Eylül Esintisi - ZAMAN KOVA İKEN...

ZAMAN KOVA İKEN...

Kova burcu/Uranüs enerjisi ile titreşen neler var gelin önce ona bir bakalım; zincirleri kırmak-prangaları söküp atmak (her türlü koşullanma ve dayatmaya karşı durmak-sürü psikolojisine boyun eğmemek), özgürlük, sınırları aşmak, değişim, yenilik, başkaldırı, isyan, patlama, birey olma, bireysel tavır, çağının ilerisinde olmak, devrim ve reformlar, teori ve hipotezler, soyut düşünceler, deha, delilik, çılgınlık, tuhaflık, gariplik, uçukluk-kaçıklık, kural dışı ve sıra dışı fikirler, sabit fikirlilik, yüksek bilinç, yüksek farkındalık, yalnızlık, aykırılık, muhaliflik, özgünlük, orijinallik, bilimsel icat ve keşifler, nesnel (objektif ) bakış açısı, evrensel insan hakları, evrensel kardeşlik, eşitlik hareketleri, hümanizm, aydınlanma, ezber bozma, modernlik, yön tayini, gelecekte yaşama, geleceğe ait planlar, radyo dalgaları, uydu yayınları, kurgu-bilim, uzay bilim, beyin fırtınası, soğukluk, uzaklık, şok ve sürprizler, tahmin edilemezlik, inatçılık, dik başlılık, taviz vermemek, kafa tutmak, posta koymak, restleşmek, aşırı tepkisellik, aşırı asabiyet, aşırı heyecan, aforoz, sürgün, firar etme, kendine ve çevreye yabancılaşma, yabanilik, kopukluk (bağlantısızlık), marjinallik, anarşi, bozgun, çıkıntılık, sivrilik, hiperaktiflik, serserilik, ütopya ve doğmalar...

Kova burcu içine doğduğu çağın çok ilerisine göre programlandığından aile ve çevresiyle ciddi uyumsuzluk sorunları yaşamaya meyillidir. Kova burcunun öncelikle yapması gereken şey, ailesi ve toplumun ona öğrettiklerini sorgulamak ve kendisi sandığı koşullanmış hali aşmaktır. Başkalarının beklenti ve dayatmalarına göre değil, kendi özgün enerjilerine uygun bir yaşam sürmektir. Bunun için özgürlüğün bedellerini göze alabilmeli, kendi yönünü tayin edip, kendi yolunu seçebilmelidir. Aksi durumda kendi özüne ihanet etmiş olur. Oysa Kova burcu kendini yeni baştan yaratmakla yükümlüdür, ancak bunu yapabilmesi için baş kaldırması gerekir. Aslında tüm varoluşçu filozofların savunduğu gibi; İnsan başkaldıran bir yaratıktır ama pek çok insan bunu yapmaya yanaşmaz. Neden? Çünkü;

"İnsan ne ise, o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır" (*)

Kova burcunun isyan etme içgüdüsü çok güçlüdür ve kesinlikle engellenmemelidir. Çünkü isyan ve patlama onun bir nevi akıl sağlığını koruma manevralarıdır. Bu manevraların önü kesildiğinde psiko nevrozlar, nörolojik bozukluklar, bilinç kaybı ve felç gibi rahatsızlıklara açık hale gelir. Kova burcu kendi özünü gerçekleştirme uğrunda aile ve mahalle baskısına göğüs gerebilmeli, toplum tarafından aforoz veya sürgün edilmeyi göze alabilmeli, hatta sil baştan yaşamaktan ürkmemelidir. Yeter ki esaret olmasın, çünkü esaret özgürlüğe adanmış Kova burcu için bir kırılma noktasıdır. Gelenek ve göreneklere karşı gelmek, otoriteyi sallamak, tabuları yıkmak Kova burcuna özgü yüksek voltaj yüklü tepkilerdir. Kova burcu doğuştan asidir. Sınırlama, sansür ve yasaklardan nefret eder. Bunları yaratıcı gücün önündeki bariyerler olarak görür. Pek haksız da sayılmaz, insanlık tarihine şöyle bir göz attığımızda bütün yaratıcı ruhların hatırı sayılır derecede asi olduğunu görmekte zorlanmayız...

Kova burcunun sembolündeki iki dalgadan biri deha, diğeri ise delilik çizgisi olabilir! Ortası yok mudur? Ortası yoktur! Kova ortalama üstüdür! Kova'nın normu uç noktalar, sivri köşeler, keskin kenarlardır. O, kıldan ince, kılıçtan keskin deha ile delilik çizgisi arasında zig zaglar! Olağanüstü yüksek zihinsel yetenek ve yaratıcı gücün bileşimi olan deha, insanlık tarihine özgün bir değer katma ayrıcalığıdır. Delilik ise belki de dehanın esaretidir! Eskilerin bir deyişi vardır;

"Ayağı yerde, başı bulutlarda..."

Bu ideal Kova burcu tanımıdır. Boşuna aramayın bulamazsınız, yok denecek kadar azdır! Zor denk gelirsiniz! Gerçek hayatta Kova burcu çoğunlukla bir ayağı yerde bir ayağı gökte, iki arada dolanıp duran, anlaşılmaz, tuhaf, garip, acayip, uçuk-kaçık, çatlak, deli- bozuk bir yaratık olarak görülür. Oysa Aristo’nun savına göre;

“Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur”

Ancak söz konusu olan bir miktar deliliktir, yekpare delilik değil!

(*) Albert Camus

ÖNCEKİ YAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SONRAKİ YAZI ZAMAN KOVA İKEN... (2)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın