Eylül Esintisi - Yod Açı Kalıbını Verimli Kullanabilme Yolları

Yod Açı Kalıbını Verimli Kullanabilme Yolları

"Artık adımları kararlıydı,

Yüreğinde bir mucize olmuştu;

Kendi yolunu bulmuştu" (1)

- Öncelikle Yod açı kalıbının kolektif bilinçdışı ile olan bağlantısını hatırda tutmak gerekir zira bilinçdışı faktörlerin sayısız gizli yollardan kişinin hayatına sızma ve kararlarını etkileme gücü vardır. Bilinçdışı enerjilerin yükü oldukça ağırdır. Her biri ayrı bir yöne çekim kuvveti uygulayan dip akıntılara kapılıp sürüklenmemek ancak farkındalıkla mümkündür. Farkındalıktan yoksun kişi kendini tanımakta ve hayatına egemen olmakta sıkıntı çeker. Başlangıçta Yod açı kalıbı bulunan birinin farkındalığı zayıftır. Yod'un karakteristiği olan birleşmeyen açı gezegenlerin birbirini görmesini perdelediğinden kör noktaları çoğaltır. Kişi ancak yaşadığı krizler vasıtasıyla farkındalık kazanabilir.

-Yodun doğasına hakim olan karmaşıklık ve belirsizliktir. Karmaşıklık ve belirsizlik içinde yüzerken bir hedefe yönelmek zordur. Ancak bu açı kalıbına sahip kişilere yaratıcı enerjinin hangi yöne akacağı semboller ve düşler yoluyla gelir. Bütün mesele bu sembol dilini iyi kavrayıp hayatın mesajlarını doğru okumaktır. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Yod'u olan kişiye bir Pir'in kılavuzluğu çok yardımcı olabilir, aslını sahtesinden ayırabilirse tabii...

- Yod açı kalıbında bir ritimsizlik ve organize olma güçlüğü bulunduğundan kısa vadede kesin bir çözüm vaat etmez. Tanrının parmağının işaret ettiği gizli ereğe yönelmek ve kendini gerçekleştirmek meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolculukta bilinçdışı başı çektiğinden, bilinci şaşırtan ve şoke eden bir yol izleyebilir. Yod'u oluşturan üç gezegeni bir çalgının akortsuz üç teli gibi düşünün. Kişi bu üç teli akord etmeyi başardığında bozuk sesler çıkaran çalgısı, Tanrı Apollon'un Orpheus'e hediye ettiği büyüleyici sesler çıkaran altın lire dönüşebilir. Böylece kişi hiç beklemediği bir anda hayatın hediyesini kucağında bulabilir. Bu da ona Tanrının parmağının eşsiz bir hediyesi olur. Yod kalıbına sahip kişinin yapması gereken en önemli şey Jung'un da altını çizdiği gibi; "Ruhunun konuşmasına izin vermektir..."

-Yod açı kalıbı olan bir kişi hayatının ilk yarısında psişik hamlık içindedir. Henüz duygularının bütün zıtlıklarını kucaklamaya hazır değildir. Genellikle kişiye derin bir uyku veya hareketsizlik hali hakimdir. Hatta bir ömürü uyku sersemliği içinde geçirenler de mevcuttur. Eğer doğum haritanızda odaklanmış (focusse) yod veya çifte (double) yod açı kalıbına sahipseniz daldığınız uykudan uyanmanız daha erken olabilir. Düz yod kalıbına sahipseniz apeksteki gezegenin karşı (refleks) noktasına bir dış gezegen (bilhassa Uranüs) geldiğinde farkındalığınız artabilir. Her halükarda Yod kalıbı olan biri için astroloji veya psikoterapi gibi kişinin kendisini derinliğine tanımasına yardımcı olacak sistemlerden yararlanmak gözle görülür bir iyileşme sağlar...

-Yod açı kalıbı bulunan biri gerek eğitim gerekse çalışma hayatında kendi ritmine ve öğrenme tarzına uygun bir programa ihtiyaç duyar. Kişiye istemediği veya uyumlanamadığı bir yol ve yöntem kesinlikle dayatılmamalıdır. Genel geçer kurallar ve metotlar onun sıradışı zekasına, özel yeteneklerine ve birkaç işi bir arada yapabilme becerisine cevap veremez. Bu nedenle Yod açı kalıbına sahip biri kendine has yollarla üretime teşvik edilmeli, sistemin kurbanı haline getirilmemelidir. İronik olansa; en iyi öğretmenin gene kendisi olmasıdır!  

- Yod açı kalıbı bulunan kişide dinmeyen bir sızı, kesintisiz bir huzursuzluk ve yatışmayan bir gerilim göze çarpar. Kaynağı müphem olan bu süreğen hislerin ömür boyu kişiye eşlik edecek olması kolayına katlanılabilecek bir durum değildir. Ne var ki bu açı kalıbında esas olan nereden geldiği ve nereye gideceği belli olmayan tedirgin ruh hallerini kabullenip, birlikte yaşamayı öğrenmektir. Bu teşhisi zor duyumlara acele ile yüzeysel çözümler bulmak yarar yerine zarar verir. İnkar veya red mekanizması devreye girdiğinde ise kişi psiko-somatik rahatsızlıklara tutulabilir. Bu riske fazlasıyla açıktır...

-Esasında Yod açı kalıbı genetik geçişlerle nesilden nesile aktarılan duygu, düşünce ve davranış kalıpları ile bağlantılıdır. Mümkün olabildiğince geriye giderek ailenin bir "yod ağacı" şemasını çıkarmak kendi yod açı kalıbınızın gizini keşfetmekte size büyük  katkı sağlayabilir. Ailenizde yod açı kalıbı bulunan bireylerin karakteri ve yaşam öyküsü hakkında bilgi edinmek, bu kişilere ait belirgin yetenek ve kemikleşmiş sorunları tespit etmek size hangi özelliklerinizi törpülemeniz ve hangi özelliklerinizi parlatmanız gerektiği hususunda kılavuzluk edebilir. Özellikle apeksteki gezegene bakın zira o gezegenin olumsuz özellikleri kişide baskın olur ve aileden aldığı genetik geçişe işaret eder yani çoğunlukla kişi apeksteki gezegen vasıtası ile aileden aldığı olumsuz özellikleri  sürdürür. Ailenin Yod ağacını incelediğinizde mutlaka sizinle ortak gezegen, burç ya da referans noktası (bazen asteroit) bağlantısını yakalayabilirsiniz. Böylece devraldığınız genetik malzemeyi sağlıklı bir şekilde elemeye tabi tutup, yeniden düzenleyerek bir sonraki nesle daha kaliteli bir aktarım sağlayabilirsiniz. Bu hassas noktada astroloji geçmişiniz ile geleceğiniz arasında duran bir kapı vazifesi görebilir. "Kapı hem birleştiren hem ayıran bir simge" olduğundan artık neleri ardınızda bırakıp neleri önünüze katacağınız size kalmıştır...

- Yod açı kalıbının genellikle kişide bıraktığı his hep kaybeden (loser) taraf olduğudur. Bu da kişinin uzun yıllar kendine acıyarak veya kendini suçlayarak geçirmesine neden olur. Bazen de kendini suçlama dayanılmaz bir hal aldığında kişi suçlayacak başka birini bulma telaşına düşer. Bir kendini bir karşısındakini dövüp durur. Bu çıkmaz sokaktır. Bu kısır döngüyü kıramazsa tüm hayatı büyük bir atalet ve eylemsizlik içinde heba olup gidebilir. Yod açı kalıbına sahip olmak zaten yeterince sancılı, yorucu ve hırpalayıcıdır. Bu nedenle kişinin kendine ve karşı tarafa aşırı yüklenmeden bu yıkıcı dürtüleri yolu açacak itici güç olarak kullanması akıllıca bir seçimdir.

 -Yod kalıbı olanlar herkesten farklı olduğunu içgüdüsel olarak bilir. Bu doğuştan gelen bir farklılıktır. Kesinlikle yapay olarak şekillendirilen farklılık imajı ile karıştırılmamalıdır. Yod'u olan biri tirübünlere oynamayı ve poz kesmeyi bilmez. Sadece o kendini bir yere ait hissetmekte ve uyum sağlamakta zorlandığından diğerlerine uzak ve serin durur. Çoğunlukla hayatının ilk yarısında başkaları ile birlikte yalnızken, ikinci yarısında kendisi ile yalnız kalmayı tercih edebilir. Aslında yalnızlık onun saltanatıdır. İnzivada sükun ve huzur bulur. İç dünyası yeterince kalabalık olduğundan dış dünyanın kalabalığına ihtiyaç duymaz...

-Yodu olan birinin hayatı sürekli bir araştırma ve arayış içinde geçer. Dışarıdan bakan bir göz bu inzivayı ve kendi kendine meşguliyeti anlamsız bulabilir, boşa kürek çekiyor, ömrünü boşa harcıyor sanabilir çünkü ne araştırma ne de arayışın sonu bir türlü gelmez. Uzun yıllar kişi ortaya somut bir şey koyamaz. Öyleyse bunun göle maya çalmaktan ne farkı vardır? Fark şudur; kişi araştırdıkça gelişir, esner, olgunlaşır ve hayat kalitesi artar. İyi de bunca çile çekip bir menzile varamadıktan sonra bu arayış neye yarar? Eskilerin deyişini hatırlayalım;

"Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır..."

Kişi ıssız bir yolda yalnız başına yürüyor gibi görünse de aslında yalnız olmadığını bilir. Yol boyunca ona eşlik eden görünmez rehberleri vardır...

-Yod açı kalıbına sahip biri için yeryüzünde nadir bulunan "elmas" metaforu son derece aydınlatıcı olabilir. Başlangıçta kara kömürü andıran ham madde göz kamaştıran bir elmasa dönüşünceye kadar pek çok zorlu aşamalardan geçer (2) Saf karbondan oluşan bu kristalsize mineral yerin derinliklerinde uzunca bir süre yüksek basınca ve aşırı sıcaklığa maruz kalıp pişer. Sonra gömülü olduğu derinliklerden volkanik patlamalarla yüzeye çıkar. Doğadaki en sert maden olan elmas yoğun bir törpülenme, hassas bir kesim ve şekillendirme aşamasından geçtikten sonra ısı ve ışığı billur gibi yansıtan çok değerli bir taşa dönüşür...

Gelelim Yod'a...  Hayatın ilk evresinde Yod da tıpkı derinlerde gömülü elmasın ham maddesine benzer. Işığı içinde hapistir dışarıya yansımaz. Birgün ani bir krizle derinlerde gömülü kristalize enerjiler patlayarak açığa çıkar ve hayatın ikinci evresi başlar. Kişi ham yanlarını yoğun bir çaba sarf ederek durmadan törpüler, ince ayarlar vererek itina ile keser, biçer ve yeni baştan düzenler. Böylece içindeki o kara kömür parçası etrafına ışık ve ısı saçan paha biçilmez bir elmasa dönüşür. Görüldüğü gibi herşey birbirini tutuyor (3)
Tüm Yod'u olan kişiler elmas olabilme potansiyelini içinde taşır ne var ki çok azı bu potansiyelin tamamını gerçekleştirebilir. Çünkü hamlıktan tamlığa uzanan bu meşakkatli yolculukta kömürden elmasa dönüşmek adanmışlık gerektirir.

Dipnot;

(1) Vıcente Blassco Ibanez- Mahşerin Dört Atlısı

(2) Elmasın hammaddesi kömür ile karıştırılsa da ikisinin oluşum kaynağı farklıdır. Kömür bitkisel kökenli organik maddeler ve inorganik bileşenlerden oluşan tortul bir kayaçtır. Fosil yakıt kaynağı olarak kullanılır. Elmas madeni ise yerkabuğunun derinliklerinde doğar. Aşırı basınç ve yüksek sıcaklıkta oluşur. Elmasın yeryüzündeki geçmişi kömürünkinden çok daha eskidir. Elmas doğal madenler içinde en sert olanıdır. Sertlik ölçeği en üst sınır olan 10 mohs'tur. Elmas bütün mineralleri çizebilirken onu sadece başka bir elmas çizebilir. Ergime noktası 3547c'dır. Ölçü birimi karat'tır. Karbon elementinin iki modifikasyonundan biri elmas diğeri ise grafittir. Elmasın beyaz ışını renklere ayırabilme kabiliyeti yüksektir.Gerçek elmas gökkuşağının 7 rengini yansıtır. Işığı kırma yetisi çok yüksektir. İçine kabul ettiği ışın yansıttığı ışına göre fazladır.

(3) Bir sonraki  açılar ile ilgili son yazımızda "Elmas açı kalıbı" nı inceleyeceğiz. Bu açı kalıbının tam göbeğine yerleşen yod açı kalıbını gördüğünüzde elmas metaforunun önemi daha net anlaşılacaktır.

Kaynakça;

1)Karen Hamaker Zondag­ - The Yod Book and Unaspected Planets

2) Tracy Marks - Doğum Haritası Yorumlama Sanatı

3 Wikipedia - Elmas ve Kömür madeninin özellikleri

ÖNCEKİ YAZI Yengeç Burcu Doğa Takvimi SONRAKİ YAZI Hoş Geldin Haziran
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
  10 adet yorum
 • Comment Author
  Belma Batı
  30.05.2020 23:46:23

  Sevgili Nazan, Bu yazınla , emin ol, yod açı kalıbına sahip kişilerin görünmez rehberlerinden biri olduğun kesindir

 • Comment Author
  Belma batı
  31.05.2020 12:48:48

  Sevgili Nazan, Emin ol, yaptığın paylaşımlarla Yod açı kalıbına sahip insanların görünmez rehberlerinden oluyorsun. Haritasında çifte yod sahibi biri olarak, bu hususta yazılarında yer alan tüm tespit ve yorumlamadaki başarını takdir ve tebrik ediyorum.İçtenlikle , çok faydalandığımı belirtmeliyim . Dilerim hepimiz elmas olabilme potansiyelimizi gerçekleştirebilelim... Bu yolda ki rehberliğin için çok teşekkürler

 • Comment Author
  Gülçin Çetiner
  19.03.2022 14:24:19

  Merhabalar Yod Açısıyla ilgili muhteşem bir anlatım.2 adet yod açısı olan ve yazdıklarınızı yaşamımda deneyimlemiş biri olarak teşekkür etmek istedim.Ancak bu kadar net ve güzel anlatılabilirdi .Sevgilerimle Gülçin Çetiner

 • Comment Author
  nuran reyhan erturan
  08.08.2022 21:15:00

  inanılmaz bir yazı okudum az önce. hayatımı bana anlattı ve ampul yaktı. her cümle bire bir beni anlatıyor. iyi ki yazmışsınız, bu farkındalık için çok teşekkür ederim. sevgiyle...

 • Comment Author
  Sevtap Bahar Varol
  09.12.2022 23:47:58

  Bilgilendirici yazı için çok teşekkür ediyorum.🙏Yod açısına sahibim ve gerçekten çok farklı olduğumu söylerler yalnızlığı severim.................

 • Comment Author
  YA
  02.02.2023 19:18:29

  Merhaba, yazılarınız için çok teşekkürler. Gezegenler haritamda Boğa ve terazide yığılmış. Yükselen terazi olarak da 8.evimde fokali de Venüs olan bi yodum var. Tüm gezegenlerin kapısı Venüs’e çıkıyor. Sabian sembolü de “jewellery store” yazınızı zaman zaman okudukça umut doluyorum. Sevgiler

 • Comment Author
  GK
  17.02.2023 19:13:09

  Çok araştırdım ancak sizin kadar aydınlatıcı bir bilgiye ulaşamadım.anlatımınızla hayatımın dönüm noktasını talihsiz bir olay sonucu 7 yıl hapishanede yatmama neden olan olay oluşturdu.şimdi başıma gelen bu benim dışımdaki biriken enerjilerin neden olduğunu daha iyi anlıyorum .hersey bizim öğrenip gerçek potansiyelimize ulaşmamız için bir fırsat .bazen cezaevinde kalmak kadar ağır olabilsede. 🤗

 • Comment Author
  ruby
  21.03.2023 20:21:54

  yod ne anlama geliyor araştırırken bu yazıya rastladım ve kendimi okudum sanki. kişilik tipim de infj ve yalnız zaman geçirmek ben demektir. site çok faydalı ilgi çekici teşekkürler.

 • Comment Author
  Gülşen
  08.06.2023 16:36:31

  Yod açı kalıbımla ilgili görüşme fırsatımız olabilir mi acaba sormak istediğim konular var çok teşekkür ediyorum şimdiden 👍

 • Comment Author
  Nazan Gülfedakar
  06.05.2024 23:55:31

  Merhaba, haritamda 3 adet yod açı kalıbı var. Yazıda en fazla dikkatini çeken kollektif bilinç dışıyla bağlantı ve ailede diğer kişilerin yod açı kalıbi olup olmadığının incelenmesi gerektiği kısmi oldu. Sorular, sıkışıklık, arayış, huzursuzluk, susmayan zihin, zorlukla geçen ömürde, tek başına gidilen yolun, görünür, görünmez rehber ve semboller ile aydınlanıp yüksek farkındalık, açık bir zihinle algılanıp, kalabalık yalnızlığa yol gösterici olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

Yorum Yazın