Eylül Esintisi - ZAMAN KOVA İKEN... (2)

ZAMAN KOVA İKEN... (2)

Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ün 98 derece dik ekseniyle Sistem içinde varım ancak özgün yapımla! diyen aykırı tavrının temelinde ne vardır? Bütünün bir parçası olduğumuzu unutmadan ama bireyliğimizi de sürü psikolojisine kurban etmeden var olabilmeyi başarmak...

İnsanoğlunun yapısında hem kendine özgü (ben) niteliklerini koruma hem bir yerlere ait (biz) olma arzusu bulunur.  Açıkçası kendin olmak ve ait olmak ikilemini uzlaştırmak hiç birimiz açısından kolay değildir çünkü kişinin kendisini diğer insanlardan farklı kılan özgün yanını koruyarak, içinde bulunduğu toplumla bütünleşmesi uzun ve sancılı bir süreçtir. Mevcut otoriteler, yerleşik düzen, kültürel şartlanmalar, tabular sorgulanmadan bu ikilem aşılamaz. Kova burcu için geleneksel bir hayat modeli, üzerine zorla giydirilmeye çalışılan bir deli gömleğinden farksızdır. Evlilik başta olmak üzere taahhütte dayalı ilişki ve ortaklıklar, memuriyet, emir-komuta zincirine dayalı işler onun bağımsız yapısına uymaz. Bu nedenle aile baskısı ve toplum dayatmasını kırmak, tabuları yıkmak Kova burcunu bekleyen ciddi bir hayat sınavıdır. Geleneksel aile modelinde süre gelen bir "vekaleten yaşama" durumu vardır. Kimse kendi hayatını yaşamaz, ebeveynin hayatını ya da onların uygun gördüğü bir hayatı yaşar. Pek çok ebeveynin otomatik olarak yaptığı şey suçluluk hissettirerek çocuğunu yönetmektir. Sorsanız hepsi de çocuğunun mutluluğunu istediğini söyler. Bu kuyruklu bir yalandır. Tersine, çocuğun mutluluğundan ziyade, ebeveynin ego tatmini ve ele güne karşı bir zafer kazanma iç güdüsü ön plandadır. Görünürde son derece masumane olan taleplerle -aslında üstü örtülü dayatmalarla- çocuğu taciz edip dururlar; evlen mürüvvetini görelim, doğur bir torun sevelim... (*) 

Kova burcu veya Kova burcu enerjisi yüksek olan bir kişinin bu kısır döngüyü kırması elzemdir. Önce dönüp kendi içine bakmalıdır ben kim için yaşıyorum? - ben ne için özgürlüğümden ve ideallerimden vazgeçiyorum? Çoğu insanın hayatta gerçekten istediği şey ile bağlantısı kopuktur. Bu durumda yönlendirilmesi ve yönetilmesi daha kolay olur. Kova burcunun bu kapana kısılıp kalmaması için kendine sorması lazımdır Hayatta gerçekten ne istiyorum? ve devam etmelidir bu isteğimi göze alabilecek kadar özgür müyüm? - Özgürlüğümün sorumluluğunu yüklenebilecek kadar da yetişkin bir birey miyim? Bu sorulara dürüstçe evet diyebiliyorsa ona doğuştan bahşedilen Kova burcu enerjisini gerçekleştirme yolunda ilerliyordur, diyemiyorsa burç hanesinde Kova yazsa da, gerçek potansiyelini açığa çıkarabilmek için daha fazla yol kat etmesi gerekecektir...

Kova burcu özüne ihanet ettiğinde bunun bedeli ağırdır. Kendini olduğundan farklı ve yabancı biri gibi algılama (depersonalizyon) veya çevresini olduğundan farklı, dış dünyayı gerçek dışı algılama (Derealizasyon) bozukluğu görülebilir. Dünyası bölünür! İki dünya arasında gidip-gelmekten bitap düştüğünde hiç farkına varmadan, otomatik bir şekilde "şalteri indirme" refleksi geliştirir. Her tehdit olarak algıladığı durumlar karşısında tıpkı bir "keseli sıçan" taktiği uygulayarak ölü taklidi yapar...

Kova burcunun diğerleriyle anlamlı ilişkiler kurabilmesinin yolu onun bir süre yalnız kalması ve bireyliğini kazanmasıyla mümkündür. Kendini bulmadan bir diğerini bulduğunda mutlu olmaz. Kova burcu birlikte yaşayacağı kişiyi özgür iradesiyle seçtiğinde mutlu olma fırsatı yakalar. Kovasal ilişki modelinde iki yetişkin bireyin birbirini olduğu gibi kabul etmesi, değiştirmeye çalışmaması, sıkıp boğmaması, karşılıklı güven duyması esastır. Aynı zamanda bu ilişki hem birlikte hem de ayrı vakit geçirebilecekleri eşit ve özgür bir temele dayanmalıdır. Böylesi denk gelirse pekala Kova burcu da evliliğe tahammül edebilir. Kova tezatların burcu olduğundan onu anlamak kolay değildir. Günlük hayatın en sıradan işleriyle başa çıkmakta zorlanırken, kuantum akıştan, kozmik kardeşlikten dem vurup size saçınızı başınızı yoldurabilir. Akşam işten eve gelirken bir yoğurt alıp gel dediğinizde, o yolda karşılaştığı iki arkadaşını koluna takıp getirebilir! Maalesef onun gündeminde evin kirası, faturalar, mutfak ihtiyaçları ya da çocuğun doktor kontrolü gibi mesuliyetler pek yer almaz. O, cismen dünyalı, zihnen uzaylı olduğundan burnunuzun ucu mesafede bile size fersah, fersah uzaktır! Güncel sorunlarla kuşatıldığında bir saniye deyip bir yıl ortadan kaybolabilir! Tam ondan umudu kestiğiniz bir anda, TV ekranında "Ufo araştırmaları" konferansı ya da bir gazete köşesinde "Kelaynak kuşlarını koruma" kampanyasından size göz kırpabilir. Daraldığında ona firar edebileceği aralık bir kapı bırakmazsanız çıldırır. Kova burcunun pratikle arası teoriyle olduğu kadar iyi değildir. Bazen ütopyalar içinde kaybolur! Onun işi gücü evrenin nabzını tutmaktır! Bu yüzden sıkça "Evraka" çığlıkları gök-kubbede havai fişek gibi patlar. Dışarıdan bakan vasat bir göz için o çoğunlukla tuhaf, anlaşılmaz, akıl, sır ermez biridir. Yeryüzünde Dalgın profesör gibi dolaşır. Lakin Kova kalben hümanisttir...

(*)  Astroloji doğru kullanıldığında hayatın her alanında size kılavuzluk edebilecek bir sistemdir. Astrolojiye ihtiyaç duyulan konuların başında "çocuk yetiştirme" gelir. Çağımızda çocuklar kendi enerji grafiğine uygun yetiştirildiğinde daha mutlu, daha verimli ve daha başarılı olur. Sağlıklı büyüyen çocuklar sağlıklı yetişkinler olur, haliyle dünya da daha yaşanası bir dünya olur...

ÖNCEKİ YAZI ZAMAN KOVA İKEN... SONRAKİ YAZI ALİCE HARİKALAR DİYARINDA
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın