Eylül Esintisi - ZAMAN KOVA İKEN...  (4)

ZAMAN KOVA İKEN... (4)

Kova burcu aynı ekseni Aslan burcu ile paylaşır. Bu eksen merkez ve çevre bağlantısını kurar. Genelde Aslan burcu merkezi sahnede, Kova burcu ise izleyici salonunda yer alır. Bu eksenin ortak teması kişinin hayat sahnesinde oynadığı roldür. Burada kişiye düşen görev içinde taşıdığı cevheri kendine özgü yollarla açığa çıkarıp ifade etmesidir. Kişi bunu ancak gerçek doğasına uygun bir rolü benimsediğinde başarabilir. Aile veya toplum baskısı nedeniyle sahici rol yerine suni rol üstlendiğinde veya kolaya kaçıp poz kestiğinde, özgün yanını yitirir ve içindeki cevheri heba eder. Bu eksene rol kargaşası hakim olduğunda en sık görülen rahatsızlık Histeridir. (1)

Kovasal enerjiler sapmaya uğradığında orijinallik ve marjinallik yerini taklitçilik, sunilik, çıkıntılık, sivrilik, kopukluk, densizlik ve tutarsızlığa bırakır. Bazen de Kova seyirci koltuğundan hiç kalkmadan kendi hayatını sanki bir oyun izliyormuş gibi yaşar! Kendi hayatının baş rol oyuncusu yerine figüranı olur! Bir kurmacanın içine hapsolur veya bir kadraja sıkışıp kalır! Kendine ve çevresine yabancılaşır. Giderek yabanileşir. İçsel çatışmasını çözüme kavuşturamazsa kişilik bölünmesine doğru sürüklenir! Olduğu ve olabileceği haller arasındaki uçurum derinleştikçe asabi bir şekilde sayıp söver;

"Olmak istediğim dört nala giden bir at gibi,

Olduğumsa onun kuyruğuna düğümlenmiş..." (2)

Daha önce de belirttiğim gibi yüksek frekanslı enerjileri doğru yöne kanalize edebilmek zordur. Bir hayli bilinçli çaba gerektirir. Kova bünyesindeki yüksek voltajı dengeleyemediğinde beyin devrelerinin bir kısmı yanabilir! İstem dışı titreme, sıçrama, kasılma, çırpınma, nöbet, spazm, şok ve tikler ile karakterize olan Sara (epilepsi), Parkinson, Kore, Apraksi, Migren vb. rahatsızlıklara tutulabilir. Beyin işlevlerini bozan Bilinç yitimi (delirium) - Bunama (demans) - Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlar ile Beyin felcine de yakalanabilir. Uç noktada Uranüs enerjisi tıpkı açıkta kalmış çıplak bir elektrik teli gibidir...  çarpar, yakar, kömür eder...

Kova burcu/Uranüs enerjisinin sağlıksız yansıması çoğunlukla Heyecanlı Depresyon (Agitated depression ademoni) olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar Tıp ilmi böyle bir ismi yakıştırsa da, bu aslında tipik bir Uranüsyen Depresyondur. Dolayısıyla çökkünlük, içe çekilme ve ağırlaşma ile karakterize Satürnyen Depresyondan tamamen farklı bir seyir takip eder. İşin garibi Kova’nın depresyonda olduğunu ne kendisi ne de çevresi anlar! Çünkü hastalık belirtileri depresyondan çok, hiperaktiviteye benzer! Uranüsyen depresyonda ilk göze çarpan şey aşırı hareketlilik, aşırı gerginlik ve aşırı huzursuzluktur. Kova düz duvara tırmanır, yere göğe sığmaz. Hoş, normal hali de pek farklı değildir ya! neyse... Eli ayağı kıpır kıpır, yüreği pır pır, bağırıp çağırıp, volta atar! Çok konuşur, dinlemeden cevap verir, beklemekte zorlanır, dikkati kolayca dağılır, odaklanamaz, dürtüsel denetim zayıflar, sık sık elleriyle oynar, ha bire parmaklarını çıtlatır. Bir üşür bir ateş basar, zangır zangır titrer. Sıkça göz ve göz kapakları seyirir, tikler atağa kalkar! Kesintisiz yüksek hertzde gerilim ve heyecan... Kova’nın depresyonu adeta korku tüneli gibidir…  

Şayet önemsenmez ve psikolojik destek sağlanmazsa bu heyecanlı depresyon, teşhisi ve tedavisi daha zor  hastalıklara sıçrama yapabilir; zaman ve mekân bağlamında yönelim kaybı, bellek sorunları, tutarsız konuşma, istikrarsız davranma, yanılsama, var sanılar.. (pusuda bekleyen Şizofreni) Velhasıl akla hayale gelmeyen tuhaflıklar, gariplikler, acayiplikler, Kova'nın etrafında aşırı bir hızla dönmeye başlar. Aşırı hızla dönen bir şey kısa bir süre sonra durur, dönmez olur! İşte o zaman Kova’ya olanlar olur!

Kova yeryüzünde niçin bulunduğunu hatırladığında hızla iyileşir. Aslına döndüğünde tüm aurası "insan sevgisi" ile titreşir. O, Prometheus'un varisidir. O, insanlık ailesinin baş temsilcisidir. Nihai hedefi insanlığı ileriye taşımak ve her daim insanı üstün kılmaktır. Bunu mümkün kılacak olan şeyse, Kova'nın işe önce kendinden başlamasıdır...

 

(1) Burçların eksen ilişkileri başlı başına ele alınacağından burada kısaca değindik.

(2) Christian Morgenstren' in Gelişim Sancıları şiiri (Etwicklungsschmerzen)

Not; Resim Salvador Dali- Burçlar koleksiyonu- Kova burcu.

 

ÖNCEKİ YAZI NAZIM HİKMET RAN SONRAKİ YAZI AKASYA AĞACIM VE FİLİZ AKIN
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın