Eylül Esintisi - Temel Açıların Özellikleri (2)

Temel Açıların Özellikleri (2)

Majör açıları tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Üçgen ()Açı; 360/3=120 derece esasına dayanan üçgen açı iki gezegen birbirine 120 derecelik bir mesafede bulunduğunda oluşur. Üçgen açı aynı elementi paylaşan burçlar arasında meydana geldiğinden destekleyici ve rahatlatıcıdır. Enerjiler engelsiz aktığından uyumludur. Hoşlanma ve mutluluk ifade eder. Ancak kolaylık sağladığından rehavet ve tembelliğe de meyil verir. Üçgen açılar kişinin doğuştan getirdiği yetenekleri zahmetsizce sergilemesini sağlar. Motive eder ve şifa verir. Kabullenici ve pekiştiricidir. Haz  duymayı ve doyuma ulaşmayı sağlar. Ancak zorluk ve engel çıkarmadığından büyümeyi geciktirebilir. Gerilim ve baskıdan yoksun oluşu geç olgunlaşmaya neden olabilir. Üçgen açının nimetlerinden doğru yararlanabilmesi için kişinin bilinçli bir çaba göstermesi gerekir. Genelde bir doğum haritasında üçgen açı bolluğu kolay yolu seçen, mücadele etmekten hoşlanmayan bir yapıya işaret eder. Kişinin kendine has bir özellik veya yeteneğinin farkına varabilmesi ancak kare veya karşıt açıların devreye girmesi ile mümkün olabilir. Hayat pek çok şeyi gümüş tepsi içinde sunduğundan sahip olduğu şeyler kişiye son derece olağan gelir. Oysa dışarıdan bakan bir göz için sanki hayat o kişiye iltimas geçiyormuş, bol keseden kısmet ve şans dağıtıyormuş gibi gelir.

Güneşin yaptığı üçgen açılar büyük bir önem taşıdığından altın üçgen olarak adlandırılır. Bilhassa Güneş-Mars üçgeni nadir görülen bir üçgendir. En büyük hayat kaynağı Güneş ile tükenmez hareket kaynağı Mars arasındaki bir üçgen açı sürekli bir dinamizm sağlar. Kişiye sıhhat ve zindelik bahşeder. Bir doğum haritasında Güneş üçgenleri hayat enerjisinin sorunsuz akışını sağladığından bir nevi hayat sigortası gibidir. Bu nedenle sağlık astrolojisinde üçgen açılar bedendeki sistemler veya organlar arasındaki rahat ve uyumlu enerji akışına karşılık gelir.

Kare ()Açı; 360/4 =90 derece esasına dayanan kare açı iki gezegen birbirine 90 derecelik bir mesafede yer aldığında meydana gelir. Kare açı birbiriyle uyumsuz elementler fakat aynı niteliğe sahip burçlar arasında meydana gelir. Bu nedenle 90 derecelik kare açı kendisinin iki katı olan 180 derecelik karşıt açıdan daha fazla gerilim üretir. Evet, karşıt açı da kare açı gibi gerilimli bir açıdır. Ancak uyumlu element ve aynı niteliği paylaşan burçlar arasında oluştuğundan diyalog ve uzlaşı fırsatını da bünyesinde barındırır. Kare açıda ise daima bir baskı, sürtüşme, engel ve anlaşmazlık vardır. Genellikle önce bir gezegen dayatır diğeri siner, sonra tam tersi olur. Bazen de iki gezegen aynı anda hücuma geçer ve büyük bir çatışma açığa çıkar. Kare açı yapan iki gezegen köprü üzerinde karşı karşıya gelen iki inatçı keçi gibi tostlaşır, birbirinin yolunu keser ve uzlaşmaya yanaşmaz. Kare açı enerjinin serbestçe akışını engellediğinden bloke edicidir ama aynı zamanda koruyucu bir özelliği de sahiptir. Kişi farkına varmasa da bazı şeylerin olmasına izin vermeyerek onu belalardan uzak tutup korur. Üçgen açıda hayat kişiye bir şeyler sunar. Kare açıda ise kişi hayata bir şeyler katar. Ne bedava ne veresiye yoktur! Her şey emek sarf ederek ve ter dökerek kazanılır. Sürekli bir gerilim kaynağı olan kare açı keskin kenarlı, sivri köşeli rahatsız edici bir enerjidir. Hiç bir zaman kişiye huzur ve barış vaat etmez. Birbiriyle çatışan enerjiler aynı zamanda kişiyi harekete geçirir, kesin bir sonuca varmasını ve başarıya ulaşmasını sağlar. Durmadan kişiyi sıkıştırır ve hep bir şeyleri yapmaya mecbur bırakır. Burnunu fena sürterek kişiyi gelişmeye ve büyümeye zorlar. Yokluğu olgunlaşmayı geciktirdiğinden kişiyi toy bırakabilir. Doğru kullanılamayan bir kare açı kişiyi kilitleyerek hiç bir şey yapamaz hale sokabilir. Üretkenliği önleyebilir ve blokajlara sebep olabilir. Kare açı bir eylem açısı olduğundan kişinin karakterini güçlendirir.

Merkür ile Uranüs arasındaki bir kare açı kişiye keskin bir zihin, hızlı ve heyecanlı bir konuşma tarzı verebilir. Genelde sıradışı bir sözcük seçimini gösterebileceği gibi iletişim kopukluğunu da işaret edebilir. Jüpiter ve Satürn arasındaki bir kare açı genişleme ve daralma evrelerinin peşpeşe geleceğini gösterebilir. Jüpiter'i doğum haritasının bir nevi gaz pedalı, Satürn'ü de fren pedalı gibi düşünürseniz kişinin dur-kalk şeklinde yol alacağını görmekte zorlanmazsınız. Ancak kişi bu açıyı doğru kullanabilecek kadar ehliyet sahibi olduğunda nerede harekete geçmesi ve nerede durup beklemesi gerekeceğini, hayatının hangi döneminde genişlemesi ve hangi döneminde küçülmesi gerekeceğini öğrenir. Kısacası imkanlar musluğu sürekli akmayacağı gibi sürekli de kesilmeyecektir. Sağlık astrolojisinde kare açılar şiddetli seyreden rahatsızlıklara, kalıcı hasarlara, en çok da kronik hastalıklara bazı durumlarda ise devasız hastalıklara karşılık gelir.

Altmışlık () Açı; 360/6=60 derece esasına dayanan altmışlık açı iki gezegen birbirine 60 derecelik bir mesafede durduğunda meydana gelir. Altmışlık açı uyumlu elemente sahip burçlar arasında gerçekleşir. Altmışlık açıda gezegenler birbirine ahenkle bağlanır ve işbirliği yapar. Üçgen açı kadar lütufkar olmasa da altmışlık açı da teşvik edici, bağ kurucu ve kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Üçgen açıda enerjiler kendiliğinden bir uyum ve akış içindeyken, çabalamadan bir şeyler kişinin önüne hazır gelirken, onun yarısı olan altmışlık açıda enerjiler sorunsuzca bağlanmakla birlikte kesin ve kalıcı bir sonuç için kişinin de bir miktar katkıda bulunması ve çaba göstermesi gerekir. Bir doğum haritasında altmışlık açıların bolluğu hevesle bir araya gelme, arkadaşlık kurma ve birbirine fayda sağlama olanağı tanır. Ayrıca altmışlık açı kişiye bol fırsat sunar. Altmışlık açının bağladığı kişiler birbirini anlamaya, grup çalışması yapmaya yatkın olur. Ayrıca altmışlık açının ritim duygusunda önemli bir rol oynadığı düşünülür.   

Temel açıları değerlendirirken gözden kaçırmamız gereken istisnai durumlar vardır. Bazen aynı elementi paylaşmayan burçlarda yerleşen gezegenler arasında üçgen açı oluşabileceği gibi aynı elementi paylaşan burçlarda yerleşen gezegenler arasında da kare açı oluşabilir. Bu durum gezegenin bir burcun son derecelerinde iken diğer gezegenin bir burcun ilk derecelerinde konumlandığı zaman meydana gelir. Tam ve güçlü bir enerji bağını göstermediği için bu tür açıya ilgisiz (disassociate) açı denir. Örneğin 28 derece Koç ile 1 derece Oğlak arasındaki üçgen açı gibi oysa normalde ateş ve toprak elementleri birbiriyle üçgen değil kare açı yapar. Benzer şekilde 27 derece Terazi ile 1 derece Kova arasındaki kare açı gibi oysa normalde ikisi de hava elementi olduğundan kare değil üçgen açı yapar (1)

Dipnot;

(1) Açılar konusunu daha iyi kavrayabilmek için açılarla ilgili tüm yazılarımıza hatta elementler ve nitelikler bölümlerine göz gezdirmenizde yarar vardır.

Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan -Astroloji Ders Notları

6) NCGR Eğitim- Astroloji Ders Notları

7) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var olan

ÖNCEKİ YAZI Sanatın Yüceliği SONRAKİ YAZI Hoş Geldin Mart
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın