Eylül Esintisi - MART AYI

MART AYI

Mart ayının ilk üç haftası Balık burcu/Neptün, son bir haftası ise Koç burcu/Mars enerjisi ile titreşir. Mart ayı da Eylül ayı gibi bir geçiş ayı olduğundan tekinsizdir. Hatta Eylül ayından fazlası vardır eksiği yoktur. Mart ayı astronomik olarak kapanan açının son evresini gösterir, 360 derece tamamlanır ve 21 Mart'ta 0 derece Koç ile yeni bir döngü başlar. Bunun astrolojik karşılığı 29 derece Balık (son) ile 0 derece Koç (ilk) halkala…

Eylül Esintisi - AŞKIN BİR ENERJİ BALIK BURCU

AŞKIN BİR ENERJİ BALIK BURCU

Onbir burcu geride bırakarak Zodyak'ın son durağı olan Balık burcuna vardık. Balık burcu enerjisi Holotropik şuuru temsil eder yani bütünseldir, her şeyi kapsar. Kişinin bu aşkın şuuru idrak edebilmesi için bakış açısını 360 dereceye ayarlaması gerekir. Çünkü 360 derece holotropik bir açıdır. Holotropik şuura erişen kişi tüm kainatın (makro kozmos), insan (mikro kozmos) psişesinde kodlu olduğu bilincine varır. Aynen Stanislav Grof' un işaret ettiği gibi; …

Eylül Esintisi - AKASYA AĞACIM VE FİLİZ AKIN

AKASYA AĞACIM VE FİLİZ AKIN

Beyoğlu'nu, Dolapdere'ye bağlayan Ömer Hayyam caddesinin kenarları büyük Akasya ağaçları ile çevriliydi. Yokuş aşağı inen ve irili ufaklı gayri muntazam taşlarla döşeli caddenin bir yanında Samancı meydanı, diğer yanın son kısmına doğru bizim sokağımız yer alırdı. Caddenin hemen bitimindeki Akasya ağacı benim ağacımdı. Çünkü o ağaca Yenişehir'deki Ali Belenli yazlık sinemasının film tabelası asılırdı. Ben her sabah uyanır uyanmaz doğruca soluğu o ağacın&…

Eylül Esintisi - ZAMAN KOVA İKEN...  (4)

ZAMAN KOVA İKEN... (4)

Kova burcu aynı ekseni Aslan burcu ile paylaşır. Bu eksen merkez ve çevre bağlantısını kurar. Genelde Aslan burcu merkezi sahnede, Kova burcu ise izleyici salonunda yer alır. Bu eksenin ortak teması kişinin hayat sahnesinde oynadığı roldür. Burada kişiye düşen görev içinde taşıdığı cevheri kendine özgü yollarla açığa çıkarıp ifade etmesidir. Kişi bunu ancak gerçek doğasına uygun bir rolü benimsediğinde başarabilir. Aile veya toplum baskısı ne…

Eylül Esintisi - NAZIM HİKMET RAN

NAZIM HİKMET RAN

Evrensel şairimiz Nazım Hikmet Ran'ın da doğum tarihi tartışmalıdır. Doğum bilgisi olarak 20.11.1901 veya 15.1.1902 ya da 17.1.1902 tarihleri karşımıza çıkmaktadır. Son olarak Halet Çamlıbel arşivinde yer alan, şairin eniştesi Memduh Ezine'nin hatıratında doğum tarihi 4 Kanunisani 317, saat 16 verilmektedir. Yani Miladi takvime göre 17.1.1902 olarak teyit edilmektedir. Nazım Hikmet ise Otobiyografi adlı şiirinde sadece doğum yılına değinmiştir; " 1902 de doğdum. Doğduğum şe…