Eylül Esintisi - ZAMAN BALIK İKEN... (5)

ZAMAN BALIK İKEN... (5)

Balık burcu aynı ekseni Başak burcu ile birlikte paylaşır. Bu ekseninin ana teması "Hizmet" dir. Başak ve Balık burçları evrenin gönüllü hizmetkârlarıdır. Başak enerjisi birime, balık enerjisi bütüne odaklanır. Başak, Balık kutbunu yok saydığında bölünmeye, Balık da, Başak kutbunu yok saydığında dağılmaya uğrar. Bu iki zıt enerjinin ortak ifadesi bütüncül (holistik) şifa anlayışıdır. Balık burcu enerjisi insandaki gönül gözüdür. Bu burcun sevgi, şefkat ve bağışlama haznesi çok geniştir. Sevgi en büyük iyileştiricidir. Şefkat hem vereni hem alanı iyileştirdiğinden, bu duygudan yoksun olmak başlı başına hastalık yapıcı bir unsurdur. Kendini ve başkalarını bağışlayabilmek ise çok güçlü bir şifa kaynağıdır. Ancak bu zengin duyguları tıbbi tekniklerle bütünleyebilen bir sağlık sistemi dertliye deva sağlayabilir. Balık ve Başak enerjilerinin yoğun hissedildiği mesleklerin başında hekimlik, hemşirelik ve sağlık görevlileri gelir. (*)

Esasında Balık burcu bütünün hayrına hizmet için yeryüzündedir. Yüksek fedakarlık ve adanmışlık gerektiren bu yüce görev yanlış kullanım tehlikesini de beraberinde taşır çünkü Neptün aynı zamanda kişinin kör noktasına karşılık gelir. Kendini feda etme konusunda Balık burcu ve onikinci eve düşen gezegenler önemli bir görev üstlenir. Bilhassa on ikinci evi kesen Koç burcu- Mars Balık veya onikinci evde- Mars ve Neptün açıları başı çeker. Batılı astrologlar çoğunlukla Mars-Neptün açılarını patolojik olarak niteler. Pek çok psiko-somatik rahatsızlık ve patolojik vakaların merkezinde bu açının yer aldığı doğru olsa da hepsi bu kadarla sınırlı değildir. Bu hassas konum ve kritik açılar kişinin kendi mahvına sebep olabileceği gibi bazen daha üst bir planda bir adanmışlık temasına da karşılık gelebilir. Şehitlik bu temaların en başında gelir. Hintli hekim D. Chopra, tüm canlı organizmaların tekilden ziyade çoğulun çıkarlarını (bütünün hayrı) yeğleyen davranış kalıpları sergilediklerini belirterek kendini adama ve feda etme koduna şöyle bir açıklama getirir;

“Hücreler kendileri için değil, bir parçası oldukları dokunun bütünlüğü için çalışırlar. Aynı şekilde dokular da organların bütünlüğü için uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürürler, daha sonra organlar da tüm organizmanın bütünlüğünü sağlarlar. Modern Biyoloji bu olayı genetik olarak programlanmış bir fedakârlık biçiminde değerlendirmektedir. Canlı bir organizmanın herhangi bir parçası, daha büyük bir varlığın genetik bütünlüğünü korumak için ölmeye hazırdır."

Balık burcunun sembolü her biri ayrı yönde yüzmeye çalışan birbirine bağlı iki balıktır. Bu sembol derin anlamlar içerir. Bu anlamlardan biri de insan doğasında aşağı ve yüce yanların bir arada bulunmasıdır. Sosyal Psikoloji profesörü Abraham Maslow her insanın düşük yanları kadar yüksek yanlarından da kaçınma eğilimi taşıdığını belirtir. Ona göre her insan yüce olabilme ve dünyaya özel bir değer katabilme potansiyeli ile doğar ancak çok az sayıda insan bunu başarır. Çünkü insanın yaradılışına damgasını vuran bu iki zıt eğilim- Balık burcu sembolizminde olduğu gibi- birbirine ters yönde kuvvet uygular.  Maslow bu tezadı Yunus Peygamber örneği ile açıklar;

"Tanrı Yunus'dan Ninova'ya gidip halkı uyarmasını ister. Yunus tanrının buyruğunu dinlemez ve bu yüce görevden kaçabileceğini umarak ters yönde giden bir gemiye biner. Yolda fırtına çıkınca gemiyi batmaktan kurtarmak ve fırtınanın sorumlusunu tespit etmek amacıyla kura çekilir. Kurada Yunus çıkar ve fırtınanın sorumlusu olduğunu itiraf ederek kendisini denize atmalarını söyler. Yunus denize atılınca fırtına diner. Tanrının görevlendirdiği büyük bir balık Yunus'u yutar. Yunus üç gün üç gece balığın karnında kalır. Kurtulmak için dua eder ve balık da onu Ninova şehri yakınlarında karaya kusar.... "

Sonuç olarak kendi büyüklüğüne inanmayıp yazgısından kaçmaya çalışan Yunus, balığın karnında arınma sürecinden geçer ve balığın kusarak onu dışarı atmasıyla da bir yeniden doğuş sürecine girer. İşte Maslow bu olguya "Yunus Peygamber kompleksi" adını verir. Çünkü Yunus peygamber de her birimiz gibi kendi kişisel büyüklüğüne dayanamamış ve kaderinden kaçmaya çalışmıştır...

(*) Eksen ilişkisi ve meslekler ayrıca ele alınacağından burada kısaca değindik.

ÖNCEKİ YAZI İLKBAHAR SONRAKİ YAZI DUYURU
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın