Eylül Esintisi - URANÜS BOĞA BURCUNDA (2)

URANÜS BOĞA BURCUNDA (2)

84 yıl önce 7.6.1934 yılında Uranüs Boğa burcuna geçmiş ve 15.5.1942 yılına kadar kalmıştır. Tekrar 15.5.2018 de Boğa burcuna geçen Uranüs'ün diğer sabit burçlarla olan etkileşimi;

1) Boğa burcu doğrudan etki (0 derece kavuşum açısı)

2) Akrep burcu karşıt etki (180 derece karşıt açısı)

3) Aslan ve Kova burçları çapraz etki (90 derece kare açısı)

En başta Boğa burcu olmak üzere, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının hayatında bu 7 yıl zarfında bir dizi değişim ve yenilikler olacaktır. Uranüs eskimiş, alışılagelmiş, geleneksel yöntemlerin yerine yeni ve sıradışı yöntemleri yerleştirecektir. Dolayısıyla kurallar çiğnenecek, statüko bozulacak ve tabular yıkılacaktır. Anahtar sözcük "esneklik" dir. Gerekli ölçüde esneklik sağlanamadığında kırılmalar baş göstereceğinden, esnekliği aynı zamanda hayat sigortası olarak da düşünmekte sayısız yarar vardır. Bir önceki yazımızda öznel etkilere ağırlık verdiğimizden bu bölümde Uranüs'ün nesnel etkileri üzerinde duracağız.

Nesnel etkiler;

Önce 84 yıl önceki Uranüs Boğa burcu döngüsünün evrensel yansımalarına kısaca bir değinelim. 18.2.1930 yılında Pluto gezegeninin keşfiyle birlikte dünyada yaygınlaşan ekonomik buhran, 1934 yılında Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle sıra dışı bir hal almış ve nihayetinde 1.9.1939 yılında II.dünya savaşı patlak vermiştir. 16.5.1942 tarihinde Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde II.dünya savaşı (2.9.1945 yılı) sona ermiş ve sonuçları çok ağır olmuştur. Milyonlarca insan savaşta hayatını kaybederken diğer yandan işkence kamplarında utanç verici bir insanlık trajedisi yaşanmıştır. Dahası ilk kez üretilen atom bombası önce Hiroşima'ya sonra da Nagazaki'ye atılarak toplu insan kıyımına ve doğal felakete yol açmıştır. Astrolojik çerçevede ele aldığımızda Boğa burcu enerjisi ile titreşen yaşam içgüdüsünün, yaşam severlik duygusunun ve de doğa ananın onulmaz bir yara aldığını görmekte zorlanmayız. Ya şimdi! 84 yıl aradan sonra yeni bir döngüde bizi neler bekliyor?    

1) Yaşam ile ilgili;

Yüksek bir libido (eros) ile kuşatılan Boğa burcu yaşamı seven ve koruyan biyofilik bir yapı özelliği sergiler. Uranüs'ün bu burçtaki yolculuğu boyunca esas olan şey yaşamın ne kadar değerli ve önemli olduğu hususunda kişinin bilinç düzeyini yükseltmesi ve farkındalığını artırmasıdır. Yeni bir bakış açısı kazanarak yaşamı besleyen ve destekleyen eylemlere dört elle sarılmasıdır çünkü yaşam hakkı en kutsal haktır. Bir önceki döngüde çok ağır sonuçları olan II dünya savaşı yaşanmış ancak insanoğlu gerekli dersleri çıkaramamış olmalı ki hala dünyanın pek çok köşesinde kanlı savaşlar sürmekte, yaşam hakkı yok edilmektedir. Boğa burcu enerjisinin olumsuz özellikleri arasında yer alan maddi değerlere aşırı düşkünlük, gözü doymazlık, tamah, tekelci zihniyet ile birlikte sabit görüşlülük, değişim ve yeniliklere direnç çok dikkate alınmalıdır. Sadece gezegensel döngüler değil, bu güne kadar kaç astrolojik çağ açılıp kapandığı halde insanoğlu bir türlü kendisinden beklenen tekamül seviyesine erişememiştir! Bu koskocaman bir soru işareti olarak hala karşımızda durmaktadır!!!

2) Doğa ile ilgili;

Esasında doğa insanoğlunun en temel kitabı ve en büyük şifa kaynağıdır. Günümüzde doğal yaşam büyük bir tehdit altındadır. Hava, su, toprak kirlenmiş, ekosistem dengesi bozulmuştur. Uranüs transiti boyunca bu konular bizden hızlı ve yaratıcı çözümler beklemektedir. Doğadaki tek canlının insan olmadığı gerçeğini artık kavramak zorundayız. Hayvanlar, bitkiler, ağaç toplulukları, bakteri ve virüs orduları ile birlikte doğa canlı bir organizmadır. Pek çoğumuz bilmese de, anlamasa da doğadaki tüm canlıların bir dili ve iletişim ağı vardır. Gereksiz yere öldürülen her hayvan, ihtiyaç fazlası koparılan her bitki ve kesilen her ağaç bir cana kıymaktır. Hatta bir ağacı usulüne uygun olmayan bir şekilde hunharca budamak bile o cana eziyet etmek, acı çektirmektir. Hızla yok edilen yeşil ve yerden göğe kadar arsızca uzanan beton yığınları, Uranüs Boğa döngüsünün sinyallerini doğru okuyamadığımızda büyük bir zelzele ile tepemize yıkılarak bizi bir böcek gibi ezebilir. Belki de bu sıra dışı döngünün amacı bize tekrardan doğa ananın çocuğu olduğumuzu hatırlatmak ve yeniden doğaya sahip çıkma fırsatı sunmasıdır. Doğayı paylaştığımız tüm canların kendine özgü bir dili olduğunu kavradığımızda onlara çok daha farklı yanaşır ve dünyayı daha yaşanası bir yer haline getirme fırsatı bulabiliriz. Bu fırsatı olumlu veya olumsuz kullanma iradesi insana aittir. Elbette ki yapacağı seçimin bedeline katlanmak şartıyla, zira bilindiği üzere;  

"Kurunun yanında yaş da yanar"  

Uranüs'ün Boğa burcundaki nesnel etkileri bir sonraki bölümde devam edecektir...

ÖNCEKİ YAZI URANÜS'ÜN BOĞA BURCUNDAKİ ETKİLERİ SONRAKİ YAZI URANÜS BOĞA BURCUNDA (3)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın