Eylül Esintisi - ZAMAN BAŞAK İKEN...

ZAMAN BAŞAK İKEN...

Zodyak yolculuğumuzda şu ana kadar 150 derece yol kat ederek Başak Burcuna vardık. Toprak elementi ve değişken niteliği olan Başak burcunu Merkür yönetir ve Merkür Başak'ta yücelir. Evet, pek çok astrolog böyle der, az sayıda astrolog da Merkür'ün sadece İkizler burcunu yönettiğini savunur. Ben de bu az sayıdaki astrologlarla aynı görüşü paylaşan biriyim. İlerleyen süreçte bu konuya yer vermek üzere şimdilik sadece Merkür'ün, Başak burcunda çok güçlü olduğunu, tüm birimler arasında eş güdümü sağladığını, pratik ve teknik beceriler verdiğini söyleyebilirim.

Başak burcu ile birlikte bir doğum haritasının 180 derecelik ilk alt yarı küresi tamamlanır. Alt yarı kürede "birim" bilinci hakimdir ve Başak burcu da Zodyak'ın "Birim Ustasıdır" Onunla birlikte bütünü oluşturan birimin önemi ve değeri üzerine odaklanırız. Yaşam denen şey birbiriyle bağlantılı, sürekli devingen sayısız birim örüntüsünden oluşan dev bir matristir. Bu matrisin her bir parçası sınırlı, sorumlu, tek, özel, değerli ve anlamlıdır. Başak, parçaların her hangi birinde oluşacak bir bozukluğun bütünü tehlikeye sokacağını içgüdüsel olarak bilir. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için tüm birimleri sürekli gözden geçirir, bakım ve onarımını yapar, sarmal bir düzen oluşturacak şekilde yeniden birbirine ekler. Başak burcu muazzam bir analiz gücü ve sinerji sağlama yeteneği ile donatılmıştır.

Başak enerjisi aynı zamanda süreci temsil eder. Onun ilkelerine göre her işin gerekli kıldığı bir gelişim aşaması vardır. Hiyerarşi uygulanmadan sağlıklı yapılanma olmaz. Geleneksel adaba göre çıraklık süreci dolmadan kalfalığa geçilmez, kalfalık süreci de bitmeden ustalığa terfi edilmez. Zirveyi hedefleyen basamakları birer birer çıkmak zorundadır. Kısa yoldan köşeyi dönmek, adam kayırmak, rüşvet, imtiyaz, birilerinin sırtına basarak yükselmek ona göre işler değildir. "Ehliyet ve liyakat" onun baş tacıdır zira bu değerlerin esas alınmadığı yapıların çökmeye mahkum olduğunu çok iyi bilir. İşin başına ehil olmayanlar geldiğinde o yerde "ayakların baş olacağını" önceden sezer, buna rıza ve tahammül göstermez. Başak doğru - dos doğrudur.

Başak burcu hasadı temsil ettiğinden onun en temel değeri emek ve imecedir. Çok hamarat, çok çalışkandır. "Emeksiz yemek olmaz" düsturuyla hareket ettiğinden alın teri dökmekten kaçınmaz. Sistem, yöntem, metot, yol yordam, adap ve usül onun paha biçilmez değerleridir. Düzen, tertip, rutin kadar, temizlik, titizlik de Başak'tan sorulur. O fazlasıyla detaycı ve dakiktir. O zaten kaosa düzen getirmek için yeryüzündedir!

Başak burcunun en büyük meziyeti alçak gönüllüğüdür. Aslan ne kadar saraylı ise Başak o kadar alaylıdır. Aslan ne kadar ön planda ise, Başak o kadar geri plandadır. Aslan ne kadar haşmetli ve azametli ise, Başak o kadar sessiz ve tevazu sahibidir. Aslanın “Ben buyururum sen yaparsın” çalışma anlayışına karşılık, Başak'ın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılamaz” ilkesi çalışma anlayışına damgasını vurur. İkinci derece olmak, ikinci roller üstlenmek onun mütevazı yapısına daha uygundur. Sade ve gösterişsiz olmasına rağmen Başak çok mükemmeliyetçidir. Üstün bir kalite anlayışına sahiptir ve kolayına kaliteden taviz vermez. Satürn Başakta tartışmasız bir kalite-kontrol uzmanıdır.

Başak tepeden tırnağa KALİTE dir ama hiçbir zaman doğrudan kendisini dışa vurmaz, belki de bu yüzden değeri ilk bakışta göze çarpmaz. Ancak ona alıcı gözüyle bakan ne kadar değerli olduğunun farkına varır...

 

 

ÖNCEKİ YAZI ASTROLOJİYE DAİR SONRAKİ YAZI SANA AŞIK OLMAK...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın