Eylül Esintisi - YENGEÇ BURCU VE OĞLAK BURCU EKSENİ

YENGEÇ BURCU VE OĞLAK BURCU EKSENİ

Gökyüzünü dikey olarak ikiye bölen meridyen çizgisinin en dip noktası IC (Imum Colei), en tepe noktası MC (Medium Colei) olarak adlandırılır. Tepe noktasında Oğlak burcu dip noktasında Yengeç burcu yer alır. Bu iki burç aynı zamanda gündönümü (solstice) noktalarını temsil eder. Yaz gündönümü 21 haziranda Yengeç burcu ile, kış gündönümü de 21 aralıkta Oğlak burcu ile başlar. Eksenin kuzeyinde konumlanan Yengeç burcu ile güneyinde konumlanan Oğlak burcunun niteliği öncü, enerji kutbu negatiftir. Yengeç burcu su elementi olup Ay tarafından, Oğlak burcu toprak elementi olup Satürn tarafından yönetilir. Bu ekseni en iyi açıklayabilecek metaforlardan biri "Ağaç" dır. 4.ev/Yengeç burcu bu ağacın en derine inen köklerini, 10.ev/Oğlak burcu ise bu ağacın en yükseğe uzanan dallarını temsil eder. Bu temel eksen hem kişisel tarihimizi oluşturan "Soy Ağacı" nı hem de eskilerin kutsal kabul ettiği evrensel bir sembol olan "Hayat Ağacı" nı simgeler. Astrolojide 4. ev çizgisi (IC) aynı zamanda ana rahmine karşılık gelir. Tıpta beyinciğin enine kesitinde ak maddenin ağaçsı dağılımı hayat ağacı adını aldığı gibi rahmin servikal mukoza katları da gene hayat ağacı (arbor vitae) olarak adlandırılır. Astrolojik çerçevede Satürn/Ay, Satürn/MC, Ay/MC orta noktaları hem soy ağacımız hem de hayat ağacımız hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Bu eksenin en temel konusu "Büyüme"dir. 4.ev/Yengeç burcu cephesinde psikolojik düzeyde, 10.ev/Oğlak burcu cephesinde sosyal düzeyde büyüme esas olduğundan burası kişinin "psiko- sosyal" düzeydeki gelişimini gösterir. 4.ev/Yengeç burcu enerjileri kişinin iç dünyasının şekillenmesine, duygusal gelişimine, kendini güvende hissetmesine, aile, yuva ve vatan bağlarının tesis edilerek aidiyet hissinin oluşmasına katkı sağlar. 10.ev/ Oğlak burcu enerjileri ise kişinin toplumsal sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesine, mesleğini seçmesine, ebeveyn ve patron gibi otorite figürleri ile etkileşimine ve toplumsal rolünü başarıyla icra etmesine katkı sağlar. Psiko-sosyal gelişim sekteye uğradığında "büyüme durgunluğu" veya "gelişim geriliği" açığa çıkar. 4.ev/ Yengeç burcu cephesinde kişinin duygusal ihtiyaçlarını temsil eden "çocuk benlik" öne çıkarken, 10.ev/Oğlak burcu cephesinde kurallar koyan, eleştiren ve koruyan "ebeveyn benlik" öne çıkar. Çocuk benlik ile ebeveyn benlik arasındaki çatışmaları çözümleyecek olan ise bu eksenin sentezinde en önemli rolü oynayacak "yetişkin benlik" dir. Çünkü kişinin sahip olduğu potansiyelleri açığa çıkarmasının önündeki engelleri ancak sorumlu ve yetkin davranmayı öğrenmiş yetişkin benlik kaldırabilir. Eksenin dengesizliğinde doyurulmamış çocuksu açlıklar ve zaaflar (4.ev/Yengeç burcu) ile ebeveynsel katı kural ve kalıplar(10.ev/oğlak burcu) arasındaki içsel çatışma dışarıya nevrozlar, majör depresif bozukluk (ağır çökkünlük)-  kronik depresif bozukluk-  iki uçlu duygu durum bozuklukları ( manik-depresif )- diğer duygu durum bozuklukları- bağımlılıklar-  kronik alkolizm-intihar, korku ve fobiler olarak yansır.

Büyüme ekseni aynı zamanda "Korku" nun da ana çıkış kaynağıdır. Zodyak’ın en ürkek burçları Yengeç ve Oğlaktır. İkisi de bünyesinde pek çok korku ve fobiyi barındırır. Dipte, karanlıkta kalan enerjiler yüzeye kılık değiştirmiş bir şekilde çıktığından doğru tanımlamak ve sağaltmak kolay değildir. 4.ev/Yengeç burcu cephesinde kabuğundan dışarıya çıkma, dış dünyaya güven duyma ve bağımsız hareket edebilme korkusu ağır bastığından burada öz güven geliştirme ve bağımsız hareket edebilme yetisi kazanma önemlidir. Yengeç burcunun harekete geçme stratejisi ağır ve dolaylı, iletişim tarzı savunmacı ve kinayeli, algısı sübjektiftir. O adeta bir duygu labirentidir. Çok hassas, alıngan ve çabuk küsen bir yapıda olduğundan duygularını açığa vurmaktan korkar fakat şuursuzca duygusal tepkiler vermekten de geri durmaz. Duygusal şantaj ise onun en güçlü savunma silahıdır. 10.ev/Oğlak burcu cephesinde otorite kurma ve başarı sağlama korkusu ağır bastığından burada öz saygının kazanılması ve otorite korkusu ile yüzleşmek önemlidir. Oğlak burcu toplumsal saygınlığı, güvenirliği ve onayı fazlasıyla önemsediğinden itibar kaybetmekten ve ele güne karşı rezil olmaktan çok korkar. Gerçekçi ve kuralcıdır. Sebep-sonuç bağlantısında inatçı ve ısrarcı, kimi zaman dar kafalıdır. İletişim tarzı ciddi ve resmidir. Diğerleri ile arasına kati sınırlar çeker, bazen de şuursuzca ördüğü kalın duvarlar arasına kendini hapseder. Azimli, hırslı, dayanıklı ve başarıya odaklı yapısı toplumsal hayat için adeta biçilmiş kaftan olduğundan buradaki en büyük tehlike onun çalışma hayatından el çekmesi ve sosyal hayatın dışında kalmasıdır.

"Halka-kanca" çerçevesi içinde ele alacak olursak; Yengeç burcunun birine yapışma ihtiyacı ve dış dünyanın zorluklarına onun adına birinin göğüs germesiyle ilgili kancası, Oğlak burcunun yüksek sorumluluk sahibi ve görev insanı olması halkasına takıldığında ikili birbirine mıknatıs gibi çekilir. Oğlak burcunun disipline eden ve forma sokan yapısı, Yengeç burcunun hassas, duyarlı ve peltemsi yapısına güvenli bir sığınak vazifesi görür. Diğer yandan Yengeç burcunun zengin iç dünyası (duygu,düş, hayal, fantezi...) Oğlak burcunun katılıklarının yumuşamasına, sırtındaki kamburun düzelmesine ve nasırlarının iyileşmesine yardımcı olur. Bir otorite tarafından sahiplenilmek ve koruma altına alınmak Yengeç burcunun stresini düşürüp rahatlamasını sağlarken aynı zamanda Yengeç burcunun da sevgi, şefkat ve empati ile sarıp sarmalaması, anaç tavrıyla bakıp beslemesi Oğlak burcunun birini sevme ve biriyle yakınlaşma korkusunu yatıştırıp, ıssızlığını azaltır, kuruyan diz kapağı eklemlerine sıvı takviyesi yapar. Yengeç burcu doğası gereği bağımlılık ve özdeşleşmenin iç içe geçtiği sembiyotik birlikteliklere fazlasıyla yatkındır. Oğlak burcu ise mesafe ve serinliğe ihtiyaç duyar. İkisi de çekingen, sıkılgan ve ürkektir. Bu birliktelikte Oğlak burcu nemden boğulup, sıcaktan bunaldığında kendini en iyi hissettiği yer olan zirveye doğru tırmanışa geçer. Yengeç burcu da kuruluktan takırdayıp, soğuktan üşüdüğünde kendini en iyi hissettiği yer olan sıcak ve güvenli kabuğuna çekilir. Dolayısıyle kıskaç ve boynuz birlikteliği yavan bir "zaruri evlilik" hüviyeti taşıyabileceği gibi, birbirini besleyip büyüten, su ve toprağın bereketi ile "köklenip dal budak salan" zengin bir ilişki potansiyeli de taşır. Elbette iki insanın birlikteliği söz konusu olduğunda en güvenilir bilgiyi composite haritalar ve synastry çalışmaları verir.

4.ev/Yengeç burcu ve 10.ev/Oğlak burcu ekseninin sentezi;

En dipten en tepeye aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bu temel eksenin sentezi sağlıklı bir psiko-sosyal düzeyde gelişip büyümemiz ile mümkündür. Bu ise dışarıdan talep ya da sipariş etmek yerine öz güven ve öz saygıyı önce içimizde tesis etmekle mümkün olabilir. Eğer içsel gelişmemizi yansıtmayan dışsal bir yapılanma içindeysek toplumun gözünü boyama kaygısıyla inşa ettiğimiz kağıttan kuleler ilk rüzgarda savrulup dağılır gider. Ancak gerçek doğamıza uygun bir yapılanma içindeysek senteze varabiliriz.

Kaynakça; 

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

 

ÖNCEKİ YAZI YAŞ ALDIKÇA... SONRAKİ YAZI BAHAR SARHOŞLUĞU MU? MERKÜR-NEPTÜN KAVUŞUMU MU?
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın