Eylül Esintisi - Yay Burcu Meslekleri

Yay Burcu Meslekleri

Yay burcu ile ilgili hatırınızdan hiç çıkarmamanız gereken şey kişilik özelliklerinin başına "yüce, yüksek, büyük, engin, geniş..." gibi ön takılardan birini eklemenizdir. Yay burcunun yöneticisi Jüpiter sistemin en büyük gezegeni olup,mitolojide tanrılar tanrısı yüce Zeus'tur...

Tarihsel arka planı; Yay burcu enerjisinin kuvvetle yansıdığı mesleki alanlardan biri felsefe diğeri de ilahiyat yani Tanrı ilmidir. Zeus'un varisi olarak tanrı katına kurulan Yay'ın tanrı ilmini diğerlerine bırakmaya niyeti yoktur. Aynı şekilde üstün özelliklerin toplandığı Felsefe ve Bilgelik konularında da fazlasıyla söz sahibidir.

İnsanın düşünce yapısını etkileyen pek çok büyük filozof yaşadığı çağı aşarak günümüze kadar gelmiştir. Socrates, Platon, Aristoteles, İskenderiyeli Hypatia (antik dönem), İbn-i Sina, Kindi, Bacon (ortaçağ), Spinoza, Schopenhauer (yeni çağ), Nietzsche (19.yy), Erich Fromm (20 yy), M.Foucault, Umberto Eco, Ioanna Kaçuradi  (21 yy) gibi...

Peripatetik Ekolun temsilcisi olan Aristotales'in okul avlusunda gezinerek ders vermesi yani gezenti olması Yay burcu enerjisinin tipik bir yansımasıdır. Yay'ın dar ve kapalı mekanlara tahammülü yoktur. O açık ve ferah mekanlarda kendi iyi hisseder (1)

Yay burcu asalet sultasını Aslan burcu ile paylaşır. Aslan kent soyludur. Kraldır. İmparatordur. Prenstir. Düktür. Markidir. Aslan enerjisi merkezi şehirleri, ihtişamlı sarayları, büyük konakları ve gösterişli sanat mekanlarını kuşatır. Yay ise kırsalın soylusudur. Derebeyidir. Konttur. Barondur. Şövalyedir. Uçsuz bucaksız araziler, görkemli şatolar, büyük malikaneler, katedral ve kiliseler, manastırlar, çiftlikler, haralar ondan sorulur. Derebeyliği (Feodal Beylik) Asiller-Ruhbanlar ve Serflerden oluşur (2)

Yay burcunun deneyim, keşfetme ve olgunlaşma süreci ile bağlantılı olarak en üst sırada Bilgelik gelir. Ancak bilgelik öyle rastgele atanılacak bir makam olmayıp, hak edilerek kazanılacak bir makamdır. Hermann Hesse'nin bilgelik tarifine göre;

"Bilgi bir başkasına aktırılabilir, bilgelikse hayır. Bilgelik keşfedilebilir, bilgelik yaşanabilir, bilgelik el üstünde taşıyabilir insanı, bilgelikle mucizeler yaratılabilir ama bilgelik anlatılamaz ve öğretilemez"

Tüm dinlere ait ibadethaneler, tarikatlar, mezhepler, dini okullar ve dinin ileri gelenleri Yay burcu enerjisi yelpazesinde toplanır. Yarını umursamayan, günübirlik yaşayan, çalıp söyleyip oynayan şen çingeneler de Yay burcu enerjisi hakimiyetindedir (3) Kalaycılar da...  zaten kalay Jüpiter'in metalidir. Sokak çalgıcıları, panayırlar ve sirkler de Yay burcu enerjisi ile titreşir.

Günümüz çerçevesinde; dünden bugüne süregelen felsefe etkisine bakacak olursak büyük düşünür ve filozoflar doğrudan Yay burcu olmasa da gelişmiş Yay burcu enerjisine sahiptir. Hatta Yay enerjisi güçlü kişiler meslek olarak felsefeyi seçmeseler bile hemen hepsinin felsefi yönü güçlüdür. Bu çerçevede felsefe okulları, felsefe eğitim merkezleri, filozoflar, felsefe hocaları ve felsefe talebelerini gösterebiliriz.

İlahiyat etkisine gelirsek ilahiyat okulları, ilahiyat profesörleri ve hocaları, ilahiyat yazarları ve ilahiyat talebeleri Yay burcu enerji yelpazesinde toplanır. Aynı şekilde tüm dinlerin ibadethaneleri; cami,cem evi, kilise, katedral, sinagog, manastır, patrikhane ve din temsilcileri; şeyhülislam, ulema, molla, papa, patrik, haham veya rabbi (4) diğer din görevlileri; imam, müezzin, din veya ahlak öğretmeni, papaz vb. Ayrıca tarikatlar, mezhepler, tekke ve zaviyeler. Din okulları; imam hatip okulları, ruhban okulları vb.

Esasında Yay burcu enerjisi hem felsefi hem dini alandaki bilgeliği simgeler. Burada Jüpiter'in hem Yay hem de Balık burcunu yönetmesi sebebiyle dini alanda Balık burcunun etkisi asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle Arifler, Dervişler, Ermişler, Evliyalar ve Veliler söz konusuysa...

Yüksek öğrenim çerçevesinde üniversite ve akademiler. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, dekanlar, rektörler, yüksek lisans yapanlar, tezi bulunanlar Yay burcu ile bağlantılıdır. Başka bir burç mensubu olsa bile doğum haritasında güçlü bir Jüpiter veya Yay burcu etkisi söz konusuysa gene bu görevleri seçebilir.

Yüksek Yargı organları; yargıtay, yüksek mahkemeler, temyiz kurulu gibi hukuk ve kanunların yer aldığı yüksek yasal merciler Yay burcunun temsilindedir. Yay burcu meslek olarak yargıçlığı seçmese de içgüdüsel olarak yargıladığından ortalıkta bir yargıç gibi dolanabilir. Hukuk çerçevesinde Yay-Terazi karışımı oldukça etkili bir karışımdır.

Yayıncılık alanında özellikle felsefi ve dini yayınlar yapan yayınevleri ile birlikte  turizm, hayvanlar alemi, doğa sporları konusunda veya Roman'ların hayatını konu alan yayınlarda da Yay burcu enerjisi başattır.

Yayılma ve dışa açılma özellikleri ile bağlantılı olarak turizm alanında seyahat acenteleri, tur rehberleri, egzotik diyar gezileri, denizaşırı ülkelere seyahat, doğa yürüyüşleri, izcilik (çadır kurma, ateş yakma) vahşi doğa kaşiflerini sayabiliriz.

Spor alanında başta okçuluk (zaten Yay burcunun sembolü ok ve yaydır) Eski şövalyelik geleneğinden geriye kalan kılıç kullanma sanatı ve eskirim. Ayrıca macera sporları ile kayak ve dağcılık sporlarını ve bu dallar ile ilgili spor hocalığını sayabiliriz.

Mitolojik açıdan Yay burcu bir Centaur varisi olduğundan tüm gelişmiş yanlarına rağmen vahşi bir doğaya sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Kan dökmeye ve can almaya dayandığı için modern toplum anlayışı ile çelişen Avcılık da Yay burcu enerjisi ile bağlantılıdır. Aynı şekilde av hayvanları, av hayvanları dolduruculuğu ve av hayvanları malzemesi satan dükkanlar, avcı kulüpleri, avcı dernekleri de...

Uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, dış işleri bakanlığı, dış temsilcilikler, konsolosluklar da Yay burcu enerjisi ile bağlantılı olup bu hususta da Yay-Terazi karışımı idealdir.

Hava alanları, Hava yolları (özellikle yurt dışı seferleri) pilot, hostes, hava alanı görevlileri. Yay-Koç karışımı, Mars Yay da veya Jüpiter Koçta gözü kara bir savaş pilotu olabilir. Yay-Kova veya Yay-İkizler karışımı paraşütçülük ve balon ile seyahate meyil verebilir.

Lunaparklar, sirkler, panayırlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, vahşi hayvan eğiticileri ve veterinerlik de Yay burcu enerjisi ile ilişkilidir. Yay-Boğa karışımı doğa festivallerinde etkili bir karışımdır. Gönüllü bir çevreci ve hayvan hakları savunucusudur. Yay-İkizler karışımından usta ip cambazları çıkabilir.

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Yay burcunun yarınlara duyduğu inanç sağlamdır. Hayata verdiği değer ve kattığı anlam tamdır. İyimser, hoşgörülü ve coşkuludur. Macera duygusu güçlü, keşfetme, deneyimle ve seyahat etme arzusu yüksektir. Doğuştan bilgedir. Erdemli ve ahlaklıdır. Gelişmiş mizah anlayışı ve pozitif yaklaşımıyla iş ortamında sevilen ve aranılan biridir. Doğasına uygun mesleklerden birini seçtiğinde çok mutlu çalışabilir ve çok başarılı olabilir. Bütün mesele bu noktada düğümlenmiyor mu zaten! Günümüz koşullarında kaç kişi doğasına uygun bir mesleği seçebilme şansına ve olanağına sahip!

Yay burcu tipik bir "Dünya Vatandaşı" dır. Hemen hiç bir yerde yabancılık çekmez. Yeter ki dar ve kapalı alanlara hapsolmasın! Gerisi "Bir abam var atarım nerde olsa yatarım.." felsefesine bakar! Yurt içi ve yurt dışı fark etmez yeter ki gezip dolaşarak çalışacağı bir iş olsun... Genellikle Yay burcunun yapısal özellikleri iki tipoloji çizer.

Biri kalender meşrep; alçakgönüllü ve hoşgörülü, her şeyi boş vermeye, ertelemeye meyilli, komik, rahat, avare ve umursamaz bir tip.

Diğeri ise erdem abidesi; itibara, ahlaka, saygınlığa ve seçkinliğe çok önem veren, yargılayıcı, üst perdeden konuşan, taviz vermeyen, bağışlamayan katı tip. İlk tip daha günübirlik ve sıradan işlerde görülür bazen de boş gezenin boş kalfasıdır. Diğeri ise elit çevrelerde ve yüksek mevkilerde boy gösterir. Ekseriyetle üniversite ve akademilerde doçent veya profesör unvanlarına sahiptir. Hatta bazılarının "hocaların hocası" payesi bulunur. Yüksek yargı mercilerinde kilit rol oynar, yurtdışı temsilciliklerinde ekselansları diye selamlanır ya da dini mertebelerde oturaklı şahsiyetiyle önünde el pençe divan durulur(5)

Yüksek kat, onur, erdem, itibar, şeref payeleri Yay burcunun iki ucu keskin değerleridir. Bu denli ihsan ve lutuf sahibi olmak kolay taşınır bir yük değildir. Bazen kişinin başını büyük belalara sokar. Çoğunlukla tumturaklı ünvan ve şaşaalı mevkilerin içinden büyük yıkımlar çıkar...

Yay burcu iki zıt özelliği bünyesinde barındırır. Bu "alim-cahil" ikilemidir. Bu ikilem devreye girdiğinde bazen şen, şakrak mizacı olura olmaza gülmeye, yerli yersiz şaka yapmaya kayabilir. Aslında aşırı şaka bir cehalet belirtisidir. Başta Oğlak enerjisi olmak üzere yüksek toprak elementi Yay burcunu dengeler ve çalışma hayatı daha istikrarlı seyreder. Yay burcuna Balık ve İkizler gibi değişken nitelikli enerjiler eşlik ettiğinde çok konuşan az iş yapan, kaytarmaya ve dağıtmaya müsait bir yapı ortaya çıkabilir. Bu nedenle Yay-Balık ya da Yay-İkizler karışımı hayli riskli bir karışımdır. Oysa iş hayatı ciddiyet ve disiplin gerektirir. Yay burcunu fazla sıkıp boğmadan fakat çalışmayı da sekteye uğratmadan idare edebilmek biraz maharet isteyen bir iştir. 

Fildişi Kulesi ve "Puf Böreği" metaforu Yay burcunun gölge yanlarını anlamada bize yardımcı olabilir. Gerçek filozof çok az şey bildiğinin idrakindedir ve öğrenmeye bir ömür adar. Bunu yaşamdan el etek çekmeden, insanlarla bağını koparmadan yapar. Sahte filozof ise fildişi kulesine kurulup peşin hüküm verir, durmadan ahkam keser. Hiç bir tecrübesi bulunmadığı konularda uzman gibi konuşur. Kendisini alim, el alemi de cahil sanır. Aynı ekseni paylaşan Yay-İkizler enerjilerinin olumsuz kullanımında fildişi kulesi sendromu sıklıkla yaşanır.  

Puf böreği metaforu Yay burcunun kasıntılığına ve büyüklük hezeyanına karşılık gelir. Vitrinde son derece kabarık duran puf böreği çatal değer değmez dağılıp un ufak olur. Havası sönünce fiyakalı duruşu bozulur. Yay-Aslan karışımı ateş elementini harladığından şişkin bir egoya ve öz güven patlamasına yol açabilir (6)

Yay burcu yöneticisi Jüpiter ve 9.ev bağlantısı; bir sirk gösterisinde taklalar atan veya bir açılış etkinliğinde sizi kahkahalara boğan palyaço muhtemelen Yükselen Yay'dır. Pozitif yaklaşımı ve iyimser doğası ile en üzgün anınızda size bol moral şırınga edip tebessüm ettirmeyi başaran da muhtemelen yükselen Yay'dır. Yaralı bir hayvanı kapıp veterinere koşan veya sancıdan kıvranan bir hayvana maharetle doğum yaptıran veteriner de muhtemelen yükselen Yay'dır...

Onuncu evi kesen Yay burcu ya da Mc ile kavuşan Jüpiter toplumun gözünü kamaştıran parlak bir iş insanı veya kitleleri peşinden sürükleyen karizmatik bir düşünce insanını açığa çıkarabilir. Yay burcunun doğal yönetimindeki 9.evde bir gezegen birikimi mevcutsa uluslararası uçuş yapan başarılı bir pilota veya uluslararası sularda sefer yapan bir kaptana işaret edebilir. 9.evdeki Jüpiter bir filozof veya mollayı da gösterebilir. Bazen 9. evdeki bir Neptün doğum haritasının diğer işaretleri de destekliyorsa yalancı peygamber veya mesih kılığında kitleleri peşine takıp sürükleyebilir. Bazen de dini otoritesini insanları kandırmak için kullanan sahtekar din tacirine dönüşebilir...

Dokuzuncu ev bir nevi "Tanrı katı" olduğundan burada yer alan Jüpiter-Neptün gibi gezegenler muazzam bir sezgisel düşünme ve kehanet yeteneği bahşedebilir ancak olumsuz açılar ağırlıktaysa kişiyi ayartabilir, tanrılık iddiası ve sanrılarını artırabilir. İkizler-Yay- Balık gibi değişken nitelikli burç enerjileri sapmaya uğrağında şizofreni veya çoğul kişilik vakalarına kapı aralayabilir. En hafif etkisiyle insanlarla bağ kurmakta zorlanan, kendi dünyasında yaşamaya ve yalnızlığa meyilli (şizoid) bir yapıya neden olabilir. Bu durum iş hayatında yer almalarını ve verimli olmalarını zora sokacağından iş gücü kaybına ve yetenek israfına yol açar. Yüksek hedefleri olan bir burcun üstün yeteneklerinin heba olmaması için çocukluğundan itibaren çok iyi yönlendirilmesi gerekir. 

Dipnot;

(1) Peripatetik terimi Yunanca Peripathos sözcüğünden türetilmiş olup gezenti anlamındadır.

(2) Derebeylik sisteminin işleyiş biçimi;

Asiller; Feodal beyliği yöneten toprak sahipleridir. Senyörler sınıfı olarak da anılır. Üretim yapmayıp Serflerin üretimden pay alarak geçinirler.

Ruhban sınıfı; güç ve nüfuz sahibidirler. Katolik kilisesine bağlı papaz, rahip, keşiş gibi din görevlilerinden oluşurlar. Kilise feodalizmin şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır.Kilise, Manastır, Kilise arazileri, Kilise ileri gelenleri ruhbanlar sınıfını meydana getirirler. Dinsel ideolojinin hakim olduğu ortaçağda Katoliklerin ruhani lideri Papanın çok büyük yaptırım gücü vardı. Kralları bile aforoz edebiliyordu.

Serfler; Feodal piramidin en altında yer alan en geniş tabakasını oluşturan köylülerdir. Karın tokluğuna çalışır ve ürettiklerini soylular sınıfına verirler. Feodal beye bağlı olduğundan beyliği terk etme özgürlükleri yoktur.

Başlıca Derebeyliği ünvanları;

- Dük - Düşes

- Marki- Markiz,

- Kont - Kontes

- Vikont - Vikontes

-Baron- Barones

Şövalyeler

(3) Burada Çingene sözcüğünün kullanılması kesinlikle bir aşağılama ifade etmemektedir. Eskiden Çingene veya Kıpti şeklinde tanımlanırken sonradan Roman sözcüğü ağırlık kazanmıştır.

(4) Molla; İslam ilahiyatı ve dini yasaları üzerine iyi eğitim almış din bilginidir. Haham=Rabbi; İbranice de "Bilge Adam" anlamına gelir. Yahudi yasalarını bilen ve Tanah'ı iyice öğrenmiş kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu açıklamayı sıradan bir düşünce veya inanç insanı ile bilgelik aşamasına ulaşan düşünce veya inanç insanını ayırt etmek için belirttik.

(5) Yozlaşan iktidar düzeninde üst mevkiler ehliyet ve liyakat esasına göre seçilerek değil, yandaşlık ve akrabalık ilişkilerine göre hak etmeden atanarak verildiğinden artık günümüzde bu kavramların içi boşalmıştır. Bu nedenle yazdıklarımızın gerçek demokrasilerin uygulandığı sistemde geçerli olduğunun altını çizmek zorundayız.

(6) Mesleki bilgilerin pekişebilmesi için web.sitemizde yayınlanan "Zaman Yay İken..", "Jüpiter" ve "Dokuzuncu Ev" başlıklı yazılarımızın okunmasında yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) www.milliyet.com - Feodalizm(Derebeylik) Nedir?

5) wikipedia- Feodalizm

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Nisan SONRAKİ YAZI Kütüphane Haftası
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın