Eylül Esintisi - Tali Açıların Özellikleri (2)

Tali Açıların Özellikleri (2)

Doğum haritası yorumlarında yaygın olarak kullanılan tali açıları anlattıktan sonra daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanılan tali açılardan Quintile, Quindecile ve Unnamed açı serilerine biraz yer verelim;

Kepler Açıları; çağdaş astronominin kurucusu Johannes Kepler (1571-1630) ilkin teoloji eğitimi almış daha sonra astronomi ve matematik eğitimi alarak matematik profesörü olmuştur. Dünyayı anlama konusunda geometrinin bir anahtar olduğuna inanan Kepler astroloji ile de uğraşmış ve kralın hizmetinde saray astrologluğu yapmıştır. Astronomide Kepler Yasaları olarak geçen üçlü kuralı bulduğu gibi Pisagor'un müzik, geometri ve astronomiyi sentezlemesinden etkilenerek astrolojik çerçevede Quantile açı serisini  geliştirmiştir.

Şekil1; Keplerin geliştirdiği yeni açı serisinden üç örnek.

Kepler profesyonel bir astrolog olarak "Tertius Intervenies" adlı kitabının giriş kısmında okuyucuya şu uyarıda bulunur;

"Astrolojinin boş inançlar ile karıştırılmaması gerekir, doğanın gizli yolları olabileceği hatırda tutulmalıdır"

1602 yılında "Astrolojinin Kesin Dayanakları "(On the More Certain Foundations of Astrology) adlı kitabı yazmıştır. Bu kitapta astrolojiye dair şunları söylemiştir;

"Her canlıya varlığın anlamını veren doğa bir yardımcı olarak astrolojiyi armağan etmiş ve astronomi ile birleştirmiştir."

Keplerin astrolojiye kattığı yeni açılar Quintile 72 derece, Biquantile 144 derece ve  Sesquisquare 135 derecelik açılardır. Söz konusu yeni açıları gezegenlere göre değil poligonlara yani çokgenlere dayanarak elde ettiği ve kendisine ait olarak bilinen 8 yeni açıya poligonlar çizdiği için Keplerinin bu yeni açılarının astroloji temeline dayanmadığını savunan astrologlar mevcuttur.

Şekil 2;Keplerin geometri,müzik ve astroloji sentezlemesiyle geliştirdiği açılar (1)

Keplerin yeni açıları içinde ağırlıklı olarak kullanılanları;

Quantile açı; 360/5= 72 derece esasına dayanan bir açıdır.

Biquantile; 72x2= 144 derece esasına dayanır. 72 derecenin iki katıdır.

Dairenin 5 sayısının katlarına bölünmesiyle elde edilen bu açıların orbu dar alınır. John Addey,Charles Harvey ve David Hamblin'in quintile açılarla ilgili çalışmaları mevcuttur. 5 sayısı Merkür ve Başak burcu enerjisi ile de ilişkilendirilir. Genellikle quintile açı serisinin kişinin yaratıcılık kapasitesi, kişisel stili ve teknik becerileri hakkında bilgi verdiği söylenir. Zihinsel enerjisi yüksek, bağlantı kurma ve form verme becerisi gelişmiş olan kişilerin doğum haritasında görülebileceği gibi aynı zamanda tanrı vergisi yeteneklerle ilişkilendirildiğinden sanatçıların doğum haritasında da sıkça rastlanır. Örneğin Merkür ile Neptün arasındaki quantile açı imgeleme zenginliği ve yaratıcı düşünceye işaret ettiğinden yazarlık için ideal olabilir.

Sesquisquare; Keplerin kullandığı açılar içinde yer alan 45x3= 135 derecelik açı hakkında bir önceki bölümde bilgi verdiğimiz için burada üzerinde durmayacağız.

Dairenin 5'e olduğu kadar 7 ve 9'a bölünmesini de nadir ve tanrı vergisi yeteneklerle ilişkilendiren pek çok astrolog vardır. Bir doğum haritasında yeni açı serilerinin incelenmesi daha özel bir dikkat ve incelik gerektirir.

Quindecile Açı serisi; 360/15=24 derece esasına dayanır. Zayıf uyumlu bir açı olarak kabul görür. Daha çok takıntılı saplantılı (obsessive-compulsive) eğilim ve bozuklukların dışa vurumunda etkili olduğu düşünülür. İşkoliklik, uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, bedensel imaja veya sekse aşırı düşünlük, kumar veya alış-veriş tutkusu, yeme bozuklukları ve kontrol etme düşkünlüğünde önemli rol oynadığı düşünülür. Özetle bilinçaltından bilince sızmaya çalışan karmaşık konulardan kaçınmak için kullandığımız savunma mekanizmalarına vurgu yapar.

Adsız (unnamed) Açı Serisi; son zamanlarda doğum haritası yorumlarında dikkate alınan bir diğer açı serisidir. Sırasıyla;

Unnamed açı; 360/24= 15 derece esasına dayanır. Kritik durumlar hakkında bilgi verir. Özellikle takıntılı ve saplantılı davranışlar ile ilişkilendirilir.

Bilien açı; 5 x15= 75 derece esasına dayanır. Kötülük, hainlik, ihanet, hırs, keder, dert, bela, tutku, öfke ve delilik durumları ile ilişkilendirilir.

Trilien açı; 7 x 15 = 105 derece esasına dayanır. Aşırı hareketlilik, ihtilaf, çekişme, şoklar ve çarpılma durumları ile ilişkilendirilir.

Tao açı; 11 x 15= 165 derece esasına dayanır. Tuzak, pusu, buhran, donup kalma, harekete geçmekte zorlanma, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek ve krizlerle karşı karşıya kalma gibi durumlarla ilişkilendirilir. Özellikle boşanmış ve hayatının dengesini kurmaya çalışan insanların yaşadığı alt üst oluşlara ve büyük üzüntülere karşılık geldiğinden, Alman astrolog Thomas Ring tarafından "ayrılık açısı" olma ihtimali üzerinde durulmuştur. Reeves ise bu açının sadece bireyin hayatındaki büyük alt üst oluşlar ve hırpalayan zorluklara karşılık gelmediğini, iyi kullanıldığı taktirde büyük destek ve yardımı da gösterdiğini belirtir. Burçların doğal dağılımını gösteren çember içinde 165 derecelik noktanın Başak/Terazi'nin 15 derecelerine denk geldiğini ve bunun da quindecile açının özünü teşkil ettiğini belirtir. Reeves Başak (toprak elementi) ile Terazi (hava elementi) fiziksel olan ile akılsal olanın bileşenini gösterdiği için, Başak; analiz ve özümseme, Terazi; sentez ve işbirliği anlayışının özümsenmesi gerekliliğine vurgu yapar. Eğer bu enerji dinamikleri bilinçli bir şekilde kullanılmazsa kaos ve bozulmalara yol açacağını da ekler.

Tansiyon artıran (kavuşum,yarım kare, kare,bir buçuk kare, karşıt, birleşmeyen) açılar ve tansiyon düşüren (altmışlık, üçgen) açılar ile kıyaslandığında daha geri planda kalan bu tali açılar doğum haritasının bütünlenmesinde önemli rol oynar. Kişiyi olumlu ve tatminkar bir hayat için çalışmaya teşvik eder. Sonuçta her şey doğru bilgilenme ve akıllı seçimlerle ilgilidir (2)

Dipnot;

(1) Kepler açıları ile ilgili tablolar Maurıce McCann'ın Güneş ve Açıları adlı kitabından örnek teşkil etmesi amacıyla alınmıştır.

(2) Tali açılar ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için hem daha çok araştırmak hem de doğum haritaları üzerinde bolca sınamak gerekir.

Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan -Astroloji Ders Notları

6) NCGR Eğitim- Astroloji Ders Notları

7) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var olan

8) Yavuz Unat - İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi

 

ÖNCEKİ YAZI Dünya Emekçi Kadınlar Günü SONRAKİ YAZI Koç Burcu Doğa Takvimi
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın