Eylül Esintisi - UFKUN ALTINDAN UFKUN ÜSTÜNE ÇIKARKEN...

UFKUN ALTINDAN UFKUN ÜSTÜNE ÇIKARKEN...

Toplam 360 derecelik Zodyak çemberinin, 0 derece Koç noktasından başlayan yolculuğumuzda 180 derece yol kat ederek Terazi burcuna vardık. Şimdi Dante gibi tam ortasındayız Zodyak’ın. Ufkun altında yer alan Koç- Boğa-İkizler-Yengeç-Aslan ve Başak burçlarını geride bırakıp, Terazi-Akrep-Yay-Oğlak-Kova ve Balık burçlarının hizalandığı ufkun üstüne çıkma aşamasındayız...

Alt yarı küre ile üst yarı küreyi yatay olarak kesen ufuk çizgisinin doğu ucunda yani yükselen (ascendant) noktasında Koç burcu yer alır. Ufuk çizgisinin batı ucunda yani alçalan (descendant) noktasında ise Terazi burcu yer alır. Doğu ufku Güneş'in doğduğu nokta olduğundan Güneş, Koç burcunda yücelir (in exaltation). Batı ufku Güneş'in battığı nokta olduğundan Güneş, Terazi burcunda düşer (in fall). Ufuk çizgisi aynı zamanda Ben merkezli Koç ile Sen merkezli Terazi'nin düetine sahne olan ilk ana eksendir. Koç ateş- öncü bir burç olarak İlkbaharı, Terazi ise hava-öncü bir burç olarak sonbaharı başlatır. Ufkun altında hakim olan Ben/Birim enerjisi iken, ufkun üstünde hakim olan Biz/Bütün enerjisidir.

Esasında Terazi burcunun durduğu yer diğerleriyle karşılaşma noktasıdır. Diğerleriyle karşılaşma, ben olabilmenin temel koşuludur. Terazi burcunun yönettiği yedinci ev bir anlamda ayna evidir. Bu aynada kendini seyreden Ben aynı zamanda Sen'in farkına varır ve aralarında bir ilişki kurulur. Bu ilişki birlikteliğin ön koşuludur, bu sağlanamazsa ilişki ilkel konumu olan kaynaşma (füzyon) halinin ötesine geçemez. Sen ve Ben arasında bir yandan diyalog gelişirken, diğer yandan da Sen-Ben çatışmasının fitili ateşlenir. Sen ve Ben uzlaştığında Biz olur. Hiç şüphesiz Biz olmayı öğreninceye dek ufkun üstü sayısız dualite dansına sahne olur...

Terazi burcunun yönetimindeki yedinci evin geleneksel adı "Evlilik Evi" dir. Bu evin dünden bugüne taşınan konularının başında; evlilik - ortaklık –taahhüt ve açık düşmanlar gelir. Burada söz konusu olan günü-birlik ya da gel geç türü yüzeysel ilişkiler değildir. Sevgi ve güvene dayalı, sorumluluk ve yemin gerektiren yakın birlikteliklerdir. Dostluk ve samimi arkadaşlıklar da buraya dahildir. Doğal olarak ilişkiler arenası Terazi burcunun kendisini geliştireceği önemli bir hayat alanıdır. Terazi bu çalkantılı sularda bir sancağa varana kadar çok yalpa vurur, çok bocalar, çok sallanıp durur. Sallanmak Terazinin kanında vardır...

Çağımızda bilim ve teknikte dev adımlarla ilerleyen insanoğlu ne yazık ki ilişkiler konusunda ilkelliğini hala saklı tutmaktadır. İlişkiler hemen hepimizin kanayan yarasıdır. Terazi’nin ilişkilerde denge kurabilmesi için bir hayli ter ve göz yaşı dökmesi, karanlık yönleriyle yüzleşmesi gerekir. Elbette o öncü bir burçtur ve tüm bunların üstesinden gelebilecek inisiyatife sahiptir. Terazi sadece Zodyak’ın değil aynı zamanda simya sürecinin de tam ortasında yer alır. Bu nedenle peş peşe geçen şu üç Zodyak halkasını çok iyi idrak etmek gerekir çünkü simya safhaları hakkında bilgi verir; (*)

Başak burcu/ altıncı ev süreci; Ayrıştırma (Analiz)

Terazi burcu/yedinci ev süreci; Birleştirme (Sentez)

Akrep burcu/sekizinci ev süreci, Dönüştürme (Metamorfoz)

 

(*) Gökyüzü ile eşzamanlı sürdürdüğümüz bu yıl ki yolculuğumuzun ana teması burçlardır. Bir sonraki yolculuğumuzda burçları ev ve eksen ilişkisi içinde ele aldığımızda bu konular daha iyi pekişecektir.

ÖNCEKİ YAZI EKİM AYI SONRAKİ YAZI ZAMAN TERAZİ İKEN...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın