Eylül Esintisi - Uranüs-Plüton İttifakı

Uranüs-Plüton İttifakı

Plüton’un Kova burcu yolculuğu boyunca Uranüs-Plüton açılarını da izlemek bu 20 yıllık döngüyü daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır.

Uranüs-Plüton en son 1965-1966 yıllarında Başak burcunda bir araya geldi. Bu güçlü birleşimin 1994-1998 yıllarında önce açılan altmışlık açısı ve 2012-2015 yıllarında ise açılan kare açısı gerçekleşti.

Yakın zaman zarfında 2026-2029 yıllarında ise Uranüs-Plüton’un açılan üçgen açısını deneyimleyeceğiz.

2046-2048 yıllarında ise bu iki dış gezegenin karşıt açısı oluşacak. Bu açı yaklaşık olarak Plüton’un Kova burcundan çıkışının peşi sıra gerçekleşecek. Bir anlamda Plüton Kova döngüsünün hasadı toplanacak.

Bu güçlü meydan okuyucu karşıt açıdan sonra Uranüs-Plüton açıları kapanma sürecine girecek.

İlkin 2064-2065 yıllarında kapanan üçgen, 2073-2074 yıllarında kapanan kare ile 2083-2084 yıllarında da kapanan altmışlık açı ile Uranüs-Plüton ikilisi bir döngüyü sonlandıracak.

Bir sonraki Uranüs-Plüton döngüsü ise 2103-2105 yılları arasında Boğa burcunda oluşacak.

Şimdi Uranüs-Plüton döngüsünün 2026-2029 yılları arasında gerçekleşecek olan açılan üçgen açısı üzerinde biraz duralım zira bu çoğumuzun tanıklık edeceği bir süreçte meydana gelecek.

Uranüs’ün Boğa burcundan çıkıp İkizler burcuna geçmesiyle Kova burcunda ağır aksak ilerleyen Plüton arasında oluşacak üçgen açı muazzam bir enerji akışını açığa çıkaracak (1)

İki hava elementi burç arasında meydana gelecek bu uyumlu enerji akışı özellikle Uranüs-Plüton kavuşumu ile dünyaya gelenlerin doğum haritasını güçlü bir şekilde titreştireceğinden rüzgarı arkalarına alıp hızla ilerleyecekler...

Bu hızlı enerji akışı aynı zamanda evrensel düzeyde süper teknolojik gelişmelere yol açacak. Plüton Kova burcu yazımızda bahsi geçen teknolojik gelişmeler hayatımızı süratle değiştirmeye başlayacak. İstesek de istemesek de daha mobilize ve daha dijital bir hayatın içine çekileceğiz (2)

Önce Tr. Plüton’un Oğlak-Yengeç-Koç ve Terazi gibi öncü burçların son derecesinden yapacağı dönüştürücü etkileri öncü evleri de dikkate alarak değerlendirelim (3)

Tr. Plüton kavuşum 29 derece Oğlak burcu+10.ev etkisi;

Kişisel düzeyde: korkularla yüzleşme, toplumsal rolünü başarıyla icra etme ve kendi hayatının efendisi olmayı öğrenme gibi temel konularda kişiyi zorlayacaktır.

Toplumsal düzeyde: devlet idaresi ve kurumları, işverenler, diktatörler, otorite, asayiş, sansür, yaşlı nüfus ile ilgili konularda radikal dönüşümler söz konusudur.

Tr. Plüton karşıt 29 derece Yengeç burcu+4.ev etkisi;

Kişisel düzeyde: kişinin iç dünyasının ihtiyaçlarını karşılaması, duygusal güvenliğini sağlaması, aidiyet hissini sağlamlaştırması ve duygusal çalkantılarla ilgili konular gündemini meşgul edecektir.

Toplumsal düzeyde: vatanını sevme, koruma ve sahip çıkma, aile ve kökler, beslenme ve barınma, emlak piyasası, sığınaklar ve su kaynakları ile ilgili konularda radikal dönüşümler söz konusudur.

Tr. Plüton 29 derece Koç burcu+1.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: kişi kendine giden yolu keşfetme, kendini gerçekleştirme, ilkel ve kaba yönlerini dönüştürme ve de var olabilme mücadelesiyle ilgili konularla uğraşacaktır.

Toplumsal düzeyde: ulusal kimlik, askeri ve polis teşkilatları, acil savunma planı, cesaret ve girişimcilik ile vandallıkla ilgili konularda radikal dönüşümler söz konusudur.

Tr. Plüton 29 derece Terazi burcu+7.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: kişi karşıtları uzlaştırarak senteze varma, eşit ilişki kurma, ılımlılık, esneklik, estetik zevkler ve nezaket geliştirme, sen-ben çatışmaları gibi konularda sınav verecektir.

Toplumsal düzeyde: hak, hukuk, adalet kavramları, diplomasinin tesisi, dış ilişkiler, evlilik ve boşanmalar, barış müzakereleri, sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ile ilgili konularda radikal dönüşümler söz konusudur.

Ortalama 2025 yılına kadar öncü burçların temsil ettiği konular ağırlıkta olup, Tr. Plüton Kova burcu yolculuğuna başladığında ise sabit burçların temsilindeki konular gündeme gelmeye başlayacaktır (4)

Tr. Plüton 0 derece kavuşum Kova burcu+11.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: kişi tabuları yıkma, yönünü tayin etme, özgün ve özgür bir birey olma, sıradan ve farklı olma iklemi ile ilgili konularda sınav verecektir.

Toplumsal düzeyde: ülke yönetiminde akıl ve bilimin referans alınması, sivil toplum örgütleri, ülkenin gelecekle ilgili hedefleri ve kalkınma projeleri, devrimci ve reformist hamleler, insan hakları, hayvan hakları, çevre bilinci, demokrasi, laiklik ilkesi, modern yaşam ile ilgili konularda dönüşüm söz konusudur.

Tüm dünyada özgürlük rüzgarları kuvvetle esmeye, eşitlik ve adalet bayrakları dalgalanmaya başlayacağından bu gidişe ayak uyduramayanları, tarihsel akışta geriye gitmekte direnip, orta çağ anlayışını egemen kılmak isteyenleri büyük hezimetin beklediği de bir gerçektir.

Tr. Plüton o derece karşıt Aslan burcu+5.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: kişi içindeki cevheri açığa çıkarma, kendini gurur duyabileceği şekilde ifade etme, hayat rolünü icra etmek üzere sahne alma gibi konularla birlikte bir de Aslan burcunun olmazsa olmazı ego sorunları ile uğraşacaktır.

Toplumsal düzeyde: eğlence endüstrisi, sahne sanatları, çocuk oyun alanları ve parkları, kumarhaneler, doğum oranları, büyük organizasyonlar, burjuvazi, saraylar, aristokrasi, altın rezervleri, at yarışları ve bahisler ile ilgili konularda dönüşümler söz konusudur.

Bu noktadaki gelişmeler ülkemiz demokrasi tarihi açısından özel bir önem taşımaktadır. Uzun süredir merkeziyet tek kişi yönetiminde takılıp kaldığından bu kez çoğunluk yönetimine evrilecektir. Aynı zamanda şaşaalı saraylar, abartılı itibar anlayışı, lüks harcamalar, gereksiz gösterişler terk edilerek yerini sadeleşmeye bırakacak. Rol kesmek, poz yapmak anlayışı çoğunluğun gerçek ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda dönüşmeye başlayacaktır…

Tr. Plüton 0 derece kare Akrep burcu+8.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: kendi derinliklerine inme, ölüm korkusu ile yüzleşme, cinsel tabuları yıkma, tedavi masrafları, ortak ve hisseli kaynaklar kişinin uğraşmak zorunda kalacağı temel konulardır.

Toplumsal düzeyde: ülkenin borçları, vergiler, ölüm oranları, cenaze ve mezarlık işleri, genelevler, kumarhaneler, suç ve ceza istatistikleri, yer altı suç örgütleri, katiller ve hapishaneler, zührevi hastalıklar, hisseli kaynaklar, yer altı madenleri ile ilgili konularda dönüşüm söz konusudur.

Malum Türkiye’nin burcu Akrep olduğundan bu iki ucu keskin bıçak enerjiler her yanımızı kuşatmış  durumda. Doğru kullanılması oldukça zor olan bu yoğun enerjiler genellikle başımıza dert açmaktadır.

Özellikle yöneten kadroların hile ve entrikaya olan zaafı, manipüle etmeye olan eğilimi ve “belden aşağı” takıntısı bir hayli güçlü olduğundan, yönetme yetkisini eline geçirenler koltuğa yapışıp kaldığından ve istifa etmek nedir bilmediğinden işimiz zordur. Ancak en sert şimşekler ve yıldırımlar bu alana isabet edeceğinden bu arızalı konuların ıslah edilerek dönüştürülmesi elzemdir.

Tr. Plüton 0 derece kare Boğa burcu+2.ev etkisi:

Kişisel düzeyde: öz değer duygusu geliştirmek, öz kaynaklarını işlemek, yaşam sever (biyofelik) bir yapıya sahip olmak, haz düşkünlüğü ve tembellik kişinin yoğun uğraş konularının başında gelecektir.

Toplumsal düzeyde: ülkenin mali tablosu, hazinesi, ulusal kaynakları ve gelirleri, merkez bankası rezervleri, bankalar, borsalar vb para piyasaları, tarım, ekilebilir toprakları, gıda kaynakları, ambarları, Küçük ve büyük baş hayvancılığı gibi konularda dönüşüm söz konusudur.

Gene ülkemiz çerçevesinde ele aldığımızda at gözlüğüyle bakmakta direnenler, çağın akışına ayak direyenler, değişim ve yeniliklere uyum sağlayamayanlar sapır sapır dökülecektir.

Elbette dönüşüm talep eden konular bir geceden sabaha değişmeyecektir ancak Plüton Kova konumunu aynı zamanda bir “Uranüs-Plüton ittifakı" olarak düşünürsek geri dönüşü mümkün olmayan köklü dönüşümler, ani ve tahmin edilemez sert, keskin değişimlerin yaşanması yüksek bir olasılıktır.

“Plüton Kova= Kozmik Tohumlar” olarak formüle edersek. Bir önceki Plüton Oğlak sürecinde hazırlanan toprağa, Plüton Kova sürecinde kozmik tohumlar yukarıdan aşağıya iri dolu taneleri gibi hızla yağacaktır…

Geleceğin dünyası dünün ve bugünün dünyasından çok farklı şekilleneceğinden bu sıra dışı akışa kendini hazırlayamayanlar seri değişimler karşısında afallayıp savrulurken, mümkün olabildiğince yeni dünya düzenini idrak etmeye çalışanlar zorlansalar da ayakta kalabileceklerdir (5)

Tr. Plüton’un yaklaşık 20 yıl sürecek Kova burcu yolculuğunda sabit burçlarda doğan bireylerin kronolojik saatleri bir bir çalmaya başlayınca bireysel yenilenme ve değişim hareketleri artan bir ivmeyle yükselerek evrensel düzeyde dev dalgalanmalara yol açacaktır.

İnsangillerin bu dev dalgaların altında kalmayıp, üstüne çıkabilmesi dileğiyle,

Esen Kalın

Dipnot:

(1) Uranüs Boğa burcundan çıkıp İkizler burcuna geçtiğinde bu süper gelişmeleri ayrıca değerlendireceğiz.

(2) Dikkatli okurlarımız hatırlayacaklardır, hatırlamayanlar da tekrar bakabilirler 2019 yılı sonundan itibaren yayınladığımız astrolojik yazılarda Kova enerjilerinin yükselişe geçeceğini, akıl ve bilimin rehberliğinde ilerlemek gerekeceğine sıklıkla vurgu yaptık. Plüton Kova burcunda ilerledikçe bu uyarımızın ne kadar yerinde olduğunu gözlemle imkânı bulacağımıza inanıyoruz.

(3) Burada verdiğimiz bilgiler Tr. Plüton’u öncü burçların son derecesinde gezegeni bulunanları ve aynı zamanda Tr. Plüton’u öncü evlerde ilerleyenleri kapsamaktadır.

(4) Burada verdiğimiz bilgiler Tr. Plüton’u sabit burçlarda gezegeni bulunanları ve aynı zamanda Tr. Plüton’u sabit evlerde ilerleyenleri kapsamaktadır.

(5) Uranüs Kova burcunda konumunun daha iyi anlaşılabilmesi için yayınladığımız 3 bölümün birlikte okunup değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi I.Cilt- Astrolojik Burçlar

2) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi II.Cilt- Astrolojik Evler 

3) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi III.Cilt- Satürn Kova Burcunda

4) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi III.Cilt- Üç Önemli Gezegen Birleşimi

5) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi IV Cilt- Jüpiter-Satürn Kavuşumu

6)Nazan Öngiden/ Eylül Esintisi IV.Cilt- 2020 Yılını Uğurlarken

7) Nazan Öngiden/Eylül Esintisi IV.Cilt- Jüpiter Kova Burcunda 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Vişneli Browni SONRAKİ YAZI Astrolojik Açıdan Güneş
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın