Astroloji

Eylül Esintisi - Enerji Kutupları (Polarite)

Enerji Kutupları (Polarite)

Oniki burcun elementsel ve niteliksel özelliklerinin açığa çıkabilmesi için pozitif ve negatif potansiyeller arasında bir kutupsallık (polarite) oluşması gerekir. Astroloji bir enerji dili olduğundan bu polarite ilişkisini en iyi açıklayabilecek sistemlerden biridir. Astrolojik açılıma geçmeden önce enerjinin polarite özelliklerine biraz daha yakından bakmakta fayda var. Genel hatlarıyla açıklayacak olursak pozitif kutup dışarıya yönelen ve geni…

Eylül Esintisi - Yay Burcu Doğa Takvimi

Yay Burcu Doğa Takvimi

22 Kasım - 22 Aralık dönem takvimi; 22 Kasım; Akşam 18 civarı Güneşin Yay burcuna geçmesi, Güney rüzgarlarının esmesi, 28 Kasım; Ağaçlardan suyun çekilmesi, 2 Aralık; Ülker Dönümü Fırtınası, 4-5 Aralık; Fırtına 6 Aralık; Kuzey rüzgarları, Zemheri Fırtınası (zorlu kış günleri), 9 Aralık; Yaprak dökümü sonu, doğanın çıplak kalması 10 Aralık; Karakış Fırtınası (Kıran Geçiren) 19 Aralık; Fırtına, …

Eylül Esintisi - Nitelik Eksikliği ve Fazlalığı

Nitelik Eksikliği ve Fazlalığı

Niteliklerin de tıpkı elementler gibi kendi aralarında bir örüntüsü vardır. Öncü nitelik harekete geçirip bir şeyleri başlatırken, sabit nitelik başlatılan şeyleri pekiştirir ve sağlam bir zemine oturtur. Değişken nitelik ise uzun süre durup ağırlaşan veya işlevini yitiren şeyleri dağıtarak değişim ve yeniliğe yer açar. Aynı zamanda iki şey arasındaki geçişi sağlar. Tıpkı mevsimler örneğinde olduğu gibi öncü nitelik bir mevsimi başlatır, sabit ni…

Eylül Esintisi - Burçların Niteliksel Özellikleri

Burçların Niteliksel Özellikleri

Dört element öncü, sabit, değişken olmak üzere üç farklı titreşim yayar. Bir nitelik ile bir element yan yana geldiğinde bir burcun yapısı şekillenmeye başlar. Elementler enerjinin doğasını belirlerken, nitelikler enerjinin stratejisini oluşturur. Astrolog Stephen Arroya eskiden zodyakın "Doğanın Ruhu" olarak kabul edildiğini söyler. Önceki yazılarımızda nitelikleri genel özellikleri ile tanıttığımız için şimdi öncü-sabit ve değişken nitelikle…

Eylül Esintisi - Astrolojik Niteliklerin Doğa ve İnsandaki Karşılıkları

Astrolojik Niteliklerin Doğa ve İnsandaki Karşılıkları

Günümüzde yaygın olarak iki zodyak kullanılır. Biri Hintlilerin kullandığı yıldızsal (sideral) zodyak diğeri de Batının kullandığı mevsimsel (tropic) zodyak. Yıldızsal zodyak takımyıldızları temel alırken, mevsimsel zodyak mevsimleri temel alır. İki zodyak arasında oluşan farka ayanamsa adı verilir. Mevsimsel zodyakın yıllık döngüsü her yıl 21 Martta Güneşin 0 derece Koç burcuna geçmesi ile başlar. Şimdi sırasıyla mevsimlerin burçlar üzerindeki niteliksel …