Eylül Esintisi - Tilkicik (Vulpecula)ve Suyılanı (Hydra) Takımyıldızları

Tilkicik (Vulpecula)ve Suyılanı (Hydra) Takımyıldızları

Tilkicik (Vulpecula) Takımyıldızı:

Tilkicik Takımyıldızı Herkül Ailesine dahil olup kuzey yarım kürenin 4.çeyreğinde yer alır. Gece gökyüzünde 268 derece karelik bir alanı kaplar. +90 derece ile -555 derece enlemler arasında görülür. Pek parlak yıldızlara sahip olmadığından sönük bir takımyıldızdır. En parlak yıldızı “Anser”dIr. Takımyıldız 17.yüzyılın sonunda Polonyalı gökbilimci Johannes Hevelius tarafından adlandırılmış olup herhangi bir mitolojik efsane ile ilişkili değildir.

IAU tarafından adı onaylanan bir yıldıza sahiptir. O da “Anser” dir. Takımyıldızın IAU tarafından üç harfli kısaltılmış adı “Vul” dur.

Ana yıldızları:

Alpha Vulpeculae: geleneksel adı “Anser” dir. “Lucida Anseris” veya “Lukida” olarak da bilinir. Bu ad Havalke tarafından verilmiş olup takımyıldızın Latince adı “Vulpecula cum Ansere“ yani “Tilkicik ile Kaz” tanımlamasından kalmadır. Takımyıldızın ana hatlarının bir parçasıdır. Kırmızı renkli, çift ve değişken dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 4.44

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -0.35

Dünyaya uzaklığı:296.36 ışık yılı

23 Vulpeculae: takımyıldızın en parlak 2.yıldızıdır. Kırmızı-turuncu renkli, değişken dev bir yıldız olup takımyıldızın ana hatlarını oluşturur. Çoklu yıldız sistemine ait olup yeryüzünden çıplak gözle görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]:  4.59

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -0.58

Dünyaya uzaklığı:338.70 ışık yılı

31 Vulpeculae: takımyıldızın en parlak 3.yıldızıdır. Takımyıldızın ana hatlarının bir parçası olmayıp sadece sınırları dahilindedir. Sarı renkli, değişken spektroskopik ikili bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 4.59

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: 

Dünyaya uzaklığı: 188.53 ışık yılı

The Coathanger (Brocchi’s Cluster): Brocch’nin Kümesi yıldız işaretinde yer alan yıldızlar gerçekte birbiriyle fiziksel olarak ilişkili olmayan yıldızların rastlantısal diziliminden oluşur. İsveçli Gökbilimci Per Collinder’in 1931 yılında yayınlanan açık küme kataloğunda Collinder 399 olarak geçer.

Ayrıca Tilkicik takımyıldızının bünyesinde HD 189733 (V452 Vulpeculae), PSR B1919+21, PSR B1937+21 yıldızları da yer alır.

Derin Gökyüzü Nesneleri (Deep Sky Objects):

1)Dumbbell Nebula – Messier 27 (M27, NGC 6853): ilk keşfedilen gezegenimsi bir bulutsudur.

2)NGC 7052: eliptik bir gökadadır.

3)NGC 6820 + NGC 6823: salma bulutsusudur.

4)NGC6885 (Caldwell 37): açık yıldız kümesidir.

Meteor Yağmuru: takımyıldız ile ilişkili bir meteor yağmuru yoktur.

Suyılanı (Hydra) Takımyıldızı:

Su Yılanı (Hydra) Herkül ailesine mensup olup 88 takımyıldız içinde en büyük olanıdır. Güney yarımkürenin 2.çeyreğinde yer alır ve 1303 derece karelik bir alanı kaplar. +54 derece ile -83 derece enlemler arasında görülebilir. Hydra’nın başı Yengeç takımyıldızın güneyinde yer alır kuyruğu ise Erboğa ve Terazi takımyıldızları arasında uzanır. En parlak yıldızı “Alphard” dır.

Takımyıldız ilk olarak gökbilimci Ptolemy tarafından 2.yüzyılda listelenmiştir.  Yunan mitolojisinde Herakles’in öldürdüğü çok başlı canavarı temsil eder (1) Hydra 15 ekvatoral takımyıldızdan biridir. Gezegenleri olan 13 yıldızı vardır.

IAU tarafından üç harfli kısaltılmış adı “Hya” dır. IAU tarafından resmi olarak adlandırılan 7 yıldıza sahiptir. Adları; Alphard, Ashlesha, Felis, Lerna, Minchir, Ukdah ve Zhang'dır.

Ana yıldızları:

Alpha Hydrae: geleneksel adı “Alphard” dır. Arapça adı “Al fard” dan türetilmiş olup “yalnız olan” anlamı taşır. Takımyıldızın en parlak yıldızıdır. Göksel Su Yılanının kalbini işaret ettiğinden Danimarkalı astronom Tycho Brahe bu yıldıza “Cor Hydrae- Yılanın Kalbi” adını vermiştir. Araplar ise onu “Yılanın Omurgası” olarak tanımlamışlardır. Alphard, Regulus ve Procyon yıldızları ile birlikte gökyüzünde bir üçgen oluşturur. Parlak turuncu renkli, değişken dev bir yıldızdır. Çoklu yıldız sistemi olup yeryüzünün ışık kirliliği olan bölgelerinde bile çıplak gözle kolaylıkla seçilebilmektedir (2)

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 1.98

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -1.70

Dünyaya uzaklığı: 177.17ışık yılı

Gamma Hydrae: Takımyıldızın en parlak 2.yıldızı olup ana hatlarını oluşturur. Sarı renkli dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 2.99

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -0.8

Dünyaya uzaklığı:133.84 ışık yılı

Zeta Hydrae: geleneksel adı “Hydrobius” dur. Adının anlamı “Suda yaşayan” dır. Takımyıldızın en parlak 3.yıldızı olup ana hatlarını oluşturur. Sarı renkli altdev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 3.11

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -0.44

Dünyaya uzaklığı: 150.65ışık yılı

Sigma Hydrae: geleneksel adı “Minchir” dir.  Arapça adının anlamı “Yılanın burun deliği” dir. Takımyıldızın ana hatlarını oluşturan turuncu- kırmızı renkli dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 4.44

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]:-0.84 

Dünyaya uzaklığı: 372.76ışık yılı

Epsilon Hydra: diğer adı “Ashlesha” dır. Bu adın anlamı “Kucaklayan” olup aynı zamanda Veda gökbiliminde Ay’ın konaklarından birinin adıdır. Sarı renkli altdev bir yıldızdır. Çoklu yıldız sistemine ait olup yeryüzünden çıplak gözle görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 3.38

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: 0.39

Dünyaya uzaklığı:129.28 ışık yılı

Epsilon 1 Hydra: diğer adı “Zhang” dır. Takımyıldızın ana hatlarının bir parçasıdır. Çoklu yıldız sistemine ait sarı renkli dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 4.11

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -0.43

Dünyaya uzaklığı:263.89 ışık yılı

Lota Hydra: diğer adı “Ukdah” dır. Arapça adı “Düğüm” demektir. Takım yıldızın ana hatlarının bir parçasıdır. Turuncu-kırmızı renkli dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 3.90

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]:-0.63 

Dünyaya uzaklığı:263.25 ışık yılı

Felis Star: diğer adı “HR3923” dir. Kırmızı-turuncu renkli, orta parlaklıkta dev bir yıldızıdır. Takımyıldızın bir parçası olmayıp sadece sınırları dahilindedir. Yeryüzünün ışık kirliliği olmayan bölgelerinden çıplak gözle görülebilir. Felis adı yıldıza eskiden kullanılan Felis takımyıldızının hatırasına hürmeten verilmiştir (3)

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 4.12

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: -1.43

Dünyaya uzaklığı:614.24 ışık yılı

Lerna Star: takımyıldızın ana hatlarının bir parçası olmayıp sınırları dahilindedir. Yörüngesine dönen bir öte gezegene sahiptir. Yeryüzünden çıplak gözle görülmez. IAU’nun 2019 yılında başlattığı bir yıldız ve öte gezegene ad verme yarışmasında bu yıldız “Yunanistan” a tahsis edilmiştir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)- ]: 12.17

Mutlak büyüklük [absolute magnitude (mv)]: 3.92

Dünyaya uzaklığı: 1.457.97ışık yılı

Ayrıca Hydra Takımyıldızı içinde Beta Hydrae, Delta Hydrae, Nu Hydrae, Pi Hydrae ,27 Hydrae, R Hydrae, V Hydrae, U Hydrae yıldızları bulunur.

Derin Gökyüzü Nesneleri (Deep Sky Objects):

1) Messier 48 (M48, NGC 2548): açık yıldız kümesidir.

2)Messier 68 (M68, NGC 4590): küresel yıldız kümesidir.

3) Hydra Cluster: Su yılanı bir gökada kümesidir.

4) Southern Pinwheel Gaslaxy – Messier 83 (M83, NGC 5236): Güney Fırıldak Gökadası çubuklu sarmal bir gökadadır.

5) Ghost of Jupiter – NGC 3242 (Caldwell 59): Jüpiter’in Hayaleti gezegenimsi bir bulutsudur.

6) NGC 3109: sarmal veya düzensiz bir gökadadır.

7)NGC 3621: sarmal bir gökadadır.

8) Tombaugh’s Globular Cluster- NGC 5694 (Caldwell 66): en eski küresel yıldız kümelerinden biridir.

9) NGC 3054: bir ara sarmal gökadadır.

10) ESO 510-G13 (PGC 49473): sarmal bir gökadadır.

11) NGC 5078: sarmal bir gökadadır.

12) NGC 3314: bir çift sarmal gökadadır.

13)NGC 4980: bir sarmal gökadadır.

Meteor Yağmurları: takımyıldızla ilişkili iki meteor yağmuru vardır;

1) Alfa Hydrids: 15 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında meydana gelir. Zirve tarihi 20 Ocaktır. Meteor yağmurunun ışıma noktasına en yakın yıldız Head of Hydrus’tur.

2) Sigma Hydrids: 3 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında meydana gelir. Zirve tarihi 12 Aralıktır. Meteor yağmurunun ışıma noktasına en yakın yıldız Minchir’dir. Soluk bir meteor yağmurudur.

Dipnot:

(1) Mitolojide Hydra dokuz başlı bir canavar olarak geçer ve bu başlardan biri ölümsüzdür. Hydra yarı kadın yarı yılan olan canavar Typhon ve Echida’nın babası olan çok başlı dev bir yaratıktır. Başları kesildikçe yerine yenisi çıktığından alt edilmesi zor bir canavardır. Herakles bu canavarı alt etmeyi başarınca Hydra gökyüzünde sadece ölmeyen başı ile tasvir edilmiştir.

(2) Alphard navigasyon için kullanılan 58 parlak yıldızdan biridir. Ayrıca Brezilya bayrağında yer alan yıldızlardan biridir. Antik Çin’de ise “kırmızı kuş” olarak bilinen yıldız işaretinin bir parçasıdır.

(3) 1799 yılında Jerome Lalande tarafından Felis takımyıldızı adlandırmıştır. Günümüzde ise artık bu ad kullanılmamaktadır sadece Felis takımyıldıza atfen Hydra’daki yıldıza bu ad verilmiştir.

Kaynakça:

1) http://www.constellation-guide.com- Vulpecula &Hydra Constellation

2) Wikipedia - Vulpecula &Hydra Constellation

3) http://www.theskylive.com- Vulpecula &Hydra Constellation

4) https:// www.unıversequide.com- Vulpecula &Hydra Constellation

5) https:// www.nineplantes.org. – Vulpecula &Hydra Constellation

6) Mustafa Pultar- Yıldız Adları Sözlü

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Bir Müstesna Kahve Tiryakisi SONRAKİ YAZI
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın