konum çözümünü de içinde barındırır. Başak/6.ev ile Akrep/8.ev arasındaki altmışlık açı bağı birleşmeyen enerjilerin dilini deşifre etme imkanı sunar (4)Başak ve Akrep burcu enerjileri karşı konulmaz bir şekilde parçalara ayırma, kurcalama, düzeltme ve bir çıkar yol bulma dürtüsünü kamçılar, sürekli bir onarma ve ayarlama imkanı tanır. Birleşmeyen açıda bir ritimsizlik ve organize olma güçlüğü bulunduğu doğrudur. Bu nedenle kişiye kısa vadede kesin bir çözüm vaat etmez. Ancak psikanaliz için biçilmiş bir kaftandır. Bu kaftanı kuşanan bir psikanalistin terapi divanına uzandığınızda deriniz yüzülür, ölüp ölüp dirilirsiniz ama kendinizi yeni baştan yaratacak güce kavuşmuş olarak da ayağa kalkarsınız. Acımasızca oyan, deşen, eli neşterli psikanalistlerin kapısında yazan şu düsturu okumadan içeri adım atmayın;

“Eğer en iyi için bir yol varsa, bu yol en kötüye gidene bakmaktan geçer”  (5)

 

Dipnot;

(1) Deklinasyon açıları anlatılırken bu hususa yer verilecektir.

(2) Türkçesi; hiç hoşlanmama, sempati duymama, yıldızı barışmama... Aversion durumunda gezegenler birbirini göremediğinden doğal bir iletişim kuramaz. Bunun açısızlıktan daha zor bir durum olduğunu ileri süren astrologlar mevcuttur.

(3) Günümüzde Akrep burcunun modern yöneticisi Pluto'dur. Boğa burcunun modern yöneticisi ise çoğu astrologun fikir birliği ettiği Dünya gezegenidir. Dolayısıyla geleneksel astrolojik görüş bu durumu bir istisna olarak adlandırsa da modern astrolojik görüşte bu istisna ortadan kalkar.

(4) Açı kalıpları bölümünde bu enerjilerin oluşturduğu konfigürasyonu incelerken bu bilgiler pekişecektir.

(5) Bu söz İngiliz yazar Thomas Hardy'e aittir.

Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan -Astroloji Ders Notları

6) NCGR Eğitim- Astroloji Ders Notları

7) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var olan

 

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Geri Giden Gezegenler SONRAKİ YAZI Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın