Eylül Esintisi - ZAMAN KOVA İKEN...  (3)

ZAMAN KOVA İKEN... (3)

Kova burcunun temsil ettiği onbirinci evin geleneksel ismi "Arkadaşlar evi" dir. Grup, dernek, ekip, sivil toplum örgütleri, yardımlaşma ve dayanışma vakıfları gibi sosyal kuruluşlar onbirinci evde kümelenir. Gerçekte bu ev insanlığın yüksek hayrına olan ideallere ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapar. Burada kişiye düşen görev evrendeki yönünü tayin etmek ve ortak amaca uygun insanlarla kader birliği yapmaktır. Ayrıca on birinci ev "Kuş bakışı" bir perspektif sunduğundan kişiyi bulunduğu seviyenin üstüne çıkarır. Kişi bu yüksek zaviyeden aşağıya baktığında koskoca yeryüzü oyuncak bir maket, kalabalık nüfus da karınca sürüsü gibi kalır. Bu çok eğlenceli lakin riskli bir konumdur zira kişi yer ile gök bağlantısını yitirdiğinde hedefini şaşırıp uzayda serseri bir roket gibi dolanabilir veya bir kara deliğe çekilebilir. 

Onbirinci evin temsilcisi Kova burcu hangi işi yaparsa yapsın daima özgün ve yaratıcı bir yol izlemelidir. O hiç kimsenin yürümediği yollardan yürüyebilmeli, hiç kimsenin akıl edemediği şeyleri düşünebilmeli ve hiç kimsenin el atmadığı şeyleri bulup açığa çıkarabilmelidir. Kova burcu genel ve nesnel bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla kalabalıkları harekete geçirecek ilk kıvılcımı o çakar, kalabalıklara yön verir, yol gösterir ama o kalabalıklar içinde eriyip gitmez! Diğerlerinden farklıdır. Sıradanlığa düşmez ama deli gibi eşitliği savunur. Oysa sıradan olmamak eşitliği bozar!!!

Astrologlar ağız birliği etmişçesine Kovanın egosuz bir burç olduğunu söyler ama işin aslı öyle değildir. Aslan burcu egosu kadar janjanlı olmasa da Kova burcunun da bir egosu vardır! Bir Aslan çevresi ona tapınsın diye kendisini tanrı katına yükseltirken, bir Kova tanrıyı en üst zaviyeden alaşağı ederek yere indirir ve insana benzetir! Kova burcunun pir'i ilk hümanist Prometheus' tur ve mitolojik mirası da hümanizmdir... (1)

Kova burcu vasat yığınlar açısından tam bir baş belası ezber bozucu ve ters köşe edicidir. Bilimsel bir tartışmada büyük bir çoğunluk sonsuzluk üzerine görüş yarıştırırken o çıkar sonsuzluk diye bir şey yok der ve ortalık buz keser! Evren sonludur diye diretir. Aksi olsaydı ortalama yoğunluğun sıfıra eşit olması gerekirdi ama işte öyle değil... her şey sonlu, her şey basit, her şey hesaplanabilir... (2)  

Kova burcunun yeni uyarıcılar arama, yeni heyecanlar peşinde koşma yönü içgüdüseldir. O yenilikten yanadır ve hep değişimi savunur. Değişim dinamiği durağanlık tanımaz. Oysa Kova sabit bir burçtur. Bir yandan değişimi savunmak diğer yandan sabit kalmak mümkün müdür? Evet, istisnai Kovasal perspektifte mümkündür. Kovasal zekâda birbirini dışlayan unsurlar bir arada işlev görebilir. Sabit niteliği esasında onun sağlam ve kararlı zihinsel zeminini teşkil eder. Kişi ancak zihinsel zemini sağlamsa savunduğu düşüncelerin arkasında durabilir, eleştiri ve yargılara göğüs gerebilir. Tersine zemini kaygan veya oynaksa, kişi en ufak bir değişim rüzgârında savrulur, en ufak bir karşı tepkide tepetaklak olur. Kova enerjisinin olumlu kullanımında beyin fırtınası kişiyi tazeleyip canlandırırken olumsuz kullanımında kişiyi sürekli türbülansa sokabilir.

Kova burcunun soyut düşünme ve yeni bağlantılar kurma yeteneği üstündür. O sadece beş duyudan tasdikli bağlantılarla yetinmez, duyuüstü bağlantılar peşinde de koşar ve keşfettiği her yeni bilgi ya da buluşu insanlığın hizmetine sunar. Bazen evrende her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu gerçeğinden kopar ve bağlantısız kalır. İşte o zaman Kova'ya olanlar olur çünkü evrende hiçbir varlık kendi başına buyruk, bütünden kopuk, yalıtılmış bir var oluş sergileyemez. İnsanlık ailesinin baş temsilcisi olan Kova burcunun da böyle bir lüksü yoktur. Eskilerin tabiriyle o bir "Hayr-ül- beşer" dir.

(1) Mitoloji bölümünde Prometheus ile ayrıntılı bilgi mevcuttur.

(2) Bir Kova burcu olan Yevgeni Zamyatin'in "Biz" adlı eserinden Kovasal bir beyin fırtınası...

 

ÖNCEKİ YAZI ENERJİ VE ENTROPİ SONRAKİ YAZI
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın